Späť na článok Svojpomocná stavba domácej udiarne 3 / 27

2. BETÓNOVANIEJamu vysypeme vrstvou štrku hrubou aspoň 3 cm a vložíme tenkú armovaciu sieť. Následne betónujeme vodoodolným betónom WU a vložíme vrchnú armovaciu sieť.