Dekoratívny drevený obklad pre oživenie stien

image 32486 25 v1

Aby drevený obklad získal jemnosť a noblesu, rozhodli sme sa vytvoriť soklové obloženie s dekoratívnymi kazetami. Pri tomto projekte sme sa vyhli všetkým stolárskym prácam, sústredili sme sa iba na montáž polotovarov z predajnej siete.

UROB SI SÁM

náročnosť: ***
čas: 1 deň
náklady: 260 €
ľudia: 2
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 260 €
(skutočná spotreba, domček 4 × 4 m)
• škárovka 58 €
napr. 18 × 100 × 2 000 mm, priebežne spájaná, 12 ks
• sololit 20 €
napr. 2 745 × 1 700 × 3,2 mm, DVD (6,89 €/ks)
 lištovanie 178 €
napr. 02820/200 (4 €/ks), KP1806/200 (1,46 €/ks), P3507/200 (2,75 €/ks), RVI1414/200 (1,78 €/ks), KM3815/200 (3,04 €/ks), všetko smrekové priebežné lišty z profilisty.sk
• tmel 0,50 €
napr. tmel Rigips Promi X Mega, 8,62 €/5 kg
• montážny materiál 3,50 €
napr. klince kalibrov G15, G18 a G21

NÁRADIE A POMÔCKY
 pokosová píla
 pneumatická klincovačka
 kompresor
• vibračná brúska 

PRACOVNÝ POSTUP

1. REZANIE
Zo sololitu si narežeme pruhy na vyrovnanie podkladu stien. Manipulácia bude jednoduchšia, ak ich budeme rezať po šírke a nie po dĺžke. 

2. VYMERANIE
Laserom si na stenách vyznačíme montážnu líniu. Tým zabránime prenosu nepresností z podlahy, ktorá nemusí byť dokonale rovná. 

3. UPEVNENIE
Sololit začneme na stenu upevňovať v najrovnejšom rohu. Popritom volíme takú dĺžku klinčekov, aby sme nepoškodili spodné vrstvy izolácie.

4. STREDY
Tabule fixujeme nielen po obvodových líniách, ale aj v strede. Tým zabránime neskoršiemu vydúvaniu spôsobenému kolísajúcou vlhkosťou. 

5. CEZ ROHY
Pokračujeme s upevňovaním tabúľ cez rohy. Všetky odrezky priebežne upevňujeme cez roh, bez ohľadu na počet styčných škár. 

6. ŠKÁRY
Na rohových stykoch ponechávame 3- až 4-milimetrové škáry, ktoré nám budú kompenzovať pohyby podkladu i obkladu v priebehu rôznych častí roka. 

7. ZAPÍLENIE
Rohový koniec prvej lemovky zarežeme pod 45-stupňovým uhlom. Dávame pritom pozor na orientáciu reliéfu. Bruško patrí smerom nadol.

8. KLINCOVANIE
Lemovku klincujeme priamo na vrchnú líniu sololitu. Pri ukladaní nemusíme nič vymeriavať, kopírujeme vopred danú líniu lasera.

9. KORUNKA
Korunkovú lemovku upevňujeme nad prvé lištovanie. Vďaka nej ukryjeme hranu sololitu a všetky drobné nepresnosti pri jeho dosadaní na stenu. 

10. PÄTA
Zapílime si 45-stupňový uhol na pätke, ktorú vytvoríme zo škárovky. Režeme na výšku, takže nemusíme opakovane prestavovať pílu. 

11. OBRUBA I
S lištovaním spodného lemu začíname na predsadenej obrube. U nás zostáva drevný otvor bez ozdôb, lemovanie by však mohlo pokračovať za roh.

12. NAPOJENIE
S pätkou pokračujeme na susediacej stene. Aj tu začíname rezom pod uhlom, aby sme vytvorili hladké, plynulé napojenie.

13. ZAMERANIE
Hĺbku obruby si odmeriame nastaviteľným uholníkom. Snažíme sa merať priamo nad úrovňou lišty, aby sme vo finále dosiahli minimálnu škáru.

14. DOREZOK
Do štrbiny upevníme výplňový dorezok. Lícujeme ho tak, aby vytvoril súvislú líniu pri styku pätky s priľahlou stenou. 

15. ROHY
Rohové spoje môžeme robiť „na tupo“. Práve tu totiž očakávame prípadné pohyby pri pracovaní materiálu. Škára tak bude menej viditeľná.

16. PRIMERIAVANIE
Dielce pri nadkladaní nemeriame metrom, ale prikladáme ich a prekresľujeme rysky. Tak dosiahneme vyššiu presnosť bez chybovosti. 

17. ŠKÁRA
Nie je chybou, ak pätka neprilieha k stene a zostáva za ňou škára. Práve tú nám bude zakrývať dodatočné ozdobné lištovanie.

18. LÍCOVANIE
Pätky lícujeme k sebe tak, aby boli ich vrchné lemy v jednej línii. Škáry budú vznikať aj pri kontakte s podlahou, opäť ich však budeme prekrývať. 

19. PÄTKA
Skompletizovaná pätka nám uzatvára sokel. Zhora ho ohraničila dekoratívna korunka, dolu máme pätkový lem v jeho hrubých rysoch. 

20. ZAKRÝVANIE
Pätku napojíme na stenu rohovou lištou. Je ohybná, takže sa prispôsobí drobným nerovnostiam. Kotvíme ju do pätky i do steny. 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste21. OBRUBA II
Pri dverných otvoroch pokračujeme v lištovaní plynulým lemom. Rezanie výplňového dielika si žiada cit, od píly nám bude odskakovať.

22. RELIÉF
Rovnakým spôsobom vytvoríme aj spodný reliéf. Jeho úlohou je dodať plastický ráz a vytvoriť tesné spojenie s podlahou. Aj táto lišta je ohybná. 

23. HOTOVÁ PÄTKA
Rohové spoje robíme pod 45-stupňovým uhlom. Skompletizovaný pätkový celok pôsobí mohutne, jeho skladanie vrstvením výrazne znižuje náklady.

24. NÁVRH
Dekoratívne kazety a lištovanie si navrhneme priamo na stene maliarskou páskou. Získame hrubú predstavu o možnostiach i geometrii rozstupov. 

25. VLOŽKA
Vložka na pílenie kaziet musí mať dostatočnú dĺžku (na upevňovanie dorazov). Tá naša je z pruhu OSB panela s odrezkovou zástenou. 

26. DIELCE
Z reliéfnej lišty si s pomocou dorazov napílime dielce na rámy kaziet. Snažíme sa rezy rozrátať tak, aby vzniklo minimum kratiny.

27. LEPENIE
Kazetové rámy si vopred zlepíme tavným lepidlom – to bez čakania vytvorí pevné spoje, ktoré znesú potrebné zaťaženie pri manipulácii. 

28. LÍNIA
Vodorovnú líniu na kazety si vytýčime laserom. Budeme mať istotu, že bude rovnobežná s vrchnou líniou doterajšieho základu. 

29. ODSTUPY
Odstupy si pri montáži značíme metrom. Ryska prechádzajúca cez líniu lasera nám pri ukotvovaní vytýči presný montážny roh.

30. UPEVŇOVANIE
Rámiky upevňujeme k podkladu tak, aby nám lícovali s prehnutiami steny, a to aj za cenu početnejších bodov – tak sa lišty pri pnutí neuvoľnia.

31. KAZETY
Skompletizujeme osadenie rámikov. V rohoch budú odstupy polovičné, aby bol rytmus striedania reliéfov pravidelný a prirodzený.

32. LIŠTA
Akcent lištovania znásobíme ďalšou lemovkou. Aj tú budeme ukladať na laserovú líniu, aby sme nemuseli nič prácne rozmeriavať.

33. TMELENIE
Spoje vytmelíme ľahkým disperzným tmelom. Použijeme taký, ktorý má menej plniva a dokáže ustúpiť pri tlaku pohybu dielcov. 

34. PREBRÚSENIE
Tmel po vyschnutí zahladíme brúsnou hubkou. Zrnitosť P120 si s tmelom hravo poradí. Hubka vie kopírovať kontúry líšt. 

35. VYSÁVANIE
Vysajeme prach z brúsenia a môžeme sa pustiť do konečnej povrchovej úpravy. My plánujeme krycí náter, čomu zodpovedá spôsob tmelenia. 

VÝBER KLINCOV

• do pneumatickej klincovačky
Výber kalibru rozhodne nielen o pevnosti uchytenia, ale aj o námahe, ktorú budete musieť venovať finálnym prácam a opravám.
• čím väčšie číslo, tým hrubší klinec
Klince kalibru G15 sú vhodné na upevňovanie škároviek a mohutných reliéfnych líšt, pri ktorých je dôležitá pevnosť ukotvenia. Ide o najhrubšie klinčeky s priemerom 1,6 mm, pri ktorých sa môžete spoľahnúť na pevný spoj i bez podlepovania. V ponuke hobby modelov ich na našom trhu nenájdete, dostávajú sa viac do rúk profesionálov.
• kaliber G18 je stolárskym štandardom
Využíva sa pri širokej škále prác. Najjednoduchšiu klincovačku v tomto formáte kúpite už od 35 eur. Klince majú priemer 1,05 mm a viditeľná stopa v lište zostáva na ploche približne 2 × 1 mm. Klincovačky s gumovou hlavičkou poškodzujú reliéfy menej ako tie, ktoré majú iba ohnutú drôtenú oporu. Dôležité je nastaviť tlak kompresora alebo moment spustenia na klincovačke tak, aby úderník neprenikal príliš hlboko. Hlavička by mala lícovať s povrchom lišty s jemným ponorom.
• takmer neviditeľné upevnenie
Poskytujú ho klincovačky s kalibrom G21 – právom nazývané ihlovačky. Ich klinčeky majú priemer iba 0,65 mm, pričom žiadny z nich nemá hlavičku. Výslednou stopou na lište je iba drobná bodka, ktorá sa stane neviditeľnou, ak klince neumiestňujete do rovnej, radovej línie. Vyrábajú sa však v dĺžke do 2,5 cm, čo postačuje iba na kotvenie menších a ľahkých líšt. Takýto spôsob upevnenia si už nevyžaduje ďalšie úpravy (tmelenie, brúsenie a pod.)
• možné je aj ručné pripevňovanie
Obmedzene možno kotviť aj pomocou kolárskych klinčekov a kladiva. V tomto prípade sa však asi nevyhnete zdĺhavej práci, pri ktorej budete závislí od svojej šikovnosti a od používania priebojníka, aby ste sa dostali k hlavičke v reliéfoch. Vtedy pripadá do úvahy použitie montážnych lepidiel, ktoré smú byť jediným kotviacim prvkom. Nanášanie však musí byť rovnomerné a prítlak veľký, inak sa objavia škáry spôsobené odtlačením od steny.

RELIÉFNE LIŠTY

AKO ICH VYBERAŤ?
Pri objednávke líšt treba vždy počítať s tým, že budete potrebovať približne 15 % dĺžky navyše, ktoré pokryjú straty pri krátení a vylúčení chybných častí. Kým sa pustíte do práce, vyplatí sa každú z líšt prekontrolovať, aby ste prípadné nedostatky, ktoré ste si počas upevňovania líšt nevšimli, nemuseli riešiť tmelom a dodatočnými opravami.

CHYBY A POŠKODENIA LÍŠT
Zvyčajne sa vyskytujú tri odlišné druhy chýb. Prvou je poškodenie úzkych a tenkých častí profilov pri preprave. Tie opraviť nemožno, môžete ich rovno vylúčiť. Druhou chybou bývajú pozdĺžne praskliny v smere vlákien, ktoré už boli v pôvodnom materiáli alebo sa vyskytli pri neskoršej manipulácii. Všetky možno bez vyčkávania opraviť sekundovým lepidlom, ktoré za sebou nezanechá známky opravy. Niektoré lišty sa zasa pri frézovaní pootočili alebo boli vyrobené z užšieho materiálu, ako mali byť. V takom prípade dve susedné lišty nebudú pri nadväzovaní lícovať, takže ich treba strategicky umiestniť tam, kde sa chyba neprejaví.

KONTROLA UHLOV NA KONCOCH
Hoci sú lišty na pohľad na koncoch hladko zrezané, nemožno sa spoliehať na to, že rez je vedený kolmo pod 90-stupňovým uhlom. Ak majú lišty „na tupo“ sadnúť čo najlepšie (obzvlášť pri finálnom lištovaní, ktoré sa už nebude povrchovo upravovať), oba konce je potrebné zamerať ešte pred osadením.

SKRACOVANIE LÍŠT
Najjednoduchšie sa krátia tie lišty, ktoré majú v chrbtovej časti plný 90-stupňový uhol. Tie vždy sadnú k dorazu píly tak, ako budú sedieť pri upevňovaní. Iné je to s úspornými lištami, ktoré majú v rohu tzv. vybratie s trojuholníkovým prierezom – tu v prípade akejkoľvek odchýlky pri odkladaní na doraz vzniknú pri 45-stupňovom pílení nepresnosti, preto je dobré skontrolovať správnosť rezu skôr, ako lištu upevníte na stenu.

TRIEDENIE PODĽA VZHĽADU
Ak má mať lištovanie vo finále vzhľad masívu, urobíte správne, keď lišty ešte pred samotným spracovaním vytriedite podľa hustoty a odtieňa dreva. Rozdiely nebudú na spojoch kontrastné a budú sa strácať plynulo v priestore.

dobré rady

PRÁCA S KRÍŽOVÝM LASEROM
Aj v dielni domáceho majstra nájde jednoduchý krížový laser všestranné uplatnenie – bez ohľadu na to, či sa púšťate do lištovania interiéru, obkladania kúpeľne alebo máte pred sebou pruhovanú maľbu stien, pri ktorej nemáte chuť mrhať časom a používať olovnicu či bublinkovú vodováhu.

PRIEMET OSOVÉHO KRÍŽA NA STENE
Zvyčajne má podobu malej kocky, ktorú naskrutkujete na statív, zapnete a uvoľníte aretáciu. Vo chvíli, keď sa vnútri pohyblivé (visiace) rameno s laserom ustáli, na stene dokážete odčítať vodorovnú rysku i kolmicu, ktoré môžete po stene presúvať otáčaním hlavy statívu.

JEDNODUCHÁ NIVELÁCIA
Prednosťou takéhoto vymeriavania je, že línia sa zaručene stretne v rovnakej výške i vtedy, ak ju budete prenášať z jedného kúta miestnosti naprieč všetkými stenami späť do východzieho bodu. Neraz odpadá i značenie línie na stenu ceruzou alebo odmeriavanie zvislých rysiek. Dôležité je iba to, aby mal statív panoramatickú, otočnú hlavu.

KONTRASTNÁ TABLIČKA ZVÝRAZNÍ OBRAZ
Červený laser je viditeľný cez deň takmer výhradne iba v interiéri, jeho zobrazenie možno znásobiť kontrastnou tabličkou, ktorú si však musíte kúpiť samostatne. Keď na ňu laserový lúč dopadne, rozsvieti sa a zvýši intenzitu.

ZVÄČŠENIE LÍNIE NA STENE
V stiesnenom interiéri môžete naraziť na problém, keďže pri krátkej projekčnej vzdialenosti nie je laserová línia taká dlhá, ako by ste potrebovali. V takom prípade treba improvizovať – napríklad projekciou cez otvorené dvere či okno. Dvojmetrový odstup od steny je však zvyčajne dostatočný, pri troch metroch dosiahne zvislá línia od podlahy až k stropu.

PRESNÉ AJ PRI MAJSTROVANÍ
Krížový samonivelačný laser pre domácich majstrov stojí 45 eur a viac. Čo sa týka presnosti, pri vzdialenej projekcii má odchýlku iba 2 mm na 5 m. Typickým príkladom všestranného lasera je napríklad Bosch Quigo II, ku ktorému patrí aj konzola – vďaka nej ho naskrutkujete hoci aj na krídlo dvier, stĺpik, poličku či parapetnú dosku.

Text, foto a realizácia: Milan Gigel – redaktor denníka SME
Zdroj: časopis Urob si sám 2/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

  1. ktokolvek sa prave zamysla nad instalaciou tohto pokynu storicia, prosim nerobte to. posobi to ako z konca 70-tych rokov. priserne, nevkusne, lacne, amaterske. des a hroza

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.