Obrábame drevo – 1. Ručné náradie a nástroje

obrabame drevo 1. rucne naradie a nastroje

Cesta od čerstvo spíleného stromu po hotový výrobok z dreva je neraz poriadne dlhá. Na to, aby sme mohli drevnú surovinu ľahšie upraviť do požadovaného tvaru, nám slúžia rozličné stroje a nástroje. Ich kvalita spolu s našou zručnosťou veľkou mierou ovplyvňujú kvalitu hotových výrobkov i produktivitu našej práce. V nasledujúcom článku si povieme, čo všetko môžeme pri práci s týmto prírodným materiálom použiť – od jednoduchých ručných nástrojov až po dômyselné zariadenia na profesionálne obrábanie dreva.

Hoblica
Obrábame drevo – 1. Ručné náradie a nástroje 1Hoblica je pracovný stôl, ktorý svojou konštrukciou umožňuje variabilné podopieranie a upínanie materiálu. Skladá sa zo stojana a z masívnej, zvyčajne bukovej dosky. Doska obsahuje predný a zadný vozík, otvory na kliny a odkladací žliabok. Predný vozík je umiestnený na ľavej strane v prednej časti dosky a slúži na upínanie materiálu pri rezaní a spájaní dreva. Zadný vozík je na pravej strane a rovnako sa používa na upínanie materiálu, ďalej však umožňuje upínanie dreva pomocou klinov. Drevené (častejšie však kovové) kliny sa podľa rozmerov obrobku zasúvajú do otvorov v doske na zadnom vozíku. Žliabok v zadnej časti dosky slúži na odkladanie nástrojov. Súčasťou hoblice môže byť aj doplnková konštrukcia na podopieranie rozmernejších dielov alebo výrobkov upnutých jedným koncom v hoblici. Stojan hoblice môže mať skrinku alebo zásuvku so základným náradím a s ručnými nástrojmi.

Ručné náradie
Do kategórie ručného náradia radíme také pomôcky, ktorými pôsobíme na materiál nepriamo, teda samé osebe nespôsobujú zmenu tvaru drevených obrobkov.

Kladivá
Pri práci s drevom sa nám zídu klasické kladivá s rozličnými veľkosťami a s rôznou hmotnosťou, ktoré využijeme na zarážanie rôznych spojovacích prostriedkov, zrážanie spojov atď. Špeciálnym typom sú tesárske kladivá, ktoré majú namiesto nosa hrot s úpravou na vyťahovanie klincov. Drevenú násadu niekedy nahrádza kovová s gumovou rukoväťou.

Obrábame drevo – 1. Ručné náradie a nástroje 11Paličky
Drevené paličky sa vyrábajú z tvrdého dreva a poslúžia nám predovšetkým pri dlabaní. Pri práci nedochádza k nadmernému poškodzovaniu držadiel dlát, ako je to pri používaní kladív. Na zrážanie drevených spojov a konštrukcií zvykneme používať aj gumové paličky.

Kliešte
V našej výbave na prácu s drevom by nemali chýbať štípacie a kombinované kliešte. Štípacie kliešte slúžia na vyťahovanie a skracovanie klincov, prestrihovanie tenkých drôtikov a pod. Kombinované kliešte môžeme použiť na ohýbanie a prestrihovanie drôtikov či drobných spojovacích prostriedkov a na pridržanie drobných súčiastok. Na špecifické účely si môžeme zaobstarať aj špeciálne druhy klieští.

Skrutkovače
Podľa druhu skrutky alebo závrtky do dreva rozoznávame ploché alebo krížové skrutkovače. Pri skrutkovaní plochými skrutkovačmi platí zásada, že musíme vždy použiť zodpovedajúcu veľkosť skrutkovača na príslušnú veľkosť spojovacieho prostriedku, aby nedochádzalo k poškodzovaniu ich drážok. Krížové skrutkovače delíme podľa počtu hrán na štvorhranné a osemhranné. Číslo za označením uvádza veľkosť skrutkovača, bežne sa používajú veľkosti 1, 2, 3 a 4. Ručné skrutkovače dnes v hojnej miere nahrádzajú elektrické akumulátorové skrutkovače.

Obrábame drevo – 1. Ručné náradie a nástroje 2Meracie a rysovacie pomôcky
Na meranie dĺžok slúžia skladacie alebo zvinovacie metre. Väčšie vzdialenosti meriame pomocou pásma, kratšie pomocou oceľových alebo plastových meradiel. Ak chceme zistiť presnú hrúbku materiálu, šírku drážok či priemer a hĺbku otvorov, použijeme posuvné meradlo. Klasické meradlá merajú s presnosťou na desatinu milimetra, digitálne na dve desatiny milimetra.

Meranie, kreslenie a kontrolu uhlov vykonávame pomocou uhlových meradiel. Uholník sa skladá z dvoch na seba kolmých ramien, pričom dlhšie z nich je zvyčajne vybavené pravítkom. Pokosník je obdobou uholníka, len jeho ramená zvierajú uhol 45°. Nastavovací pokosník má obe ramená pohyblivé a slúži na prenášanie ľubovoľných uhlov.

Náradie a pomôcky na upínanie
Základnou pomôckou na mechanické upínanie sú stolárske zvierky – stužovadlá. Stužovadlo sa skladá z dvoch ramien. Jedno je pevné a má tvar predĺženého L. Po ňom sa pohybuje druhé rameno so skrutkou a rukoväťou. Stužovadlá sa vyrábajú v mnohých dĺžkach od 16 cm až do troch metrov. Popri klasických upínadlách existuje celý rad ďalších špeciálnych upínacích prostriedkov, ako sú hranové sťahovadlá, sťahovadlá na rámy, pokosové zvierky atď.

Ručné nástroje
Píly
Základnú surovinu – drevo – delíme na menšie časti pílou. Jej pracovnou časťou je pílový list, ktorého pohybom oddeľujeme z dreva malé triesky a zároveň ich odvádzame von z rezu. Pílové listy sa upínajú buď do rámov píl, alebo majú chrbát a rukoväť, prípadne majú iba rukoväť. Ozubenie pílových listov môže byť trojuholníkovo súmerné alebo nesúmerné.

Pílový list so súmerným ozubením pracuje oboma smermi, s nesúmerným len jedným smerom. So zväčšujúcim sa ozubením vzrastá rezný výkon, ale klesá kvalita rezu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteObrábame drevo – 1. Ručné náradie a nástroje 4Obrábame drevo – 1. Ručné náradie a nástroje 5
ChvostovkaDierovka


Rámové píly

Rozdeľujeme ich podľa druhu pílového listu na píly s rozsekovým listom, osadzovačky a vykružovačky. Píly s rozsekovým listom majú pomerne veľké ozubenie a používame ich na hrubé rozrezávanie a krátenie dreva. Zuby na osadzovačkách sú približne o polovicu menšie, takže sa hodia na presné a čisté rezanie čapov a ozubov. Vykružovačky majú list široký 4 až 10 mm a zuby rovnako veľké ako osadzovačky. Pomôžu nám pri rezaní zakrivených tvarov.

Obrábame drevo – 1. Ručné náradie a nástroje 3Píly s rukoväťou
Čapovačky spoznáme podľa pílového listu s veľmi jemnými zubami a nalisovaného chrbta, ktorý obsahuje priamu alebo zalomenú rukoväť. Tá môže byť pevná aj otočná. Ako už napovedá názov, využijeme ich na rezanie čapov, ozubov a iných stolárskych spojov. Chvostovku tvorí tuhý pílový list a rukoväť. Používame ju na rezanie guľatiny a veľkoplošných dosák. Dierovky so svojím úzkym, do špičky upraveným listom sa nám zídu na pílenie zakrivených rezov a na zväčšovanie otvorov. Tzv. zvlakovky sú ručné píly určené na vytváranie zvlakových drážok. Pílka na dyhy, dyhovka, je malý špeciálny nástroj na priame rezanie dýh podľa pravítka. Rezanie zabezpečuje malý okrúhly list, ktorý má ozubenie po oboch stranách a zuby nožovo zbrúsené.

Hoblíky
Pomocou hoblíkov vyrovnávame a uhládzame povrch dreva. Vznikajú tak dlhé ploché triesky – hobliny. Pracovnou časťou hoblíka je želiezko. Niektoré hoblíky majú pred želiezkom ešte tzv. klopku, ktorá slúži na lámanie triesky ihneď po jej oddelení želiezkom. Len tak možno dosiahnuť hladké plochy a obmedziť vytrhávanie drevných vláken. Podľa tvaru želiezka a uhla jeho postavenia v lôžku rozoznávame viaceré druhy hoblíkov:

• veľký hoblík – je dlhý 48 až 55 cm, má želiezko s klinom a používame ho na zarovnávanie dlhých obrobkov,
• hladič – je dlhý 24 cm, nemá klopku a môžeme ním hobľovať hrubé a krivé povrchy alebo bočné plochy,
• klopkár – je rovnako veľký ako hladič, má však pred želiezkom klopku. Používame ho podobne ako veľký hoblík, ale na kratšie obrobky,
• rovnač – je hoblík s klopkou, dlhý len 22 cm. Uhol želiezka zviera so spodnou rovinou uhol 50° (pri predchádzajúcich hoblíkoch je to 45°), čo výrazne obmedzuje zatrhávanie triesok. Využijeme ho na najjemnejšie začisťovanie povrchov a dokončovacie práce,
• uberák – má dĺžku 24 cm a užšie želiezko, ktoré je vybrúsené do oblúka. Hoblík slúži na hrubé zarovnanie nerovných plôch a na odhobľovanie väčších vrstiev dreva,
• zubák – je rovnako veľký ako rovnač, jeho želiezko však zviera uhol 70 až 80°. Na konci želiezka sú vyfrézované jemné drážky, ktoré na opracovanej ploche tvoria malé ryhy. Zubák použijeme v prípade, že chceme opracovávanú plochu zdrsniť,
• rímsovník – je výrazne užší než ostatné hoblíky, takže ním môžeme hobľovať poldrážky, drážky, profily a pod.

Obrábame drevo – 1. Ručné náradie a nástroje 6Obrábame drevo – 1. Ručné náradie a nástroje 7
Veľký hoblíkHladič
Obrábame drevo – 1. Ručné náradie a nástroje 8Obrábame drevo – 1. Ručné náradie a nástroje 9
KlopkárUberák
Obrábame drevo – 1. Ručné náradie a nástroje 10Zubák

Existuje celý rad ďalších špeciálnych hoblíkov, ktoré sú obvykle jednoúčelové a nepatria k bežnému vybaveniu dielne. Patria sem napr. drážkovník, poldrážkovník, zvlakovník, kocúr, člnkár atď.

Dláta
Tieto užitočné nástroje slúžia na vydlabávanie dier a otvorov. Rozlišujeme tri základné typy dlát:

• ploché dláta – používame ich na výrobu ozubov, rybín, zvlakových drážok a na zapúšťanie rôznych kovaní. Na bežné použitie sa hodia dláta široké od 6 mm do 5 cm,
• čapovacie dláta – majú oproti plochým dlátam masívnejšiu čepeľ a slúžia na výrobu výdlabov. Šírky dlát sa pohybujú od 4 do 16 mm,
• duté dláta – slúžia na výrobu rozličných oblých a kruhových výdlabov.

Vrtáky

Ide o nástroje, ktoré sa otáčajú okolo svojej osi a tvoria v materiáli otvor s kruhovým prierezom. Na ručné vŕtanie používame kolovrátok so skľučovadlom, do ktorého môžeme upnúť nebožiece, hadovité vrtáky, skrutkové vrtáky, záhlbníky, sukovníky, Forstnerove vrtáky a ďalšie. Niektoré nebožiece sa vyrábajú aj s rukoväťou, takže ich môžeme používať bez kolovrátka.

Pilníky a rašple
Tieto nástroje slúžia na oddeľovanie triesok. Zídu sa nám pri zaobľovaní čapov, dočisťovaní spojov, na výrobu či úpravy porísk, násad a pod. Rašple majú hrubé zuby, takže nimi môžeme rýchlo odoberať materiál. Naopak, pilníky s jemnými zubami použijeme na začisťovanie a jemné úpravy povrchov. Pilníky aj rašple sa vyrábajú v niekoľkých veľkostiach s rôzne veľkými zubami a rozličnými prierezmi – obdĺžnikovým, polkruhovým, kruhovým atď.

Text: Ing. Ján Bomba
Foto: Bosch, Houfek, MARSCHAL-CZ, Metabo, Protool, Rojek, Skil, Stanley a archív autora
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.