viazanie knih a casopisov
Galéria (11)

Viazanie kníh a časopisov

Predpokladáme, že väčšina záujemcov o viazanie kníh a časopisov (ďalej len viazanie) nedisponuje zbytočnými priestormi. Zariadenie na viazanie je navrhnuté a zhotovené tak, aby bolo viacúčelové a najmä tak, aby sa v prípade, že manželka prestane mať pochopenie pre našu prácu v kuchyni, dalo aj rýchlo demontovať.

Galéria

Zariadenie našej „knihárskej dielne“
1. Základná doska s výškovo nastaviteľnými skrutkami
2. Prítlačná doska lisu
3. Nosník na väzbu
4. Doska na orezávanie
5. Prítlačné dosky

Potrebné pracovné pomôcky:
• malé a veľké nožnice na papier a látku,
• modelársky alebo iný vhodný nôž,
• veľký pravouhlý trojuholník (jedna strana aspoň 30 cm),
• oceľový príložník (pravítko) na orezávanie,
• štetec na lepidlo (široký asi 2 až 2,5 cm, tuhší),
• lepidlo (glej, škrobové, disperzné, napr. Wurstol, Herkules, Duvilax a pod.),
• ihly rozličných veľkostí,
• nite, tenké povrázky,
• včelí vosk,
• papier rôznej hrúbky a farby,
• knihárske alebo obyčajné plátno, koženka a pod.,
• rôzne druhy papiera (kancelársky papier, výkresy, kartón atď.).

Základná doska
Aby nevznikali deformácie, musí byť základná doska dostatočne hrubá (odporúčame 30 mm), najlepšie z tvrdého dreva.

Prítlačná doska lisu
Vyrobíme ju z tvrdého dreva s hrúbkou minimálne 30 mm. Musí byť bez kazov a vyhobľovaná (túto požiadavku treba splniť, pretože pri lisovaní by sa na doskách knihy prejavili všetky nerovnosti a kazy). V strede na oboch koncoch vyvŕtame diery s priemerom 12,5 mm. Otvory odporúčame vŕtať spolu so základovou doskou, čím zabezpečíme, že prítlačná doska sa bude po skrutkách ľahko pohybovať.

Nosník na väzbu
Zhotovíme ho z dosky (môže byť aj mäkké drevo) s rozmermi 420 × 60 × 20 mm s dĺžkou podľa základovej dosky. Do nosníka navŕtame diery 12,5 mm na výškový posun nosníka po skrutkách (výšku nastavujeme podľa hrúbky viazaného materiálu). Do hrany nosníka zaskrutkujeme šesť kusov očiek vo vzdialenosti 50 a 100 mm od stredu nosníka na obidve strany.

Doska na orezávanie
Dosku s rozmermi 60 × 18 mm a dĺžkou podľa základovej dosky vyrobíme z tvrdého dreva. Na dve protiľahlé drážky vlepíme a zaskrutkujeme L-profily 20 × 20 mm, ktoré poslúžia na vedenie orezávacieho noža. V doske navŕtame diery 12,5 mm na vodiace skrutky. Medzeru medzi L-profilmi nastavíme podložkami podľa hrúbky noža (nôž nesmie zadrhávať a nesmie sa kývať do strán).

Prítlačné dosky

Dosky majú rozmer 420 × 200× 8 mm. Zhotovíme ich z preglejky. Slúžia ako podklad na lisovanie (na vyrovnanie výškového rozdielu z podložiek matíc vodiacich skrutiek). Keďže ide o pomocné pracovné plochy, netreba ich povrchovo upravovať. Všetky ostatné časti treba povrchovo upraviť, napr. syntetickým lakom. Kovové časti neolejujeme. Výrobok musí byť čistý.

Technológia väzby

Mali by sme mať na pamäti, že náš výrobok nemôže konkurovať knihárskym dielňam, hlavným cieľom je však radosť z práce a dosiahnutého dielka. Tento návod sa obmedzuje na dva základné spôsoby väzby, ktoré plne pokryjú naše potreby.

Formáty papiera:   
A3 – 297 × 420 mm
A4 – 210 × 297 mm
A5 – 148 × 210 mm
A6 – 105 × 148 mm


Pracovný postup
1. Na základnú dosku naskrutkujeme dve lišty, ktoré dosku priečne vystužujú a zároveň vytvárajú priestor na spodné matice vodiacich skrutiek.
2. V doske vyvŕtame 4 otvory s priemerom 12,5 mm (vŕtame na stojanovej vŕtačke, aby boli diery kolmé).
3. Vodiace skrutky M12 odrežeme na dĺžku 230 mm (zo skrutkovice predávanej v dĺžke 1 000 mm) a hrany začistíme, aby sme matice ľahko nasadzovali. Na jednej hrane urobíme drážku (nie je podmienkou) na osadenie uholníka L 30 × 25 mm. Tento uholník nie je nevyhnutný, ale chráni hranu základnej dosky pred poškodením pri vŕtaní knižného bloku.
4. Do uholníka zaskrutkujeme a zaistíme proti pootočeniu dve skrutky M5 s dĺžkou 30 mm, ktoré nesú prítlačnú lištu. Tú zhotovíme z tvrdého dreva. Slúži na pritlačenie viazacích lemoviek alebo motúzov.

Zhotovenie zošita (knihy) z voľných listov
1. Jednotlivé listy zostavíme do poradia. Upneme ich pod dosku na vŕtanie asi 5 mm od chrbtovej hrany.
2. Do bloku navŕtame otvory s priemerom 1 až 2 mm vo vzdialenosti 20 až 25 mm (krajné otvory sú minimálne 25 mm od kraja bloku).
3. Prešijeme „dvoma ihlami“.
4. Blok stiahneme do lisu a chrbát natrieme lepidlom (nie škrobovým), po zaschnutí prelepíme chrbát plátnom.
5. Zhotovíme knižné dosky.
6. Knižný blok orežeme na potrebný formát.
7. Knižný blok osadíme („zavesíme“) do dosiek.
8. Knihu zalisujeme a necháme vysušiť minimálne 12 hodín.

Oprava poškodenej knihy
1. Rozrežeme nite, ktorými je kniha zošitá, a rozoberieme ju na strany.
2. Z chrbtovej časti zložiek nožom odstránime zvyšky lepidla.
3. Ak treba, opravíme jednotlivé stránky zložiek podlepením.
4. Na prvú a poslednú zložku nalepíme predsádky.
5. Šijeme na lemovky alebo motúzy (ak šijeme na motúzy, musíme do knižného bloku urobiť pílkou zárezy).
6. Uložíme jednotlivé zložky a na nosník väzby natiahneme lemovky (motúzy) – 2 až 3 kusy podľa rozmerov: A5, A4.
7. Blok v lise stiahneme. Chrbát bloku natrieme lepidlom (nie škrobovým). Po zaschnutí lepidla prelepíme chrbát plátnom a nalepíme „kapitálky“ a záložku.
8. Zhotovíme knižné dosky.
9. Knižný blok orežeme na formát.
10. Knižný blok osadíme do dosiek.
11. Knihu zlisujeme a necháme vysušiť minimálne 12 hodín.

Väzba časopisov
1. Z čísel časopisu, ktorý chceme zviazať, vyberieme sponky.
2. Jednotlivé čísla uložíme na nosník väzby do poradia tak, aby posledné bolo naspodku. Natiahneme lemovky (2 až 3 kusy podľa rozmerov: A5, A4).
3. Ďalší postup je ako pri viazaní kníh.

Upozornenie
Podľa našich skúseností sa orezávanie knižného bloku uvedeným spôsobom dá urobiť bez problémov do hrúbky 1,5 až 2,0 cm. Hrubšie knižné bloky si dáme orezať v knihárskej dielni strojom a knihu dokončíme navrhovaným spôsobom.

Tab.: Rozpis materiálu

Ing. Miroslav Drnec
Foto: autor
Podľa návrhu nakreslil: Marián Varga
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.