miesadla miesacky a dopravniky
Galéria (6)

Miešadlá, miešačky a dopravníky

Práce v stavebníctve sú charakterizuje vysoká prácnosť, preto si ich realizácia vyžaduje použitie rôznych druhov náradia a mechanizácie. Pri kúpe tohto náradia a strojov treba len vedieť, že voľba vhodného náradia je vždy  spätá s konkrétnym technologickým postupom a druhom miešaného materiálu.

Galéria

Výber vhodného náradia
Používanie vhodného náradia prispieva k menšej prácnosti technologických postupov, k znižovaniu fyzickej námahy a pri zlepšení pracovného prostredia aj k ochrane zdravia. Základným predpokladom dobrej kvality všetkých vysokoviskóznych materiálov je dokonalé zmiešanie všetkých zložiek. Nedokonalé premiešanie materiálu znamená nerovnomerné premiešanie jednotlivých zložiek zmesi a môže mať za následok vytváranie hrudiek alebo nerovnorodú konzistenciu materiálu. Medzi dôležité náradie určite môžeme zaradiť ručné elektrické miešadlá zmesi a medzi mechanizáciu miešačky a dopravníky betónovej zmesi.

Miešadlá

Používame ich na miešanie tekutých, hustých aj pastovitých materiálov, či už ide o materiál minerálneho alebo organického pôvodu. Určite nám pomôžu pri miešaní  ušľachtilej, minerálnej a silikátovej malty, sadry, lepiacej hmoty, farby, glazúry, samonivelizačnej hmoty, tmelu, stierky a pod.

Miešadlo je druh stavebného náradia, ktorý pozostáva z dvoch častí. Miešací stroj má závit, na ktorý sa naskrutkuje miešacia metla. Vyrába sa v rôznych vyhotoveniach, výkonnostných kategóriách, tvaroch, s rôznym príkonom, počtom otáčok a krútiacim momentom, s rôznym druhom prevodoviek a pod. Výrobcovia ponúkajú tieto miešadlá špecializované priamo na konkrétne druhy spracúvaných zmesí alebo univerzálne použiteľné miešače, ktoré sú väčšinou minimálne dvojrýchlostné. Podľa výkonu sa miešače dimenzujú so zreteľom na rôzne dávkovanie zmesí, a to aj v závislosti od ich zloženia a viskozity. Môžeme si vybrať miešacie stroje jednorýchlostné, pri ktorých si počet otáčok regulujeme sami, a to intenzitou zovretia spúšte. Vhodné sú najmä pre tekuté, pastovité a málo viskózne materiály. Pre tieto materiály sú z hľadiska rozsahu otáčok ideálne. Podľa potreby si môžeme vybrať aj miešacie stroje vyšších výkonov, ktoré sú už často dvojrýchlostné, s elektronickou reguláciou otáčok. Konštruované sú hlavne na držanie vo vertikálnej polohe alebo na umiestnenie do miešacích stojanov. Používame ich najmä na miešanie hustejších a tuhších zmesí. Dvojrýchlostné miešadlá sú praktické a spoľahlivé. Pomocou dvojrýchlostnej prevodovky si zvolíme správne otáčky pre akýkoľvek materiál.

Pri prvej rýchlosti ich používame na miešanie mált, lepidiel a druhú rýchlosť prepneme pri miešaní farieb, lakov a pod. Ak však potrebujeme pri nižších otáčkach viac sily, vyberieme si radšej dvojrýchlostné miešadlo. Otáčky na miešadlách môžeme zvoliť sami alebo sa regulujú elektronicky. Pri výbere miešadiel by sme mali vedieť, že ak chceme miešať betóny alebo vyrovnávacie zmesi, pracujeme s objemom 30 až 60 kg. Pri maltách a omietkach s objemom 20 až 30 kg a pri farbách a lepidlách ide o objemy od 5 do 20 kg. Aj metly do miešadiel si vyberáme podľa druhu spracovania a druhu materiálu. Medzi základné parametre pri miešadlách určite patrí aj príkon miešadla, ktorý sa pohybuje od 950 do 10 500 W,  krútiaci momentom je v rozsahu od 50 do 100 Nm a hmotnosť miešadiel na trhu sa pohybuje od 4,0 do 9,0 kg.

Miešacie metly
Vyrábajú sa na materiál akejkoľvek konzistencie, hustý, riedky, húževnatý, pastovitý, tekutý aj sypký. Delia podľa sa tvaru, druhu použitia, hustoty zmiešavaných prísad a pod. Môžu sa upínať pomocou závitu alebo skľučovadla. Miešacie metly môžu mať rôzne tvary, z čoho vyplýva aj ich použitie. Metly môžu byť oblúkové, špirálovité, vrtuľové, klietkové alebo kužeľovité, ktoré využívajú na miešanie tlak rotujúcich kužeľov. Môžu byť jednoramenné, dvojramenné aj trojramenné. Ďalšie rozdelenie je na pravotočivé, ľavotočivé a protismerné. Oblúková metla má opačne orientovanú skrutkovicu, ktorá tlačí miešaný materiál ku dnu, a preto sa môže používať pre húževnaté aj pre riedke materiáy. Dvojramnenná špirálovitá metla je tiež všestranne použiteľná pre všetky husté a húževnaté materiáy. Trojramenná pravotočivá metla zasa vytláča materiál smerom hore, a preto je vhodná hlavne na miešanie riedkych materiálov. Vrtuľová metla s protismernými lopatkami vo dvoch úrovniach je napríklad veľmi vhodná na miešanie farieb, lebo horná lopatka tlačí farbu dole. Klietková metla je vhodná na miešanie lepidiel. Všetky metly do hrúbky držadla 13 mm môžeme upínať pomocou skľučovadla aj do vŕtačiek. Vŕtačka by ale mala byť v tomto prípade zabezpečená klznou spojkou. Potom je vhodná na miešanie nielen viskóznych ale aj húževnatých materiálov.

Miešačky
Tieto stroje používame na premiešavanie mált a zložiek betónovej zmesi, čiže spojiva, plniva, vody a prísad. Je dôležité, aby cement obalil kamenivo čo najrovnomennejšie. Pri miešaní sú veľmi dôležité spôsob miešania, čas miešania a poradie dávkovania zmesi, z čoho vyplýva konštrukcia miešačky, napĺňanie miešacieho bubna,  jeho objem a výkon miešačky.

Miešačky sa rozdeľujú podľa rôznych hľadísk. Podľa spôsobu umiestnenia rozlišujeme stabilné a na podvozku, podľa spôsobu ovládania ručné, mechanické a  poloautomatické. Podľa konštrukčného riešenia sa vyrábajú miešačky s pevnou osou a so sklopenou osou, ktoré môžu byť horizontálne alebo vertikálne. Podľa spôsobu miešania miešačky delíme na stroje s gravitačným čiže spádovým miešaním, s núteným miešaním a aktivačným miešaním. Podľa výroby betónovej zmesi, čiže podľa priebehu miešania, miešačky delíme na kontinuálne, to znamená s plynulým miešaním a cyklické, s prerušovaným miešaním. A nakoniec podľa konštrukcie miešacieho jadra rozlišujeme žľabové, tanierové a kombinované miešačky.

Pri spádových miešačkách má bubon valcovitý až kónický tvar, lopatky sú pevné a bubon sa otáča okolo vodorovnej alebo trošku zošikmenej osi. Čerstvý betón sa lopatkami zo spodnej časti vyzdvihuje do hornej časti bubna, odkiaľ samospádom padá do spodnej časti, a tak prebieha miešanie. Bubon týchto miešačiek sa môže vyprázdňovať preklopením alebo opačným otáčaním. Pri nútenom miešaní má bubon tvar valca, otáča sa okolo zvislej osi a lopatky premiešavajú zmes. Tento typ sa častejšie používa pri výrobe v centrálnych betonárňach.  Pri kontinuálnych miešačkách, čiže miešačkách s plynulým miešaním, má bubon lopatky a otáča sa okolo vodorovnej alebo naklonenej osi. Je to vlastne rotujúci valec, do ktorého z jednej strany prichádzajú zložky betónovej zmesi a na druhej strane vychádza betónová zmes. Pri aktivačnom miešaní sa cement s vodou a jemným kamenivom aktivizuje rotujúcimi miešadlami a až potom sa pridáva hrubé kamenivo.  Pri tomto spôsobe výroby nevznikajú cementové hrudky a betón je odolnejší v styku s vodou.

Omietačky
Do mechanizácie práce s betónom určite patria aj omietačky, torkréty, injekčné čerpadlá, hladičky, vibračné laty a vibrátory betónovej zmesi. Omietačky sú stroje s čerpadlom, ktoré dopravujú zmes malty alebo betónovú zmes do zrnitosti 8 mm aj do výšky 40 m, pričom zmes môžu miešať a čerpať zároveň. Torkréty sú určené na nastriekavanie malty na steny. Sú to stroje, ktoré pracujú s veľkou rýchlosťou nástreku, čím sa získa veľmi hustá skoro vodotesná omietka, a najčastejšie sa aj na vodotesné omietky používajú. V stavebnej praxi sa im hovorí aj cementové delo. Čerpadlá, ktoré sa používajú na injektovanie základovej pôdy alebo natláčanie malty, sa volajú injekčné čerpadlá. Vibrátory sa používajú na zhutňovanie čerstvého betónu, môžu byť príložné alebo ponorné. Vibračné laty sú zariadenia, ktoré pomáhajú pri rovnaní veľkých betónových plôch. 

Stavebný trh je dynamický a prináša stále nové technológie, ktoré uľahčujú spracovanie zmesi. Čím sú však zmesi kvalitnejšie, tým viac si vyžadujú dokonalé premiešanie, lebo je to jeden z dôležitých faktorov konečnej vlastnosti použitého materiálu. Pri všetkých mechanizmoch, ktoré používame na miešanie alebo dopravu zmesi, by sme mali zabezpečiť, aby sa stále zachovávala správna konzistencia zmesi a aby sa zmes neznehodnotila poveternostnými vplyvmi. Mali by sme dodržiavať správny čas miešania a dopravy, ktorý je vždy určený podmienkami tuhnutia zmesi, stanovuje sa  vo výrobnom predpise a nesmie byť kratší ako udáva výrobca miešačky. Nemali by sme zabúdať ani na bezpečnosť pri práci s náradím a mechanizmami používanými pri spracovávaní zmesi, a preto by sme si mali vyberať výrobky, ktoré svojimi technickými vlastnosťami, charakterom používania a kvalitou neohrozujú naše zdravie alebo majetok.

Text: Ing. Mária Kostolná
Foto: archív vydavateľstva, Baumit, Durisol, Holcim, Rigips, Stachema, Storch

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.