stavba múru postup
Galéria (23) Zdroj: Semmelrock

Múr Bellamonte – výstavba krok za krokom

Múr Bellamonte ponúka modernú vizuálnu imitáciu prírodného kameňa. Vďaka dutým prvkom rôznej veľkosti môžete vytvoriť množstvo variantov s rôznou šírkou aj vzdialenosťou jednotlivých stĺpikov. Múru Bellamonte svedčí štýlová oceľová, prírodná drevená, ale aj honosná mosadzná výplň. Prispôsobiť ju odporúčame prostrediu a vizuálnemu spracovaniu domu.

 

Galéria

stavba múru postup
stavba múru postup
stavba múru postup
stavba múru postup
stavba múru postup
stavba múru postup
stavba múru postup

Múr Bellamonte – výstavba krok za krokom

Múrový systém Bellamonte prináša duté prvky, ktoré umožňujú ľahšiu manipuláciu pri zachovaní vysokej kvality spracovania a odolnosti. Umožňujú tiež jednoduché uchytenie akejkoľvek brány na múrový stĺpik, do ktorého je možné nainštalovať jej nosnú konštrukciu. Ďalšiu výhodou je spád a odkvapový nos krycích platní, vďaka ktorému sa voda nezdržiava v spojoch a nesteká z platní po múre dole.

Materiál

 • Základné prvky a krycie platne múrového systému Bellamonte
 • Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes
 • Štrk, tekutá hydroizolácia
 • Oceľová výstuž
 • Drevené alebo plastové kliny
 • Malta na murovanie a škárovanie lícového muriva s nasiakavosťou 7 až 10 %
 • Mrazuvzdorná a flexibilná lepiaca malta, škárovacia malta pre exteriér

Náradie

 • Miešačka alebo fúrik
 • Rýľ, lopata, rukavice
 • Murárska lyžica, škárovacia lyžica,
 • Vodováha, gumenné kladivo, stavebná šnúra, drevená lata,
 • Vedro, štetec, handrička, špongia, ochranná fólia,
 • Vrecko na škárovanie, stavbárska lepiaca páska, nožnice
Zdroj: Semmelrock

Použité výrobky Semmelrock

Postup

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Vytvoríme si základový pás v priestore, v ktorom chceme postaviť múr. Na dne základového pásu vytvoríme štrkové lôžko vo výške približne 15 cm. Aby betón, ktorý sa vylieva na štrkové lôžko do základového pásu odolal vplyvom mrazu, musí byť základový pás dostatočne široký (min. 40 cm) a hlboký (aspoň 80 cm).

Základy musia byť vyhotovené v súlade s požiadavkami na statiku. Na zaliatie výkopu použijeme betón triedy C16/20. Nadzemnú časť základovej konštrukcie ukončíme približne 5 cm nad úrovňou upraveného terénu.

Pri betónovaní základov vložíme do betónu oceľovú výstuž s minimálnym priemerom 10 mm tak, aby vyčnievala nad základovú konštrukciu cca 50 cm. Dôležité je tiež pravidelné rozloženie výstuže.
Vzdialenosť oceľových tyčí musí zohľadňovať šírku základných prvkov múrového systému, aby výstuž vždy prechádzala dutinami.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Po vyzretí betónu aplikujeme na jeho povrch tekutú hydroizoláciu podľa odporúčania výrobcu.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

V prípade, že sa v okolí priestoru výstavby múru nachádza plocha, ktorá by sa mohla počas prác zašpiniť alebo poškodiť, odporúčame prekryť okolie ochrannou fóliou alebo geotextíliou.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Skúšobne uložíme prvý rad základných prvkov múrového systému. V našom prípade sme začali rozšíreným krajným stĺpikom (2 ks základného prvku 40 x 20 x 15 cm), pokračovali sme polovičným základným prvkom (20 x 20 x 15 cm) a prvkami s rozmermi 60 x 20 x 15 cm.

Podľa plánovanej výšky múru vystužíme dutiny oceľovou rebrovanou výstužou, ktorá nadväzuje na výstuž vyčnievajúcu zo základov s prekrytím min. 15 cm. Priemer výstuže je minimálne 10 mm.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Prvý rad základných prvkov osadíme do hrubého maltového lôžka. Na murovanie použijeme maltu určenú na murovanie a škárovanie lícového muriva s nasiakavosťou 7 až 10 % (pevnosť malty M5).

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Po osadení niekoľkých základných prvkov múru si pomocou vymeriavacej šnúry vytýčime vonkajšie rozmery múru.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Pri osádzaní jednotlivých prvkov neustále sledujeme horizontálnu rovinu daného prvku aj celého múru pomocou vodováhy.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Pokračujeme v ukladaní ďalších radov. Jednotlivé prvky ukladáme vždy s prekrytím. Po navlhčení dotykovej plochy nanesieme vrstvu malty, na ktorú ukladáme ďalší prvok.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Rovinu udržiavame aj pomocou plastových alebo drevených klinov, ktoré nám zároveň vytvárajú pravidelné a rovné škáry. Dodržiavame hrúbku ložnej a styčnej škáry (7 až 10 mm). Týmto krokom vyrovnávame prípadné nerovnosti.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Vždy po 2-3 radoch zalievame dutiny výplňovým betónom triedy C25/30 so zrnami do 8 mm. Betón by mal mať takú konzistenciu, aby nikde nevytekal. Betón v tvárniciach je potrebné zhutniť prepichovaním a utláčaním pomocou oceľovej tyče a drevenej laty. V prípade, že sa betón vyleje na tvárnice, odporúčame ho ihneď odstrániť.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

V prípade, že niektoré prvky múru nie sú previazané pravidelným prekrývaním (v našom prípade rozšírený stĺpik so zvyškom múru), odporúčame ich pravidelne prepájať pomocou kovových spôn.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Pokračujeme vo výstavbe múru až do požadovanej výšky.

Pravidelne je potrebné kontrolovať horizontálnu aj vertikálnu rovinu múru pomocou vodováhy, udržiavať rovnakú veľkosť škár pomocou plastových alebo drevených klinov, vypĺňať dutiny tvárnic betónom a prepájať neprekrývané prvky kovovými sponami.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Po dosiahnutí požadovanej výšky osádzame a lepíme krycie platne určené pre stĺpik a múr do stavebného lepidla. Je potrebné dbať na správne otočenie krycích platní, pretože sú vyrobené s jednostranným miernym spádom.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Krycie platne sú vyrábané s jednostranným spádom (ich výška je 6 až 7 cm), je preto potrebné ukladať ich na rovinu. Spád platní je potrebné na záver skontrolovať a doladiť.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Pred škárovaním použijeme lepiacu pásku, aby nám škárovacia malta nevytiekla a neznečistila vonkajšiu plochu múru.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Všetky škáry postupne vyplníme škárovacou maltou s použitím škárovacieho vrecka.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Kým je škárovacia malta ešte vlhká, maltu do nich vtláčame a zarovnáme škárovacou lyžicou.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Na záver začistíme škáry štetcom a vyčistíme tiež všetky znečistené plochy od murovacej a škárovacej malty.

stavba múru postup
Zdroj: Semmelrock

Výsledkom je pôsobivý múr Bellamonte, ktorý je v našom prevedení pripravený na inštaláciu plotovej výplne. Múr Bellamonte je však možné vytvoriť v rôznych variantoch. Je tak na vás, či využijete plnú plochu múru, zvýraznené alebo zarovnané stĺpiky a plotové výplne alebo inú jedinečnú kombináciu jeho možností.

VYŠŠIE UVEDENÉ POPISY SÚ VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPÔSOBE VÝSTAVBY PLOTOV A MÚROV.

Bližšie informácie a technické podklady k samotnej výstavbe nájdete v technickom liste. Odchýlky pri realizácii môžu nastať v závislosti od geologických pomerov a klimatických podmienok danej stavby. Pri všetkých stavebných prácach treba rešpektovať platné zákonné, technické normy a smernice.

Zdroj: PR článok spoločnosti Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.