Záhradný múrik bez cementu: Výborné riešenie do svahovitých záhrad

Záhradný múrik
Zdroj: shutterstock

Kameň je jeden z najkrajších doplnkov záhrady. O lomový kameň sa netreba vôbec starať a v exteriéri pôsobí veľmi prirodzene. Jeho použitie sa vo svahovitých záhradách priam ponúka, tak prečo to nevyužiť do výstavby suchého múrika.

S veľkým lomovým kameňom pracujte v rukaviciach a pri ukladaní dbajte na to, aby spolu lícovala čelná plocha. Pritom dodržiavajte jemný záklon, to znamená, že kamene ukladajte stále mierne do svahu tak, aby v konečnom dôsledku vytvárala celá konštrukcia protitlak na svah a jej ťažisko ležalo nad druhou polovicou päty múrika.

Obrňte sa veľkou trpezlivosťou, lebo dosiahnuť stabilnú konštrukciu, a pritom dobre vyzerajúcu kompaktnú stenu, naozaj nie je ľahké. Kamene ukladajte tak, aby ste využívali ich šírku, čiže neukladajte ich na výšku, aj keď sa to vizuálne javí krajšie. Uprednostňujte stabilitu a bezpečnosť, radšej medzi veľkými kameňmi nechajte „nevyriešené“ medzery, ktoré potom neskôr vyplníte úlomkami, ako keby ste za cenu nestability vyplnili každú medzeru už počas budovania múrika.

Najväčším nepriateľom každej stavby je voda. Nezáleží na tom, či ide o murovanú konštrukciu alebo o samonosný systém z kameňa bez spojivového materiálu. Voda je živel, s ktorým musíte počítať vždy. Preto zachovajte drenážny odtok z vyšších miest záhrady, prípadne ak ste v oblasti výdatných zrážok, vybudujte drenážny odtok aj pod základmi suchého múrika.

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miesteRadí Martin Čurda

„Pri výstavbe suchého kamenného múrika nepoužívame maltu, ale kamene ukladáme tak, aby navzájom zapasovali a boli stabilné. Pomáha nám aj sklon múrika smerom do svahu.“

Čo je suchý múrik?

Suchý kvetinový múrik je nižší oporný múrik postavený z kameňa bez použitia malty – nasucho. Maltu tu nahrádza zemina, do ktorej sa sadia rôzne druhy skalničiek, ktoré múrik spevňujú, ale aj oživujú a skrášľujú. Kvetinový múrik je záhradnou obdobou prírodných skalných a skalnatých útvarov porastených rozchodníkmi a skalnicami i v zvislých skalných štrbinách. Kvety rastlín a vyhriate medzery v skalách hojne navštevuje hmyz (rôzne druhy chrobákov, motýle, svrčky) aj drobné živočíchy (najmä jašteričky), takže sú špecifickým a druhovo bohatým biotopom. Postavením suchého múrika v záhrade umožníme rôznym živočíchom jeho osídlenie – stane sa kúskom pravej prírody v záhrade. Suchý kvetinový múrik, na rozdiel od ostatných oporných múrikov, je pôsobivý nielen svojou líniou a charakterom stavebného materiálu, ale aj rastlinkami, ktoré sú jeho súčasťou.

Kam ho umiestniť

Hodí sa všade tam, kde treba potlačiť strohosť pôsobenia kamenného muriva alebo zmäkčiť okolitý priestor. Môže podoprieť menšie svahy na pozemku záhrady, ohraničiť zapustené odpočívadlo, veľmi pekné je jeho napojenie na skalku a vytvorenie väčšej skalkovej kompozície. V miernejšom teréne stačí postaviť jeden múrik, pri prudšom svahu sa uplatní sústava viacerých. Kvetinový múrik môže stáť aj samostatne ako obojstranný voľne stojaci suchý múrik, tzv. kvetinový val. Najlepšie sa hodí na oddelenie prvkov, častí alebo funkcií v záhrade, napr. na oddelenie schodiska a odpočívadla, odpočívadla a chodníka či trávnika, na konci záhrady a pod. Suché kvetinové múriky sú vhodné do väčších záhrad prírodného alebo vidieckeho charakteru, na okrajové pozemky s pohľadom do krajiny, do prírodného prostredia okolo chát a víkendových rekreačných domov, do hornatého a horského prostredia.

S čím treba rátať

  • Časová náročnosť: 2 dni
  • Počet ľudí: 4
  • Zručnosť: mierne pokročilý

Budete potrebovať

Materiál

  • Lomový kameň – ručný výber (72 €/t)
  • Makadam (12 €/t)
  • Geotextília (0,85 €/m2)

Náradie

  • Fúrik, lopata, rýľ
  • Krompáč, hrable
  • Kladivo, gumené kladivo
  • Klince, metla

Návod, ako vymeniť svahové tvárnice za suchý kamenný múrik

Záhradný múrik
Odstránenie vrchnej vrstvy. V prípade výmeny svahových tvárnic za kamenný múrik najskôr pomocou krompáča a rýľa postupne odstráňte vrchnú vrstvu svahových tvárnic a očistite ich od pôdy. | Zdroj: Boris Laššák
Záhradný múrik
Odstránenie celého múrika. Postupne vyberajte ďalšie svahové tvárnice. Ak sa vám pod múrikom začína terasa, priznajte od nej výškový odskok. | Zdroj: Boris Laššák
Záhradný múrik
Zarovnanie zadnej steny. Odkopte zvyšky zeme po svahových tvárniciach. Celú stenu vyrovnajte a prebytočnú pôdu odvezte preč. Môžete ju použiť na inom mieste v záhrade. | Zdroj: Boris Laššák
Záhradný múrik
Výkop na schodisko. Najskôr si ho vytýčte v trase chodníka smerujúceho k terase. Pri schodisku vyberte viac pôdy, aby vznikol priestor na ukladanie kameňov s čo najrovnejšou nášľapnou plochou.
| Zdroj: Boris Laššák
Záhradný múrik
Vykopanie ryhy. V mieste základu suchého múrika vykopte 10 centimetrov hlbokú a 40 centimetrov širokú ryhu s miernym spádom na odtekanie vody. | Zdroj: Boris Laššák
Záhradný múrik
Ukladanie geotextílie. Stenu aj ryhu obložte netkanou geotextíliou proti prerastaniu tráv a burín v suchom múriku. Prichyťte ju pomocou klincov. | Zdroj: Boris Laššák
Záhradný múrik
Drenážna vrstva. Do ryhy vysypte jemný makadam až po okraj palubovky. Roztiahnite ho po celej dĺžke múrika a zarovnajte hrabľami. | Zdroj: Boris Laššák
Záhradný múrik
Základy múrika. Na spodný rad múrika použite najväčšie kamene s rovnou prednou hranou. Dotykové hrany medzi kameňmi musia lícovať. | Zdroj: Boris Laššák
Záhradný múrik
Ukladanie. V ďalších radoch použite menšie kamene. Pri ukladaní postupujte podobne ako pri murovaní tehál. Postupne poskladajte stenu po celej dĺžke, smerom hore sa veľkosť kameňa zmenšuje. | Zdroj: Boris Laššák
Záhradný múrik
Schodisko. Na prvý schod vyberte najväčšie kamene s rovnou plochou. Uložte ich do makadamu a zafixujte gumeným kladivom. Okrem preväzovania a lícovania dbáme na rovnú nášľapnú plochu. | Zdroj: Boris Laššák
Záhradný múrik
Vrchná vrstva. Poskladajte ju z menších kameňov. Zarovnávajte zhora, aby múrik pôsobil kompaktne a bol prepojený s terénom. | Zdroj: Boris Laššák
Záhradný múrik
Vyčistenie. Na záver suchý múrik posypte jemným makadamom, vyplňte škáry menšími kameňmi alebo vhodnými rastlinami, zafixujte zvyšné kamene a nakoniec pozametajte. | Zdroj: Boris Laššák

Martinov tip

Prírodný kameň sa hodí do našich záhrad viac ako betónové prvky, je však o dosť drahší a je s ním aj náročnejšia práca. Vieme si ju však zjednodušiť, a to ručným predvýberom jednotlivých kusov v kameňolome alebo u predajcu. Veľkosť, tvar, typ či rovinnosť hrán kameňa si vyberieme na mieru podľa nášho projektu.

Rastliny vhodné do suchého múrika

Rastliny vhodné do suchého múrika Rastliny vhodné do suchého múrika

Text: František Laššák
Foto: Boris Laššák
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.