Ako si urobiť príjazdovú cestu pri rodinnom dome čo najlacnejšie?

Ako si urobiť príjazdovú cestu pri rodinnom dome čo najlacnejšie?

Najmä na malom pozemku je ťažké zabezpečiť terasu, schody aj príjazdovú cestu tak, aby sa z dvora nestala kamenná púšť. Použitím zatrávňovacích betónových tvárnic ostalo dosť miesta na zelený trávnik a auto sa môže bezpečne dostať po tvrdom podklade ku garáži.

UROB SI SÁM

čas: 3 dni aj s úpravou terénu
ľudia: minimálny počet 2 pracovníci

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL

 zatrávňovacia tvárnica
rozmery 600 × 400 × 80 mm, potrebných je 170 kusov

• zemina
na vyrovnanie výškových rozdielov – závisí od výškového rozdielu – možno použiť zeminu z pozemku, ak je k dispozícii

• rastlinný substrát
alebo úrodná zemina na vyplnenie tvárnic – minimálne 1 m3

NÁRADIE

• gumené kladivo, vodováha
 lopata, krompáč, rýľ
 fúrik, pracovné rukavice
(pre 2 osoby)

VÝHODY

Naše riešenie spĺňa hlavnú požiadavku, a to i v rámci spevnenej príjazdovej cesty, zachovať čo najviac zelene a zároveň zabezpečiť čo najpevnejší podklad na príjazd automobilu.

NEVÝHODY

Nie je samozrejmosťou, že trávnik sa uchytí v priestore tvárnic. Práve naopak, vyžaduje si väčšiu starostlivosť – kosenie, zavlažovanie atď., čo zvyšuje potrebu údržby oproti inému typu spevnenej plochy.

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miestePREČO ZMENA PRÍJAZDU?

Existujúci prístup nevyhovoval požiadavkám na pohodlné napojenie pozemku na hlavnú cestu. Obruba kanalizačnej šachty nepríjemne vyčnievala nad terén a v podstate definovala výšku novej príjazdovej cesty. V našom prípade bolo potrebné naviezť zeminu na celú plochu príjazdovej cesty aj na zmiernenie výškového rozdielu medzi ňou a chodníkom okolo rodinného domu.

KONŠTRUKCIA

Ako základný materiál boli pri vytváraní príjazdovej cesty použité klasické zatrávňovacie tvárnice s rozmermi 600 × 400 × 80 mm. Sú uložené v dvoch radoch, ktoré smerujú od spevnenej plochy priamo pri vstupnej bráne po existujúci garážový dom. Pri garáži sa plocha z tvárnic rozširuje a vytvára rozľahlejšiu spevnenú plochu, čo je dobré pri vonkajšom parkovaní, vykladaní nákladu či pri vystupovaní a nastupovaní osôb. Najmä ak príjazdová cesta mení smer, je vhodné mať možnosť zväčšiť jej plochu, lebo príjazd je pre automobil komplikovanejší.

Samotné zakladanie je relatívne jednoduché. Na upravený podklad umiestňujeme tvárnicu vo zvolenej výške. Pri nerovnostiach sa odporúča podsypávať ostrohrannou drvinou frakcie 0 – 4 mm, maximálne 4 – 8 mm. Tvárnicu priklepneme gumeným kladivom a správnu výšku odkontrolujeme pomocou vodováhy.

Zadná časť pozemku
01 Drvené kamenivo – biely makadam frakcia 16 – 22; 02 Štrk riečny praný frakcia 16 – 22; 03 Betónový pražec, imitácia dreva rozmer 900×225×50; 04 Betónový pražec, imitácia dreva rozmer 625×225×50; 05 Čierny plastový obrubník Eko-Brim; 06 Betónový obrubník parkový 500×200×50; 07 Zatrávňovacia tvárnica 600×400×80; P Parkovacie miesto

PRÁCA SO ZEMINOU

Ideálne je, ak si vieme pre svoje potreby zabezpečiť zeminu z vlastného pozemku. Avšak akýkoľvek je zdroj zeminy, nikdy nesmieme zabudnúť na objemovú rozťažnosť zeminy. Zemina sa po umiestnení na plochu musí upraviť minimálne valcovaním alebo strojovo. Alternatívnou možnosťou je nechať upravený povrch odležať cez zimu a príroda sa postará o dokonalé uloženie zeminy.

ODBORNÍK RADÍ

Pri tvarovaní pozemku je vhodné, aby boli všetky plochy vyspádované smerom od rodinného domu. Spád nemusí byť výrazný, ale bude spĺňať funkciu, a to neprivádzať vodu neželaným smerom.

Text, vizualizácie, kresby: Ing. arch. Miroslav Šteiner
Zdroj: časopis Urob si sám 9/2016

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.