Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Galéria (38) Zdroj: Lukáš Urblík

Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota: 3. časť – výkopové práce

Aby som mohol začať s výkopovými prácami, tak si musím označiť plochy, ktoré potrebujem vykopať. Nebolo by celkom dobré, keby som na konci projektu zistil, že nedokážem zaparkovať do nového prístrešku, a preto si najskôr potrebujem autom zacúvať na vyznačenú plochu, kde bude prístrešok postavený.

Galéria

Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota

Náklady

10 € bager
15 € cement
20 € chráničky na káble

Postup prác

Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Začnem demontážou starej brány, ktorá mi prekáža v ceste k plánovanému prístrešku. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Pomocou uhlovej brúsky odstránim starý stĺpik. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Značkovacím sprejom si označím a rozmeriam plochy, kde budú stáť stĺpy pre novú bránu a koľaje, ktoré budú viesť k prístrešku. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Všetko mám pripravené, aby som autom nacúval na plochu, kde plánujem postaviť prístrešok pre auto. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Po úspešnej skúške všetky plochy označím značkovacím sprejom. Podľa stôp kolies od auta zaznačím aj cestu. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Ešte predtým, ako tento deň ukončím, musím vyrobiť provizórnu bránu, aby sme mali uzatvorený vstup. Pomôžem si jednocestnými paletami. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Ďalší deň začínam s kopaním vyznačených plôch. Vrch poklopu od žumpy bude výška pokiaľ budem betónovať, preto začínam pri poklope od žumpy. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Do večera sa dostanem až k betónovému základu pôvodnej brány. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Betónový základ je dosť v zlom stave a nie je ani v rovine, čo bude pri novej bráne dôležité. Preto preruším výkopové práce a opravím pôvodný základ. Začnem napílením asfaltu, ktorý presahuje až na pôvodný základ. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Búracím kladivom odstránim asfalt a poškodený starý betón. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Po vyčistení si pripravím šalovanie, ktorého výšku skontrolujem laserovou vodováhou. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Ešte pred betónovaním si pripravím chráničky na káble, ak by sme v budúcnosti plánovali elektrický pohon na bránu. Na internete nájdete množstvo schém podľa pohonu, ako treba chráničky pripraviť. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Po príprave chráničiek mám všetko pripravené na betónovanie. Nakoľko to nie je veľká plocha, tak si betón namiešam ručne. Na jeden fúrik betónu použijem ⅓ vrecka cementu. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Betón vyrovnávam vodováhou. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Po pár hodinách je nový základ hotový. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Nasledujúci deň pokračujem vo výkopových prácach. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Na ploche pod prístreškom, je tých výkopových prác viac, tak si na pomoc zavolám bager a ja sa budem môcť konečne pri práci opierať. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Posledné, čo mi zostáva, je vykopať poslednú koľaj k prístrešku. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Nakoniec ešte rozoberiem šalovanie. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Výkopové práce mám ukončené a nabudúce sa môžem pustiť do betónovania. | Zdroj: Lukáš Urblík
Stavba prístrešku pre auto a rekonštrukcia plota
Zdroj: Lukáš Urblík

Text, foto a realizácia: Lukáš Urblík

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje