image 36912 25 v1
Galéria (72)

Ako si postaviť minialtánok s lavičkou

Aj záhradné sedenie môže mať dušu jemných detailov. Ruch včielok na kvetoch, trepot motýlích krídel, ale i nezbedné šarvátky vtáčat sa stanú premiérovým divadlom, ktorému sa budete môcť tešiť i vtedy, ak páli horúce slnko alebo na strechy bubnuje jemný dážď.

Galéria

Minialtánok s lavičkou
Minialtánok s lavičkou
Minialtánok s lavičkou
Minialtánok s lavičkou
Minialtánok s lavičkou
Minialtánok s lavičkou
Minialtánok s lavičkou
Minialtánok s lavičkou

UROB SI SÁM

náročnosť: ++++
čas: 3 dni
náklady: 314 €
ľudia: 2
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 314 €
(skutočná spotřeba)
• konštrukčný masív 110 €
smrekové hranoly, 90 × 90 mm (200 €/m3); smrekové hranoly, 50 × 50 mm (200 €/m3); smrekové dosky, 22 a 15 mm (200 €/m3)
• plošný materiál 6 €
preglejka PT Topoľ C/C, 1 020 × 2 150 × 6 mm (13,80 €/ks)
• zemné skrutky 128 €
skrutka, napr. BAYO.S Tip 600 (14,20 €/ks); predĺženie, napr. BAYO.S 250 (8,60 €/ks); predĺženie, napr. BAYO.S 500 (12,80 €/ks); pätka, napr. BAYO.S U 80 mm (9,10 €/ks)
• spojovací materiál 9 €
lepidlo Duvilax D3 Rapid (3,85 €/kg); skrutky; napr. HAPATEC 5 × 70 mm (108,60 €/1 000 ks); klince kalibrov G15 a G18
• zastrešenie 45 €
napr. Katepal Ultrabase (41 €/15 m2); napr. Katepal Katrilli šablóna mach (32,25 €/3 m2); napr. Katepal Katrilli pás mach (47,36 €/20 m)
• povrchová úprava 16 €
napr. Colorlak Lignostop Hobby V 1042 (6,88 €/1 l) alebo napr. Colorlak Profi olejová lazúra O1020 (13,99 €/750 ml)

NÁRADIE A POMÔCKY
 pneumatická klincovačka
 sponkovačka
 kompresor
 hobľovačka
 brúska
 píla

PRACOVNÝ POSTUP

1. PRÍPRAVA
Vyčistíme priestor, vytrháme burinu a vyrovnáme zeminu na mieste, kde má vzniknúť kryté sedenie. Prirodzený sklon na odtok vody je výhodou.

2. ZAMERANIE
Šnúrou si vymeriame línie, ktoré určujú hĺbku sedenia. Pri 70 cm môžeme počítať s dobrým zastrešením i pekným výhľadom. 

3. ŠÍRKA
Kolmicami vymedzíme šírku sedenia. Na vytvorenie pohodlia pre 2 ľudí a na príležitostné leňošenie jednotlivca s knižkou či časopisom je ideálnych 150 cm. 

4. UHLOPRIEČKY
Ak sú dĺžky uhlopriečok zhodné, znamená to, že sme všetko zamerali správne. Ak narazíme na rozdiely, urobíme potrebné korekcie. 

5. VŔTANIE
Vrtákom si do zeminy pripravíme vodiace otvory na zemné skrutky. Snažíme sa o kolmé vedenie, okamžite získame prehľad o skalách. 

6. SKRUTKY
Zemné skrutky nakrútime do vodiacich otvorov rukou, ak zemina nekladie priveľký odpor. Snažíme sa dostať do záberu ich závit.

7. SKLON
Pomocou vodováhy sa uistíme, že držíme kolmicu na zem. V tejto chvíli je stále možné skrutku pomocou páky nachýliť, aby sme upravili sklon. 

8. UŤAHOVANIE
Pomocou predlžovacích dielcov a drevenej páky noríme skrutky do zeme. Tlak delíme medzi dvojicu rúk, aby sme sa nevychyľovali. 

9. PREDĹŽENIE
Pomocou predlžovacích dielcov upravujeme dĺžku skrutiek tak, aby získali v zemi potrebnú oporu. Riadime sa vlastnosťami terénu a zeminy. 

10. VYVÁŽENIE
Výšku skrutiek zjednotíme tak, aby sme ich dostali do roviny. Za referenčný bod zvolíme ten, kde je terén najvyšší. 

11. PÄTKY
Na skrutky osadíme pätky s profilom U, ktoré rovnobežne zladíme tak, aby montážne žľaby smerovali v osi hĺbky sedenia. 

12. ZAISTENIE
Bajonetový spoj dielcov poistíme samoreznými skrutkami, ktoré bránia pretočeniu pri nepredvídateľnom zaťažení konštrukcie. 

13. VÝŠKA
Priamo v teréne si zmeriame optimálnu výšku stĺpikov sedenia. V našom prípade sú pätky tesne nad terénom, vychádza nám výška 175 cm. 

14. SKRACOVANIE
Vopred ohobľované hranoly poskracujeme na potrebnú dĺžku. Profil s prierezom 80 × 80 mm ustojí aj lavínu snehu zo susednej strechy. 

15. DORAZ
Na píle nastavíme hĺbkový doraz tak, aby sme sa dostali do polovice hrúbky hranola. K stolu upevníme pomocný hranolček na zmenu geometrie. 

16. SPOJE
Na hranoloch si rozmeriame spoje. Volíme techniku preplátovania, ktorá je rýchla, nenáročná a dostatočne pevná. 

17. HĹBKA
Hĺbku rezu si ešte raz skontrolujeme na niektorom z odrezkov. Je dôležité, aby spájané dielce lícovali v jednotnej rovine. 

18. DLABY I
Opakovanými rezmi formujeme dlaby. Keďže hĺbku máme pevne nastavenú, stačí posúvať materiál od rysky smerom k voľnému koncu. 

19. RIEDENIE
Riedené rezy môžu prácu urýchliť. Zvyškový materiál vyklepneme kladivkom a širokým tesárskym dlátom zarovnáme plochu.

20. SEDADLO
Dlab, ktorý bude vo výške lavičky, zameriame tak, aby bol od terénu vzdialený presne 45 cm. Iba tak budú kolená v správnom uhle. 

21. VYPIĽUJEME DLAB
Pri vypiľovaní dlabu urobíme najprv koncové rezy na vnútornej strane rysiek a následne odstraňujeme materiál medzi nimi. Tak sa nepomýlime. 

22. PRIEČKY
Rovnakým spôsobom si vyrobíme aj všetky priečky. Vychádzame z presných meraní vzdialeností medzi stĺpikmi zasunutými do zemných skrutiek.

23. DOLADENIE
Tam, kde v spojoch vznikli drobné odchýlky, spoje doladíme pomocou dláta. Niekedy sa stane, že sa nájde hranol s rozmerovou odchýlkou. 

24. SPÁJANIE
Bočné rámy kompletizujeme lepidlom na drevo a skrutkami, ktoré umiestňujeme do každého spoja uhlopriečne, aby sme zaistili jeho pevnosť. 

25. OSADENIE
Bočné rámové zostavy osadíme do pätiek. Popri montáži si preveríme, či stoja rovnobežne a nenachyľujú sa vpred alebo vzad. 

26. ZOSTAVA
Pomocou zadných priečnikov skompletizujeme celý rám. Od tejto chvíle získame hrubú vizuálnu predstavu o osadení do okolitého priestoru. 

27. KORUNKY
Napílime si lišty na korunkový lem, aby sme začali formovať ozdobný akcent rámu. Pomáhame si vložkou na spresnenie uhlových rezov. 

28. LEMOVANIE
Narezané lišty upevníme k vrchnému lemu rámu. Pneumatická klincovačka ušetrí čas a zaistí presnosť dekoračného osadenia. 

29. RELIÉFY
Pomocou reliéfnych líšt akcent zosilníme. Hoci sa lišty používajú zväčša v interiéri, nič nebráni ich použitiu vonku pod strechou.

30. PRIDVIHNUTIE
Z hranolčeka vytvoríme „pomúrnice“, ktorými zhotovíme podvihnutú platformu na montáž krovu. Tým sa dostaneme nad ozdobný lem. 

31. KROKVY
Aj krokvy budeme spájať plátovanými spojmi. Využijeme prednastavený 22,5-stupňový uhol na pokosovej píle s aretáciou. foto: Milan Gigel

32. LEPENIE
Krokvy v kohútiku lepíme a stužujeme, aby sme vytvorili čo najpevnejší spoj. Neskôr ho posilníme skrutkou, ktorá slúži ako rezerva. 

33. VYMERANIE
Priložením laty si vymeriame línie na osadenie budúcej klieštiny. Snažíme sa držať vysoko, približne 14 cm pod vrcholom. 

34. DLABY II
Vytvoríme dlaby s potrebnou hĺbkou. V našom prípade používame okružnú pílu s vodiacou lištou a dláto na zarovnanie hĺbky spoja. 

35. KLIEŠTINA
Do drážky vlepíme klieštinu. Keď lepený spoj vyzrie, opäť ju poistíme skrutkou, aby sme mali istotu proti zlyhaniu lepidla. 

36. SEDLÁ
Na hotových nosníkových zostavách si nakoniec vyrežeme sedlá, ktoré zaistia pevné spojenie s podkladovou konštrukciou. 

37. MONTÁŽ
Nosníkové zostavy namontujeme na rám. V tomto prípade si vystačíme s 3, ktoré dostatočne roznesú váhu mokrého snehu. 

38. DEBNENIE
Na nosníky nabijeme debnenie zo suchých dosiek tak, aby cez rám prečnievali približne o 10 cm. Postačí, ak budú mať hrúbku 15 mm. 

39. SPODNÉ PODBITIE
Na spodnú stranu hranolov osadíme z vonkajšej strany podbitie, aby sme vizuálne ukryli nosnú konštrukciu rozostavanej strechy. 

40. PRIEČELIE
Z trojvrstvovej 6-milimetrovej preglejky si vyrežeme dekoratívne priečelie. Dáme si záležať na jeho atraktívnosti. 

41. OSADENIE PRIEČELIA
Priečelie osadíme na krov pomocou klincov s 10 cm rozstupom. Tým vznikne pomocné zavetrenie na stuženie strešnej konštrukcie. 

42. PREDNÉ PODBITIE
Latami narezanými na mieru vytvoríme predné podbitie. To ukryje spojovaciu škáru a utají latkovú štruktúru strešného debnenia. 

43. ČIELKA
Pomocou latiek uzavrieme aj čielka krovu. Lícové dosky vytvoria akúsi škatuľu, ktorá uzavrie krov a vytvorí pohľadovú plochu. 

44. LÍCOVKY
Lícové dosky patria aj na priečelie. Ak máme v priestore exponovanú aj zadnú plochu štítu, podobné úkony urobíme aj na tej strane. 

45. LEPENKA
Debnenie pokryjeme lepenkou. Prekladáme ju v smere stekania vody s tým, že dbáme o dôsledné prekrytie hrebeňa. Obvody sponkujeme. 

46. PÁSY
Na spodné línie strechy nabíjame šindľové zakladacie pásy. Necháme ich 3 – 5 mm pretŕčať cez okraj, aby vytvorili odkvapovú hranu. 

47. ŠABLÓNY
Podľa pokynov na balení nabíjame aj šindľové šablóny, aby sme vytvorili dekoratívny a súčasne dokonale funkčný strešný plášť.

48. „PRIEBEŽKA“
Šablóny ukladáme priebežne. Znamená to, že každý odrezok z konca bude začiatkom ďalšieho radu. Tým sa minimalizuje odpad. 

49. HREBENÁČE
Zakladacie pásy si nadelíme na tretiny, z ktorých budeme tvoriť hrebenáče. Nabíjame ich tak, aby sme klince prikrývali. foto: Milan Gigel

50. VÝPLŇ
Narežeme a zauhlíme si dosky na zadnú výplň. Mali by byť aspoň 22 mm hrubé, aby sa dalo o ne opierať a ustáli nečas. 

51. FAZETY
Na výplňové dosky vyfrézujeme fazety. Získame tým nielen dekoratívny vzhľad, ale aj jemnosť hrán pri opieraní chrbta. 

52. MONTÁŽ
Výplň začíname osádzať stredovou doskou, ktorú si vyrovnáme „do vodováhy“. Do každého priečnika dávame po 2 skrutky na spevnenie. 

53. ROZSTUPY
Aby sme ponechali priestor na rozťažnosť od vlhkosti, rozstupy si rozmeriavame ceruzou. Tým získame rovnomernú 7 – 8-milimetrovú škáru. 

54. VÝPLNE
Výplne si budeme musieť pripraviť aj v prípade spodných oddielov bočníc. Použijeme dosky so šírkou približne 9 cm a latkové lištovanie. 

55. LIŠTY
Na vnútorný lem rámu nabíjame lišty. Ukladáme ich s odstupom od okraja tak, aby bola celá výplňová zostava vo finále vystredená. 

56. UKLADANIE VÝPLNÍ
Výplne ukladáme s rozstupom. Každú z nich upevňujeme v strede jediným klinčekom, ktorý zabráni ich posunu v škáre. 

57. UZAVRETIE
Výplňovú zostavu uzatvárame opäť lištou. Tá zaistí voľný pohyb vo vnútri, aby mohol materiál nasiaknutý vodou pracovať. 

58. LEMOVANIE
Lištové lemovanie si vyrobíme aj na vrchnú časť rámov, ktorá bude mať pohľadový priezor na výhľad do dvora. Lišty majú formát 20 – 30 mm.

59. TRELÁŽ
Urobíme líniovú treláž, ktorej latky sa zvažujú smerom dopredu. Dbáme o to, aby boli rozstupy jednotné a pravidelné. 

60. VÝPLNE TRELÁŽE
Z latiek si narežeme výplne, ktoré vbíjame pomedzi osnovu treláže tak, aby sme vytvorili ucelený rám. Všetky segmenty vyjdú rovnaké. 

61. UZAVRETIE
Celú zostavu zalištujeme z vnútornej strany. V tomto prípade však už šetríme klinčekmi, aby sme mohli v budúcnosti ľahko urobiť opravy.

62. KONZOLA
Na lavicu vytvoríme konzolu, ktorú kotvíme do bočných hranolov. Aby sme mali pohodlie, počítame so 40-centimetrovou hĺbkou sedadla. 

63. FOŠNE
Z fošní si napílime 2 dielce, z ktorých vytvoríme sedadlo. Pomáhame si pokosníkom, aby lavica lícovala prípadné odchýlky.

64. TVAROVANIE
Hoblíkom alebo brúskou stiahneme hrany do príjemných oblúkov. Tie zaistia pohodlie pri dlhom sedení a zabránia otlačeniu. 

65. PREDVŔTANIE
Kombinovaným vrtákom vytvoríme pilotné otvory so zahĺbením na hlavy. Riadime sa osou, ktorá prechádza stredom hranolčeka. 

66. MONTÁŽ SEDADLA
Dvojdielne sedadlo montujeme s rozstupovou škárou. Ak sú fošne trochu prehnuté, pred skrutkovaním ich pritiahneme zvierkou ku konzole. 

67. KRYTIE
Lištou prekryjeme škáry, ktoré zostali otvorené medzi zadnou výplňou a bočným rámom. Ide o kozmetickú úpravu na dosiahnutie uceleného vzhľadu. 

68. LIŠTOVANIE
Aby nebol prístrešok fádny, pridáme ešte doplnkové lištovania, ktoré mu dajú štruktúru odskokov, predsadení a stupienkov. 

69. HRANY
Brúsnou hubkou stiahneme triesky na hranách, ktoré vznikli na rezoch. Ak prebrúsime i všetky plochy, povrchová úprava bude prenikať hlbšie. 

70. NAPÚŠŤANIE
Všetky drevené časti výdatne ošetríme biocídnym napúšťadlom. To je predpokladom odolnosti proti hubám a hmyzu vo vlhkom prostredí.

71. LAZÚROVANIE
Drevo ochránime aj olejovou lazúrou, ktorá zjednotí vzhľad masívu a zvýrazní kresbu jeho letokruhov. Ide o investíciu do dlhovekosti. foto: Milan Gigel

      HOTOVO

NETRADIČNÉ ZAKLADANIE?

ZEMNÉ SKRUTKY
Nie je výnimočné, ak aj napriek starostlivému zameraniu a osadeniu zemných skrutiek s U-pätkami skončíte vo finále s odchýlkami +/-3 cm. Preto je výhodné osadiť skrutky do terénu s predstihom a vyrábať drevenú konštrukciu na mieru s prihliadnutím na skutočné rozmery. Tieto drobné variácie možno v hotovej konštrukcii skryť oveľa jednoduchšie, ako sa trápiť s osadením hotových dielcov na kotviace body, ktoré s nimi nelícujú.

PREDĹŽENIE
Na navážkach zeminy a problémových miestach s kameňmi je výhodné pracovať s predlžovacími dielcami. Kým v zadnej časti sme v kyprej humóznej navážke zanorili skrutky až do 110-centimetrovej hĺbky, v kamenistej čelnej časti sme sa dostali do 60- a 85-centimetrovej úrovne. Sami pri zakrúcaní cítite, či zemina poskytuje dostatočnú oporu alebo nie. Dodatočné úpravy kotvenia by po stavbe už boli komplikované.

HRUBÝ VRTÁK
Ak nemáte montážnu súpravu na skrutky, kúpa vrtáka s 30-milimetrovým priemerom a metrovou dĺžkou je účelnou investíciou. Hoci pri štandardnej SDS stopke nemôžete počítať s jeho použitím v betóne a pevnom murive, pri vŕtaní do zeme ide o prijateľný kompromis. Takýto vrták z čínskej produkcie nestojí veľa, prácu a presnosť osadenia mimoriadne uľahčí.

UŤAHOVANIE
Je praktické, ak môžete zemné skrutky pomocou hranola, dosky alebo žrde uťahovať vo dvojici, aby ste pri zakrúcaní vyvíjali čo najmenší bočný tlak. Chce to citlivú súhru, vďaka ktorej sa skrutka bude držať v predvŕtanom otvore a udrží si svoje kolmé smerovanie do terénu. Zaujímavosťou je, že počasie a teplota nehrajú žiadnu rolu. Zemnú skrutku hravo nakrútite do rozbahnenej zeme po daždi, ale v zimných mesiacoch aj do zamrznutej hliny pod snehom.

PRI PREKÁŽKE
Ak pri zakrúcaní narazíte na skalu, ktorá vás brzdí v postupe, stačí spraviť výkop a vyzbíjať si manipulačný priestor na zakrúcanie. Dutinu možno vyplniť kamenivom alebo na zvýšenie stability predĺžiť skrutku ďalším nadstavovacím dielcom.


NOSNÁ KONŠTRUKCIA

PRESNÉ HRANOLY
Pre pevnosť a presnosť zostavenia rámu je dôležité, aby mali hranoly pravouhlé plochy a svojím prierezom presne sadli do U-pätiek. Keďže stavebné rezivo vysychá a popri tom sa vždy trochu deformuje, potrebné je dotiahnuť detaily geometrie. Inak sa môže stať, že hoci bude rám prístrešku masívny, bude mu chýbať pevnosť. Tú by sme museli doháňať nevzhľadným zavetrením.

ÚPRAVA PRAVOUHLOSTI
Dosiahneme ju v niekoľkých krokoch na hobľovačke s hrúbkovačkou. Ako prvú si zrovnáme ktorúkoľvek zo strán – najlepšie tú najrovnejšiu. Nakoniec hranola si poznačíme čiaru, ktorá znázorní rovinu hobľovania. Keď zrovnáme všetky hranoly, pustíme sa do formovania prvého pravého uhla. Ten dosiahneme tak, že prvú hobľovanú plochu vedieme po doraze a na hobľovacom stole zrovnávame novú, susediacu plochu. Keď si teraz poznačíme na koniec hranolov túto plochu, všade budeme mať značky v tvare písmena L.

HRÚBKOVANIE
V ďalšom kroku prechádzame k hrúbkovaniu. Každý z hranolov vedieme pod hobľovacím valcom vždy dvakrát. Na stole leží vždy 1 zo zrovnaných hrán, ktoré vieme pri každom novom prechode identifikovať podľa značky. Prechody hrúbkovačkou opakujeme dovtedy, kým sa nedostaneme na presnú hrúbku. V našom prípade je to 80 mm. Pri kontrole hranolov pomocou uholníka by sme mali na každej hrane namerať presný pravý uhol.

ĎALŠIE ÚPRAVY
Takáto príprava nás síce nezbaví deformácií, akými sú prehnutie alebo vrtuľové vykrútenie hranola, tieto odchýlky však môžeme kompenzovať vhodnými výrezmi alebo umiestením segmentov. Ak sme nakupovali presné, štvorstranne hobľované rezivo zo sušiarne, vyhneme sa tejto zdĺhavej procedúre.

SPÁJANIE ZOSTAVY

PEVNÉ SPOJE
Pokosová píla je ideálnym náradím na tvorbu pevných spojov, s trochou prípravy však rovnaký výsledok dosiahnete aj ručnou okružnou pílou. Aby boli rezy presné, pomôže, ak si vyrobíte jednoduchý vodiaci doraz z kusa preglejky či sololitu a latiek. Tak budete presne vidieť, kde je línia rezu, a budete mať istotu, že dodržíte šírku i kolmosť spoja.

KONŠTRUKČNÉ LEPIDLO
Pri spájaní sme sa snažili robiť spoje tesné, aby plnili úlohu účinného zavetrovania. Vďaka tomu sa konštrukcia nebude pri bočnom tlaku deformovať. Disperzné lepidlo triedy D3 zaistí pevnosť spojov, pretože v nich prebiehajú vlákna dreva v na seba kolmých smeroch. Takýto lepený spoj má vždy najväčšiu pevnosť. Stužovanie zvierkami zvyšuje pevnosť vďaka tomu, že lepidlo pod tlakom prenikne hlbšie do štruktúry dreva.

NEHRDZAVEJÚCE SKRUTKY
Dôležitý je však aj výber správnych skrutiek. Terasové skrutky z tvrdeného antikora ustoja silný bočný tlak bez praskania a zostanú vcelku i pri pohyboch dreva v dôsledku zmeny vlhkosti. Ak vo svojom okolí certifikované skrutky nezoženiete, namiesto lacných čínskych náhrad voľte radšej klince, ktoré sú v namáhaných spojoch oveľa trvácnejšie. Do úvahy prichádzajú aj tzv. turboskrutky, ak upravíte ich dĺžku.

PRAVOUHLOSŤ
Každú hotovú zostavu treba preveriť uholníkom, či je v poriadku. Pretože iba pred lepením možno urobiť drobné korekcie na spresnenie.

ČO DAŤ NA STRECHU?

KRYTINA
Keďže ide o projekt malého rozsahu, na zastrešenie sa vyplatí vybrať zvyškový materiál zo stavby alebo rekonštrukcie. Hoci sme sa pôvodne zamýšľali nad výrobou dreveného šindľa, ktorý by v tejto výmere nevyšiel draho, rozhodli sme sa použiť zvyšnú asfaltovú krytinu, ktorú sme používali pri stavbe záhradného domčeka. Ten sme v cykle pracovných postupov dokumentovali v minulom ročníku nášho časopisu.

LEPENKOVÝ PODKLAD
Hoci ide o malú plochu, treba dodržať všetky technologické pravidlá, aby sme sa vyhli zatekaniu a budúcim opravám. Podkladová vrstva z lepenky rozhodne nesmie chýbať. Kompenzuje odlišnú tepelnú rozťažnosť dreva a bitúmenových šablón, súčasne tvorí najcelistvejšiu vrstvu bariéry proti zrážkovej vode. Osobitnú pozornosť treba venovať sponkovaniu okrajov, do úvahy pripadá aj podlepenie bitúmenovým tmelom.

NAD ODKVAPOM
Zakladacie pásy majú nielen dekoratívny charakter, ale vytvárajú aj odkvapovú hranu, ktorá pri starostlivom osadení s drobným presahom dokáže nahradiť oplechovanie. Dôležité je nezanedbať odstraňovanie fóliových pásov, pod ktorými sa nachádza lepivá bitúmenová vrstva na spájanie s podkladovými vrstvami.

AKO ICH UROBIŤ?

DREVENÉ VÝPLNE
Výplne z latiek a dosiek vyzerajú pekne iba vtedy, ak majú pravidelný vizuálny rytmus. Znamená to, že by mali mať jednotnú šírku, ktorú si rozpočítate podľa dostupného materiálu. Pri zadnej stene je to jednoduché. Stačí, ak sa budete držať symetrie a rozmerané škáry ozdobíte frézovanou fazetou. V našom prípade sme mali materiál so šírkou 17 cm, ktorý zaistil, že zadná výplň dodá rámu sedenia potrebnú pevnosť.

ŠÍRKY LATIEK
Pri spodných výplniach na bočniciach sme uskutočnili jednoduchý výpočet. Od šírky vnútorného priestoru sme odčítali 9 (počet medzier) × 7 mm (šírka ceruzy) na škáru a výsledok vydelili 8 (počet výplňových latiek). Takýto výpočet sme urobili pre obe strany, aby sme kompenzovali rozmerové odchýlky, ktoré vznikli pri osádzaní zemných skrutiek.

MEDZERY
Šírka medzier 7 mm je pre suché drevo minimum, pri surovom dreve možno šírku škár stiahnuť na polovicu. Keďže sa očakáva, že drevo pod povrchovou úpravou bude vplyvom zmeny vlhkosti intenzívne pracovať, musí mať voľný priestor na svoju rozťažnosť. Inak by výplne vytlačili lištovanie v tesnom susedstve.

PONECHAŤ VOĽNOSŤ
Bolo by chybou vyplniť medzery drobnými odrezkami, ktoré zabezpečia stabilný rozstup. Bránili by pohybu dreva. Preto sme všetky dielce fixovali na mieste klincom, ktorý sme umiestňovali do ich stredu. Riešením je však aj použitie pero-drážkových lamiel s ozdobným frézovaním, ktoré treba zakladať tak, aby pero iba jemne zachádzalo do drážky. Tak zostane dostatok voľného miesta na pohyb.

SMER UKLADANIA
Výplne možno ukladať aj vo vodorovnom smere. V takom prípade sa však zhorší odtekanie vody a drevo bude vystavené väčšiemu riziku napadnutia plesňami a hubami.

PRIEHĽADNÉ TRELÁŽE

VÝPOČET
Aby bola treláž vertikálne symetrická, je potrebné rozpočítať ju. Prvým krokom je výpočet dĺžky priečok. Tú dostaneme tak, že vnútornú šírku výplňového priestoru vynásobíme druhou odmocninou čísla 2. Je to rovnaký postup, ako keď počítame uhlopriečku štvorca.

PRVÉ 2 PRIEČKY
Vyrobíme si 2 takéto priečky so 45-stupňovými rezmi na koncoch a nabijeme ich do protiľahlých rohov. Od medzery, ktorá medzi nimi vznikla, odpočítame šírku priečky a zvyšok vydelíme 2. Šírku priečky však meriame na šikmom zrezaní konca. Tým získame dĺžku pravidelných rozstupov, pre ktorú si môžeme na píle narezať šablónu. Tú použijeme pri osádzaní priečky, ktorá príde medzi už osadenú dvojicu.

OSTATNÉ PRIEČKY
Všetky ďalšie priečky už budú kratšie a môžeme si ich zameriavať priamo na ryskách, ktoré si pomocou rozstupovej šablóny kreslíme priamo na lištovanie. Ustrážiť si musíme iba smerovanie koncových zakončení. Na niektoré miesta patria rovnobežné, na iných sa zasa musia zbiehať. Nie je výnimočné spraviť chybu, mať trochu materiálu navyše je preto výhodou.

NEBRÁNI VÝHĽADU
Naša treláž je pohľadovo vzdušná a snaží sa poskytnúť výhľad. Ak by ste sa chceli rozhodnúť pre štvorcovú sieť s 2 vrstvami lištovania, pri výpočte rozstupov sa treba zamerať na horizontálnu symetriu. Pri nej vás budú zaujímať nie protiľahlé rohy, ale susediace. Štruktúru siete budete rozpočítavať zdola nahor, aby bol vzor vizuálne atraktívny.

OZDOBNÝ VARIANT
Aj pri štvorcovej treláži možno zlepšiť výhľad do okolia. Ak vo výške hlavy vyrežete v sieti okrúhly otvor a na oboch stranách ho obrúbite rámom, dosiahnete slušivý výsledok, ktorý dá bočným trelážam príjemný vizuálny akcent.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Z ČOHO VYBERAŤ
Drevu svedčí v exteriéri povrchová úprava, ktorá zachová póry dreva v otvorenom stave. Vďaka tomu bude môcť z dreva plynule unikať vlhkosť, ktorá sa doň dostane z okolitého prostredia. Do úvahy prichádzajú napúšťacie oleje, tenkovrstvové lazúry, olejové lazúry a biocídne napúšťadlá. Tie zaistia účinnú ochranu proti striedavému pôsobeniu slnka a vody.

BRÚSENIE
Aby mali pigmenty na všetkých plochách rovnakú intenzitu prefarbenia, dôležité je celú konštrukciu a výplňové plochy pred natieraním prebrúsiť papierom alebo hubkou so zrnitosťou od P120 nahor. Vďaka tomu zaniknú rozdiely, ktoré by sa inak prejavili medzi hobľovanými, vyhladzovanými a zabrusovanými plochami. Ak chceme zamedziť „ježeniu“ vlákien pri povrchovej úprave, pred brúsením všetky drevené plochy orosíme vodou a necháme ich preschnúť.

BIOCÍDNY ŠTÍT
Ochranu proti zmodraniu, hubám a plesniam by sme pri tomto projekte nemali zanedbať. Hoci je celý rám oddelený od hliny zemnými skrutkami, špliechajúca voda a snehová pokrývka budú v dlhodobom kontakte s drevom v chladných mesiacoch roka. Aktívna clona zabráni tomu, aby sa v dreve prebudil mikroskopický život, a predĺži zároveň životnosť povrchovej úpravy.

SKÚSENOSŤ AUTORA
Je príjemné posedieť si vo dvore alebo záhrade na lavičke, ktorá sa vymyká vrtochom rozblázneného počasia. S nerušeným výhľadom a strechou nad hlavou si môžete vychutnávať pohľad na krásy bezprostredného okolia.

Text, foto a realizácia: Milan Gigel
Zdroj: časopis Urob si sám 10/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. Ernest says:

    Mne to pripomina budku pre ‚fogle‘ alebo autobusovu zastavku..teda peknu

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje