Svojpomocná stavba domácej udiarne

24.11.2014
Svojpomocná stavba domácej udiarne

Zabíjačka sa u nás spája so zimným časom ako tradičný zvyk. Po nákupe mäsa, čriev a ostatných prísad sa aj vy môžete pustiť do výroby vlastných klobás. Kde ich ale vyúdiť? Ak chcete, môžete si svojpomocne postaviť modernú kvalitnú udiareň.

UROB SI SÁM

náročnosť: ****
čas: 2 dni
náklady: 813 €
ľudia: 2
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL                                           813 €
na udiareň 1 × 1 × 2 m, bez piecky
• hobľovaný smrekovcový hranol 115 €
profil 50 × 50 mm, dĺžky: 2 000 mm (4 ks, stĺpy), 864 mm (10 ks, priečne), 950 mm (10 ks, priehradky), 1 500 mm (2 ks, dvere), 750 mm (2 ks, dvere); profil 70 × 40 mm, dĺžky: 960 mm (2 ks, podlaha), 880 mm (2 ks, podlaha)
• pero-drážkový profil 101 €
severská borovica, profil 138 × 18 mm, dĺžka 1 000 mm (62 ks), resp. 1 200 mm (9 ks)
• dverové pánty 20 €
veľké, pozinkované, 4 ks
 spojovací materiál 198 €
pozinkovaná oceľ 8 × 200/TX40 – 50 ks, 8 × 120/TX40, 8 × 100/TX40 – 50 ks, 3 × 50/PZ1 – 100 ks, nehrdzavejúca oceľ C1/C2, TX20, 5 × 60 mm – 400 ks, 5 × 80 – 20 ks
• olejový náter 78 €
napríklad Teoma Impra Natur, 2,5 l, dva odtiene
 plech z nehrdzavejúcej ocele 90 €
2 000 × 1 000 × 0,7 mm (960 × 960 mm – spodok, 250 × 250 × Ø 154 mm – priechodka + rezanie vodným lúčom, 300 × 300 mm –rozrážač dymu, 950 × 250 – odkvap, 4 ks)
• pomocný materiál 15 €
smrekové hranoly, profil 50 × 50 mm, odrezky strešného plechu
• nehrdzavejúca oceľ (antikoro) 100 €
rúrky Ø 20 × 1,5 × 950 mm – 6 ks, vanička, sieťka, háčiky
• betón 56 €
napríklad Baumit WU Betón, 25 kg, 16 vriec
• oceľová betonárska sieť 15 €
• teplomer na mäso 5 €
• izolačný profil 8 €
• izolačná hmota 12 €

NÁRADIE
• vrtáky
Forstnerov – Ø 40 mm, obyčajný vrták – Ø 8 mm, kobaltový vrták – Ø 4 mm
• akumulátorový skrutkovač
dvojrýchlostný, min. krútiaci moment 56 Nm
• pokosová (kapovacia) píla
• bity torx 20TX, 40TX
• priamočiara píla
• štetec, rebrík
• pásová brúska

PRACOVNÝ POSTUP

Stavba udiarne

1. VYKOPEME JAMU
Dno jamy s rozmermi asi 2 700 × 1 300 × 100 mm vyrovnáme do roviny a vyhladíme. Vložíme rám z pomocných dosiek s vnútorným rozmerom 2 500 × 1 200 mm.

Stavba udiarne

2. BETÓNOVANIE
Jamu vysypeme vrstvou štrku hrubou aspoň 3 cm a vložíme tenkú armovaciu sieť. Následne betónujeme vodoodolným betónom WU a vložíme vrchnú armovaciu sieť.

Stavba udiarne

3. DO ČERSTVÉHO BETÓNU
Osadíme spodný roznášací a kotviaci rám z profilov 70 × 40 mm s vonkajšími rozmermi 960 × 960 mm. Cez predvŕtané diery priskrutkujeme skrutky do betónu s rozmermi 8 × 120 mm.

Stavba udiarne

4. VYROVNANIE
Rám dorovnáme cez vodováhu a poprípade zaťažíme kameňom. Betón necháme riadne vytvrdnúť aspoň 72 hodín.

Stavba udiarne

5. TESNENIE
Na rám nanesieme tesniacu hmotu UKDM a obídeme pri tom z vonkajšej strany zapustený spojovací materiál.

Stavba udiarne

6. OSADÍME PLATŇU
Platňa z nehrdzavejúcej ocele s predvŕtanými otvormi Ø 4 mm má lícovať so spodným rámom. Zatlačením dosky vyrovnáme tesniacu hmotu. Osadíme kostru udiarne.

Stavba udiarne

7. SKLADANIE KOSTRY
Hranoly majú mať zrazené hrany a povrch ošetrený olejovým náterom. Predvŕtame otvory na skrutky 8 × 200 mm a skladáme. Rám musí byť pri skladaní v rovine.

Stavba udiarne

8. HLAVNÉ STRANY
Pripravíme si dve hlavné strany a položením na seba si skontrolujeme jednotnosť. Výška stredového hranola závisí od výšky rúry dymovodu! 

Stavba udiarne

9. BOČNICE
Následne zložíme dve bočnice k sebe. Horná priehradka musí byť pod úrovňou dosky s vetracími otvormi na odvod dymu (pozri kroky 12. a 13.). 

Stavba udiarne

10. POSTAVÍME KOSTRU
Prekontrolujeme pôdorysné diagonály. Na ich dočasnú korekciu použijeme sťahovacie pásy, až kým nebude kostra primontovaná k podlahe. 

Stavba udiarne

11. OSADENIE KOSTRY
Prevŕtame spodné hranoly kostry a cez plech ich pripevníme k drevenému základu skrutkou 8 × 100 mm. Vrchnú diagonálu stabilizujeme strešným debnením. 

Stavba udiarne

12. VETRACIE OTVORY
Do dvoch dosiek 1 000 × 138 × 18 mm vyvŕtame Forstnerovým vrtákom diery. Celková plocha prierezu dier by sa mala rovnať ploche prierezu privádzajúceho dymovodu. 

Stavba udiarne

13. SIEŤKA
Z druhej strany na oba vyvŕtané profily nalepíme tesniacou hmotou UKDM antikorovú sieťku a osadíme ich do vrchnej bočnej steny.

Stavba udiarne

14. OBKLAD
Postupne obložíme všetky steny udiarne smerom zvrchu nadol. Pozor, pero profilu musí byť vždy hore! 

Stavba udiarne

15. DETAIL ÚKOSU
Profily 138 × 18 × 100 mm majú byť zrezané pod uhlom 45°, aby vonkajšia strana merala 1 000 mm a vnútorná 964 mm, a majú byť natreté olejovým náterom.

Stavba udiarne

16. SPOJ NA ROHU
Z prednej strany dávame dosky v rovnakej výške ako na bočnej strane. Najvyššiu zarovnáme po dĺžke kvôli dverám. Šikmina vytvorí dokonalý spoj na rohu. 

Stavba udiarne

17. OTVOR NA DYMOVOD
Priložíme si antikorovú priechodku, obkreslíme jej vnútornú dieru a vonkajší štvorec dokreslíme tak, aby bol menší, ako je celkový rozmer plechu. V rohoch navŕtame diery. 

Stavba udiarne

18. VYPÍLENIE
Otvor začistíme a z vonkajšej strany priskrutkujeme prechodový plech. Pozor, otvor v plechu musí byť vo výške dymovodu vedúceho z piecky!

Stavba udiarne

19. OSADÍME PIECKU
Dymovod zasunieme do udiarne dostatočne hlboko tak, aby sa nikde neopieral o drevo. Stúpajúci dym musí ísť priamo na rozrážací plech vnútri udiarne.

Stavba udiarne

20.POMOCNÉ LATY
Na pomocné latky 950 × 50 × 50 mm osadíme rozrážací plech z nehrdzavejúcej ocele. Rozrážaný vzduch má byť pre túto udiareň studený, teda do 35 °C.

Stavba udiarne

21. ODKVAPOVÉ PLECHY
Na pomocné hranoly 50 × 50 × 950 mm si osadíme štyri ohnuté plechy z nehrdzavejúcej ocele 950 × 250 mm na odkvapkávanie masti do spodnej antikorovej vaničky.

Stavba udiarne

22. OSADENIE PLECHOV
Odkvapové plechy osadíme v dvoch rovinách proti sebe tak, aby masť nakoniec stiekla do spodnej vaničky, ktorá sa dá vyberať. 

Stavba udiarne

23. ZÁVESNÉ TYČE
Do pripevnených a predvŕtaných hranolov vsadíme antikorové rúrky s priemerom 20 mm. Priemer diery by mal byť väčší, asi 25 mm.

Stavba udiarne

24. ZÁVESNÉ HÁKY
Na tyče rozvešiame antikorové háčiky na údenie klobás a iných dobrôt. Vnútri ešte zo zvyšnej sieťky urobíme poličku na údenie syrov. 

Stavba udiarne

25. TEPLOMER
Nakoniec vmontujeme a UKDM tmelom prilepíme vpichový teplomer na meranie vnútornej teploty udiarne. Dvere pripevníme pántmi. Nejde o obojstranné otváranie. 

Stavba udiarne

26. PÁNTY AKO ZÁMOK
Na jednej strane budú pánty pripevnené iba do bočnice, nie do dverí, slúžia ako zámok pri dlhodobej neprítomnosti majiteľa. 

Stavba udiarne

27. DOKONČENIE STRECHY
Nakoniec osadíme strešnú krytinu s vyspádovaním strechy – nie na prednú ani na zadnú časť, ale na bok udiarne. Na vyspádovanie použijeme odrezky z hranolov. foto: Richard Bielek, WCUT

udiaren

      HOTOVO

dobré rady

ŽIVOTNOSŤ UDIARNE
Použitím červeného smreka na kostru stavby a severskej borovice na obklad zaistíte životnosť udiarne na viac rokov.

STRECHA
Mala by presahovať na každú stranu aspoň 10 cm.

steny udiarne
Pero-drážkový profil osádzame s malou medzerou kvôli dilatovaniu dreva pri zmene vlhkosti. Nikdy profil nenaklepávame pri obkladaní celkom natesno!

BEZPEČNOSŤ NADOVŠETKO!
Udiareň stavajte minimálne 5 m od ostatných objektov tak, aby vám dym alebo prípadný požiar nespôsobil ujmu na zdraví a majetku. Prvýkrát zaúdite naprázdno, vyskúšate si reguláciu teploty cez prívod vzduchu do piecky. Zároveň ju dokonale prečistíte od prípadného slabého zápachu z náterového oleja.

ÚDENIE PRI VYŠŠEJ TEPLOTE
Na zvýšenie teploty na 60 až 80 °C pri teplom údení musíte použiť dodatočný zmiešavač vzduchu, ktorý chráni pred prípadným požiarom. V tom prípade však nesmiete nechávať udiareň bez dozoru. Výstup z dymovej piecky sa musí dať regulovať alebo sa musí dať odpojiť počas plnej prevádzky!

HYGIENA UDIARNE
Antikorové tyče a háčiky sú hygienickou povinnosťou. Pri údení vzniká silno korozívny kondenzát, ktorý kovové časti výrazne narúša, a preto nahradenie antikora obyčajnou oceľou výrazne skráti životnosť udiarne. Okrem toho údeniny obsahujú veľa soli, čo zvyšuje koróziu pri odkvapnutí masti. Nezabudnite! Po údení by sa mali všetky údeniny odvetrať v krytom exteriéri počas 3 až 7 dní!

Text, foto, realizácia: Richard Bielek, WCUT
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Zdenek | 28.08.2018, 13:32
prispejem aj ja svojim projektom, ktory som postavil na zaklade infomracii aj z tohto navodu, ktory mi velmi pomohol: https://malystan.blogspot.com/2018/08/diy-murovany-gril-s-odkedy-sme-kupili.html
Peter | 21.05.2017, 19:24
Dobrý deň, udiarnička je to pekná, precízne vyhotovená zo značkových materiálov, preto pravdepodobne aj tá cena. Pre inšpiráciu - ja som urobil udiareň zo starého plechového suda. Náklady na úpravu (pánty + spojovací materiál) do 20€. Studený dym je vyrábaný z bukových peliet priamo v údiacom priestore. Klobásky boli fantastické . . .
Jozef14 | 22.05.2017, 09:51
Naozaj najdrahšie na tom je antikoro inak pekné a určite aj funkčné.Inak do 250€ sa dajú urobiť udiarničky keď si všetko treba nakúpiť v obchode už opracované,Pekná práca.
Kefas | 03.04.2017, 19:54
:D je síce pekná, ale to je aj šamotová a tá je 100%-ne bezpečná a dá sa urobiť za polovičnú cenu.
| 25.11.2014, 22:47
kravina 1. nie je tu možnosť vkladať do udiarne celé palice s klobásami ( v tejto nešikovnej udiarni je možné údiť iba kusy mäsa na háky, klobásy nie - nie je možné nasunúť celú palicu s klobásami ) 2. otvory na vývod dymu sú na boku !!!! Absolútna hovadina !!! Dym vždy stúpa hore, nie na bok. Je potrebné urobiť komín na vrchu udiarne, nie na boku !!! Silne doporučujem upraviť na vrch (aj komín na dome máte na streche, nie na boku domu). 3. Dymovod z pece do udiarne je tu vodorovne - opäť by bolo vhodné poučiť staviteľa, že kvôli usadzovaniu sadze je vhodnejší šikmý dymovod - ideálne je 1m dĺžky na 1m výšky, alebo aspoň 2 m dĺžky na 1 m výšky. Vodorovný je absolútny blud. 4. Náklady na prácu, čas a financie sú tu absolútne šialené. 5. Drevená udiareň je náchylnejšia ku zhoreniu a ku hnitiu a jej životnosť odhadujem na 10 rokov. Omnoho lepšia je murovaná, trvanlivosť je celoživotná. Aj bežný laik to urobí lepšie za 1/4-vú cenu ako je popísané v tomto návode. ( PS - Som mäsiar, údim už od r. 1994) Celý tento návod je kokosina
Juraj | 01.03.2018, 15:31
komín na dome máte na to aby Vám odviedol dym z kúreniska.Pri udiarni potrebujete aby ten dym zostal čo najdlhšie v priestore udiarne a keď sa nahromadí unikne aj cez tie bočné otvory.A sorry ,ak si preštudujete pár pripúomienok od kominárov alebo kachliarov,tak budete vedieť,že dym prejde aj vodorovným úsekom ak má dymovod správny ťah. A nie je problém prípadne raz za sezónu ten vodorovný úsek vyčistiť.
Juraj | 19.06.2018, 18:34
dym , musi udiarnou prechadzat Juraj , nie cirkulovat po udiarni , alebo ako si napisal ostat co najdlhksie v udiarni, nevidel som nic take podobne pri udeni..
| 17.05.2017, 17:07
ešte väčšiu hlúposť si napísal ty. Na háky sa dá vešať všetko, aj klobásy samotné alebo na paliciach. A hnitie? predsa to je všetko tak zaúdené, že tam nenastane nijaký biologický proces. Staré drevené udiarne vydržali celé generácie. A ostatné veci ti vyvracať - škoda reči.
Slavomir | 25.09.2016, 19:55
Zdravím čítal som čase reakcie na udenie atď poprosil bi som vás o radu alebo pomoc ďakujem Slavomir
panostan | 27.09.2015, 12:56
100% pravda všetko zle.A za 813 evri to môže stavať len šialenec a k tomu na dedine.Všetko choré.
mimko | 21.01.2015, 11:52
vedeli by ste mi poradit zo stavbou udiarne?
Piko | 25.11.2014, 13:50
Ja som asi pred 50. rokmi za necelý deň "zbúchal" udiareň, ktorá bola rozoberateľná a pri uskladnení v drevárni zaberala málo miesta. Pozostávala z 2. bočných a jednej zadnej steny, ktoré zapadali do seba a vpredu boli 3 dosky, ktoré steny zaviazali spredu a na ktoré sa zavesili dole malé a hore veľké dvere. Na bočných stenách boli uchytené foršne so zárezmi, do ktorých sa zakladali lieskové palice na vešanie údenín. Na vrchu bola skladatelná strecha. Skladatelnosť udiarne bola veľkou výhodou, lebo udiareň sme používali 1 - 2 dni v roku a na dvore nám udiareň nezavadzala. Dokonca svokor ju párkrát požičal i susedom. Udiareň sme používali roky, pokiaľ svokor choval a zabíjal svine.
ja | 25.11.2014, 10:59
strašné 813 eur , akurát dnes údim v udiarni podľa vzoru môjho deda, na stavbu náklady boli asi 30-40 ečiek a údi výborne - dymovod v zemi, drevená- podľa vášho návodu nech si stavajú milionáry alebo celebrity,
xyz1950 | 25.11.2014, 08:05
813 € tak toto je tunel jako hovado. a udiaren z dreva? no dakujem neprosim. co tak pouzit stare tehly a pod? naco je vanicka dole? ked som udil klobasky a pod. este sa mi nestalo ze by z toho tiekla mast aby bolo potrebne davat vanu. toto pisal nejaky typek co o udeni si co to precital a teraz robi machra.
| 24.11.2014, 18:44
mam podobnu ale za 30 ecek a na vyrobky si zatial nikto nestazoval... :D je robena podla starych dedov
Bobík | 24.11.2014, 13:37
Ja som teraz postavil niečo podobné a stálo ma to aj pieckou ktorú som kúpil v Merkury /48 EUR/ dokopy cca_100 EUR.Tie dverové pánty sú asi pozlátené a 1m3 dosák stojí 135 EUR ja som platil 30 EUR.Ten čo to robil musel byť z Media Group a zadala mu to nemocnica v Piešťanoch
alter012 | 24.11.2014, 08:51
813€ ? To iba žartujete ? Za 813€ mi 30 rokov bude náš dedinský "udiarnik" chodiť pre mäso , klobásy a potom vyudené ho vždy prinesie späť. A v tom mám započítanú aj pol litrovku borovičky čo pri tom vydebužírujeme! Zase nejaký bratislavský paštekár sa chcel ukázať , že vie čo je to anticorový plech ? A tá olejová ferba 2,5l za 78€ ma priam ohúrila !
miroslav | 29.01.2017, 12:22
Toto nie je rubrika o invekívach a urážaní ale o svojom pohľade a vyjadrenie na veci ktoré si vie niekto spraviť sám.Že autor vyhotovil udiareň tak ako je na foto a stálo ho to toľko ako uvádza,je to jeho vec.Ak nesúhlasím s niečim,vyjadrím sa k tomu a nie sa tu urážať.Vaše názory my pripadajú ako: jeden blbý a druhý ešte blbší.
peter | 29.01.2017, 00:09
zavri si tu papulu sedlacku a nevyjadruj sa k BA ty smrad sedlacky co sa sem kazdy jeden z vas tlaci zabera parkovacie miesta otvara si tu papulu na vsetko a bere nasim ludom robotu a to nehovorim ze to robi za polovicu.....vsade si bol vsetko si videl...fuuuj zebrac!!! koment k veci:jasne ze 813 eur je moc ale to len ten pan Bielek je trosku mimo
ja | 08.01.2017, 20:55
Ty dedinsky sedliak!
Dabodado | 24.11.2014, 07:09
Projekt tejto udiarne vyzerá efektne, avšak dovoľte zopár pripomienok: a) celý tento projekt podľa prepočtu vyjde na 813 eur. Prečo nepoužiť iný materiál, práca s ktorým bude možno časovo náročnejšia, zato trvácnejšia, lacnejšia a bezpečnejšia? Hovorím o starých tehlách, ktoré sa dajú zohnať aj zadarmo za odvoz alebo za zlomok tejto kalkulácie. Murovaná udiareň je bezpečnejšia z hľadiska požiaru, je to trvácna stavba, dá sa zladiť s okolím rovnako dobre ako drevo (prípadne ak na tom niekto trvá, možno udiareň z vonku drevom obložiť) a nedá sa len tak šlohnúť alebo podpáliť (zo závisti) :), b) načo je tam tá antikorová vanička na zberanie odkvapkanej masti? Pred každým údením je potrebné materiál vysušiť a až potom začať údiť. Nemožno ho údiť ihneď po príprave, ešte za čerstva. Okrem toho, pri studenom dyme sa údený materiál nerosí ako pri teplom dyme tak, aby z neho "tieklo". A tých pár kvapiek masti na zemi škodu neurobí.
Prečítajte si
Reklama