Príprava motorovej píly na sezónu

priprava motorovej pily na sezonu

Prichádza jeseň a zima, obdobie vegetačného pokoja, vhodné na stínanie stromov – či už pre palivové drevo, alebo na výrobu dosák. Pred prácou v lese alebo v záhrade však musíme motorovú pílu nastaviť.

Brúsenie reťaze
Rezací výkon píly najviac ovplyvňuje výkon motora, no veľmi dôležité je aj nabrúsenie reťaze. Interval brúsenia závisí od stupňa otupenia hobľovacích zubov. Niekedy je potrebné (napríklad pri rezaní znečisteného dreva) reťaz brúsiť aj viackrát, kým sa neminie palivo v nádrži píly. Platí však nepísané pravidlo, že reťaz by sa mala nabrúsiť čo najskôr po spotrebovaní dvoch nádrží paliva pri benzínových pílach, respektíve po hodine rezania pri elektrických pílach. Prevádzkové brúsenie reťaze spočíva v obnove mikroostria, tým sa dosiahne dlhá životnosť reťaze pri požadovanej rýchlosti rezania. Na brúsenie reťaze existujú pomôcky. Ich použitie je vždy opísané v príslušnej kapitole návodu na použitie danej motorovej píly. Budeme potrebovať guľatý pilník, plochý pilník a kombinovanú šablónu. Celú súpravu na ostrenie reťaze bez problémov zoženieme v obchode (u predajcu píl). Ostriacu súpravu si zaobstaráme podľa veľkosti rozstupu reťaze a šírky vodiacej drážky. Tieto údaje nájdeme na lište motorovej píly. Ďalej potrebujeme zverák, do ktorého pílu upevníme. Vďaka tomu môžeme mať pri práci voľné obidve ruky. Nezabudnime použiť ochranné rukavice pri kontrole reznej časti.


Údržba vzduchového filtra

Ako brúsiť?
Najprv upevníme pílu do zveráka a zaistíme reťaz proti pootočeniu aktivovaním reťazovej brzdy (možno tiež zasunúť napríklad kombinovaný kľúč medzi reťaz a vodiacu lištu na spodnej strane vodiacej lišty). Na reťazi ostríme dva typy zubov: hobľovacie a obmedzovacie. Začneme s hobľovacími.

Hobľovacie zuby
Na reťaz píly nasadíme mierku tak, aby šípka na vodiacom ohnivku smerovala ku špici lišty. Potom na valčeky mierky umiestnime guľatý pilník; s valčekmi musí zvierať pravý uhol. Pilník pritlačíme na čelo hobľovacieho zuba. Ostríme pravidelnými ťahmi smerom dopredu (celkom trikrát) a oboma rukami, lebo tak lepšie udržíme smer. Týmto spôsobom naostríme každý druhý hobľovací (ľavý) zub. Po dokončení ostrenia obrátime pílu a rovnakým spôsobom naostríme hobľovacie (pravé) zuby, ktoré sme predtým vynechali.

Obmedzovacie zuby
Výškový rozdiel medzi špičkou hobľovacieho zubu a obmedzovacím zubom určuje rezné vlastnosti reťaze. Za predpokladu, že hobľovacie zuby sa opotrebujú normálne (pri bežnom pílení), znižujeme výšku obmedzovacích zubov po každom treťom až piatom ostrení hobľovacích zubov.

Na mierke na brúsenie obmedzovacích zubov sú dva výrezy. Ak zvyčajne režeme skôr mäkké drevo, vyberieme výrez s označením „soft“. V opačnom prípade zvoľte označenie „hard“ (tvrdé drevo). Všeobecne ale platí, že hobby používateľom postačí zbrúsiť obmedzovacie zuby na „soft“.

Pri brúsení umiestnime mierku šikmo na reťaz tak, aby výrezom prechádzal obmedzovací zub, a pridržíme ju jednou rukou. Druhou rukou uchopíme plochý pilník a zbrúsime prečnievajúce obmedzovacie zuby, kým sa pilník nedotkne mierky. Týmto spôsobom znížime výšku obmedzovacích zubov na celej reťazi (na pravých aj ľavých zuboch).

Beznástrojový napínač reťaze (čierny kruh) umožňuje napnúť reťaz bez kľúča či skrutkovača.Pod dvoma skrutkami je viditeľný jazdec so závitom – napínač reťaze
Po uvoľnení dvoch skrutiek skrutkovačom napíname reťaz.Reťaz môžeme v prípade potreby nabrúsiť aj pomocou ručných pilníkov a kombinovanej šablóny

Dôležité upozornenie
Bez použitia mierky sa vystavujeme nebezpečenstvu, že obmedzovací zub príliš obrúsime. Reťaz sa potom zahryzáva do dreva prihlboko, čo má za následok vyššie vibrácie a nadmerné preťaženie píly. V konečnom dôsledku sa znižuje životnosť píly a zvyšuje riziko vzniku nebezpečného spätného rázu (úrazu, poranenia pilčíka).

Správne nabrúsená reťaz na motorovej píle sa najlepšie spozná tak, že píla ide plynule do rezu, rez je rovný a piliny majú tvar obdĺžnikov rezaných jednotlivými zubami reťaze. Veľmi jemné a drobné piliny v podobe dreveného prachu sú signálom otupenia reťaze alebo nesprávneho zníženia obmedzovacieho zuba.

Napínanie reťaze
Ďalšou dôležitou skutočnosťou, ktorá ovplyvňuje opotrebovanie rezacej lišty a reťaze, je správne napnutie reťaze. Ak je reťaz nedostatočne napnutá na rezacej lište (prevísa pod lištou), dochádza k vytĺkaniu spodnej časti špičky lišty a nadmernému opotrebovaniu spojovacích a vodiacich článkov reťaze. Naopak, ak je reťaz príliš napnutá, motor píly sa preťažuje, a najmä pri menších hobby pílach neostáva výkon na samotné rezanie. Správne napnutá reťaz nesmie prevísať zo spodnej strany lišty, pri jej posunutí v drážke lišty rukou (vždy pritom nosíme rukavice) musíme cítiť istý odpor. Pri povytiahnutí zuba prirodzenou silou z hornej drážky lišty prstami (rukavice) nesmú vodiace články vyskočiť z vodiacej drážky.

Mazanie líšt a reťazí, výmena reťaze
Systém mazania rezacích časti motorových píl je tzv. stratový, t. j. olej sa dopravuje pomocou olejového čerpadla (poháňaného kľukovým hriadeľom) mazacím otvorom v lište do vodiacej drážky v lište. Pohybujúca sa reťaz olej roznáša po celej dĺžke lišty. Odstriekavajúci olej zostává väčšinou v rezaných pilinách. Životnosť rezacích líšt a reťazí motorových píl ovplyvňuje používaný olej. Olej by mal byť taký kvalitný, aby sa lišta ani reťaz pri rezaní nadmerne neopotrebovávali a aby pri odstavení z prevádzky olej nezalepil olejové čerpadlo, respektíve reťaz v drážke rezacej lišty. Toto sa stáva väčšinou pri nekvalitných biologicky rozložiteľných olejoch z nižšej cenovej skupiny počas zimného skladovania. Následná jarná oprava olejového čerpadla píly je veľmi drahá. Optimálne z pohľadu mazania sú oleje vo viskozitnej triede SAE 30.

Výmenu reťaze možno odporúčať, ak je najdlhšia časť rezného zuba menšia než 4 mm alebo ak na zuboch nájdeme drobné praskliny. To je správny čas na výmenu reťaze.

Skladovanie motorovej píly
Motorovú pílu by sme mali skladovať tak, že z palivovej nádrže vylejeme palivo. Ak používame na mazanie reťaze bioolej na rastlinnej báze, nenechávame ho v olejovej nádrži. Posledné rezanie robme s olejom na minerálnej báze, ktorý lepšie zakonzervuje všetky vnútorné časti mazacieho systému a rezacie časti píly. Reťaz necháme na píle povolenú, a ak máme kryt, nasadíme ho na lištu. Pílu uložíme v suchom chránenom priestore, kde zimné teploty neklesajú pod bod mrazu (garáž, dielňa a podobne). Odporúčame pílu položiť na kus silnejšieho kartónu, pretože počas výkyvu teplôt dochádza v olejovej nádrži píly k rozpínaniu oleja, ktorý expanduje väčšinou mazacím alebo odvzdušňovacím otvorom smerom k rezacej lište.

 

Po odmontovaní krytu unášača môžeme očistiť vnútorný priestor alebo vymeniť reťaz či lištu.

–>

Bezpečnostná kontrola a servis
Píla sa musí pravidelne udržiavať. Len tak sa zachová jej funkcia a efektívnosť. Základnú údržbu si môžeme vykonať svojpomocne, potrebné úkony sú opísané v návode na použitie daného stroja. Pred každým použitím píly sa zamerajte na tieto časti či nedostatky:

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteReťazová brzda
Vyčistite ju a skontrolujte jej funkciu. Reťaz naostrite, kontrolujte jej napnutie a stav.

Kryt spojky
Vyčistite priestor brzdového pásu na reťazovej brzde. Vymeňte brzdový pás, ak je zničený alebo opotrebovaný.

Plynová páčka

Skontrolujte, či je poistka plynovej páčky nepoškodená a funkčná.

Zachytávač reťaze
Skontrolujte, či je neporušený a či sa ne­uvoľnil. Ak je zachytávač reťaze poškodený, vymeňte ho.

Stop vypínač zapaľovania

Skontrolujte, či spínač riadne funguje.

Praskliny
Skontrolujte, či nie sú na bezpečnostných prvkoch, alebo iných častiach vašej píly nejaké praskliny. Vymeňte tie časti, ktoré môžu ohroziť vašu bezpečnosť. Pokým si nie ste istí, poraďte sa s najbližším servisným predajcom.

Skrutky a matice

Pravidelne kontrolujte, či sú dotiahnuté všetky skrutky a matice, zvlášť tie na tlmiči výfuku.

Štartovacie zariadenie
Vyčistite nasávacie otvory krytu štartovania, skontrolujte jeho funkciu a opotrebovanie.Ak sa chystáme dlhšie pracovať na odľahlom mieste (v lese), odporúčame mať poruke náhradnú lištu a reťaz.

Vodiaca lišta

Vyčistite kanáliky na mazanie a drážky lišty. Vodiaca lišta by sa mala otáčať v pravidelných intervaloch tak, aby sa opotrebovávala rovnomerne. Plochým pilníkom prebrúste akékoľvek ostré hrany na bokoch lišty.

Mazanie lišty a reťaz
Skontrolujte dostatočné mazanie tak, že pred začatím práce naštartujete pílu a pridržíte ju napríklad nad pňom. Následne zvyšujte otáčky motora. Mazanie je v poriadku, ak na pni zostane olejová stopa, respektíve čiara.


Určiť správnu orientáciu reťaze na lište nám pomôže piktogram pri unášači.

Vzduchový filter
Vyčistite vzduchový filter vo vlažnom mydlovom roztoku a nechajte vyschnúť (nepoužívajte benzín ani stlačený vzduch). Ak je reťazová píla vybavená systémom Air Injection, nemusíte vzduchový filter čistiť tak často.


Funkcia odstredivého a filtračného čistenia vzduchu modernej benzínovej píly

Valec
Na zachovanie dostatočnej chladiacej funkcie motora čistite v pravidelných intervaloch priestor medzi chladiacimi rebrami, a to tak na prednej strane, kde je výfuk upevnený k valcu, tak na pravej strane nad spojkovým krytom.

Zotrvačník

Aby ste udržali ventilačnú, respektíve chladiacu funkciu a kapacitu, čistite lopatky ventilátora.

Spojka
Ložiská spojky mažte cez otvor v kľukovom hriadeli (niektoré modely) alebo mažte priamo spojkové ložisko po demontáži spojkového bubna (ostatné modely).

Viac informácií o servise a údržbe nájdete v návode na obsluhu píly. Na zabezpečenie ďalšieho servisu a opráv kontaktujte svojho kvalifikovaného servisného predajcu.

Text: Ing. Jiří Vorlíček, Husqvarna
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Foto: autor, Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, Stihl

Komentáre

  1. Jozef Kovac says:

    Zdravim. Fakt uzitocne informacie. Chcem sa spytat,ze idem si kupovat motorovu pilu Jonsered cs 2141 turbo, samozrejme ze pouzitu ale perfektnom stave. Vedeli by ste poradit ,ze aky olej ide priamo do nadrze na benin a v akom pomere a nejaky dobry olej na mazanie retaze. Nikde nie slovensky navod pre tento model. Dakujem za info.

  2. a na mazanie je najlepší olej syntetický castrol?

  3. Zdravim, chcem sa opytat ci moze ist stihl retaz na dilmar pilu ked su parametre tie iste ako original retaz z dolmarky.

  4. Môže,ak je rozstup ,,srdiečok,,(vnútorná strana reťaze) zhodná s rozstupom zubov na hnacom kolečku za spojkou.Pre overenie treba tieto vizuálne porovnať so starou reťazou, alebo ak nie je po ruke pôvodná reťaz,treba nahodiť novú,na lište nechať previs cca do 2 mm, rukou zľahka potočiť viackrát dookola a ak nikde nezadŕha, ide voľne,tak je to OK. Pozor na porezanie na zube alebo od oteru na lište!!! Lištu treba po 3-4 brúseniach pretočiť.Pri pretáčaní treba vyčistiť mazací otvor lišty a drážku!! Ešte jedna rada:netreba reťaz šponovať na tvrdo ale nechať už zmienený previs,uberá to na výkone, zvlášť pri malom obsahu píly a vyhŕňa sa materiál na lište a ničí to kolečko lišty..Olej na mazanie má mať riedku konzistenciu.Môže sa prípadne zriediť petrolejom,zvlášť pri rezaní v zime.Nepoužívať hydraulický ani opotrebovaný olej z auta,ničí veľmi rýchlo čerpadlo.

  5. Dobrý deň strhol som závit na hlave mám kupovať novú hlavu alebo sa to dá opraviť? Ďakujem.

  6. ladislav varga says:

    Dobrý deň,nechtiac som pokrútil regulačnou šrobou na mazanie reťaze motorovej píly,ktoré bola nastavená výrobcom a teraz neviem do akej polohy ju nastaviť.Dakujem za radu.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.