Desať odporúčaní pre správne zateplenú strechu

Desať odporúčaní pre správne zateplenú strechu

Nezateplenou alebo nesprávne zateplenou šikmou strechou môže unikať až 30 % energie na vykurovanie. Zateplenie vhodným izolačným materiálom zníži tepelné straty a zvýši hodnotu domu. Vhodným izolačným riešením je kamenná vlna, ktorá v porovnaní s ostatnými materiálmi zachováva priedušnosť stien, je odolnejšou voči vlhkosti vzduchu, je nehorľavá a môže tak predĺžiť životnosť celej strešnej konštrukcie.

Kamenná vlna ROCKWOOL má skvelé tepelnoizolačné vlastnosti, je nehorľavá a prináša do obytných miestností akustický komfort. Pretože jej vlákna majú vysokú pohltivosť zvuku, minimalizujú šírenie hluku a tlmia nežiaduce zvuky. V porovnaní s inými izolačnými materiálmi má kamenná vlna nízky difúzny odpor, je paropriepustná. Vďaka jej priedušnosti sa v konštrukciách znižuje zadržiavanie vlhkosti, čo minimalizuje riziko vzniku plesní a húb. Je tiež hydrofobizovaná a zároveň odolná proti vlhkosti vzduchu.

Kamenná vlna sa vyrába z prírodných materiálov. Zásluhou prírodných vlastností kameňa si vďaka vyššej objemovej hmotnosti zachováva pružnosť, tvar i hrúbku a zostáva plne funkčná desiatky rokov. Dlhodobá stálosť izolácie z kamennej vlny prispieva k dlhšej životnosti celej strešnej konštrukcie. Dosky či rolované pásy kamennej vlny priliehajú tesne k sebe a eliminujú tak tepelné mosty.

ROCKWOOL preveril na projektoch 10 základných pravidiel pre zateplenie šikmej strechy:

• na zateplenie sa pozeráme komplexne a berieme do úvahy konštrukčné prvky i skladbu izolačného riešenia vrátane vetracích medzier, parozábrany aj poistnej fólie;
• pri výbere zatepľovacieho systému venujeme pozornosť typu strechy, polohe domu v teréne s ohľadom na poveternostné podmienky i lokalitu;
• v konštrukcii každej strechy vytvoríme vetracie medzery, aby bolo zabezpečené prúdenie vzduchu (vetracia plocha siaha od rímsy až k hrebeňu strechy);
• zateplenie šikmej strechy kamennou vlnou v lete nevpustí do domu horúčavu a v zime – naopak – odizoluje dom od chladu;
• krokvy vytvárajú tepelné mosty, pre ich elimináciu použijeme viacero vrstiev izolácie;
• pre zateplenie nad krokvami, ale aj medzi a pod krokvami, použijeme pružnú izoláciu, ktorá k sebe prilieha;
• dbáme na presné upevnenie izolácie, pretože tá sa vibráciami či gravitáciou posúva a môžu vznikať nežiaduce medzery a štrbiny, v ktorých sa zráža vodná para, vzniká voda a tá poškodzuje izoláciu i samotnú konštrukciu;
• poistná fólia (hydroizolácia) chráni tepelnú izoláciu zo strany strešnej krytiny a je bariérou pre stekajúcu vodu, parozábrana zabezpečuje tesnosť vnútorného plášťa strechy pred vodnými parami a jej umiestnenie vyhodnocuje projektant (uistíme sa, aby nedošlo k zámene ich funkčnosti či aplikácie – správne prelepíme spoje aj napojenie na obvodové steny);
• jednotlivé vrstvy izolačného systému strechy aplikujeme v priaznivom počasí, aby sa neznehodnotil materiál;
• správnym zateplením sa vyhneme dodatočným nákladným opravám, ktoré môžu byť spojené s demontážou podhľadu, krytiny alebo latovania.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteExistuje niekoľko riešení pre zateplenie šikmej strechy. Strešný plášť bez tepelnej izolácie sa odporúča len v prípade nevykurovaného strešného priestoru. V ostatných prípadoch, kedy je priestor pod strechou využívaný ako obytný, je nevyhnutné navrhnúť vhodné izolačné riešenie. Najčastejšie sa využíva zateplenie medzi a pod krokvami alebo zateplenie nad krokvami.

„Klasickým spôsobom zateplenia podkrovia je vkladanie izolácie medzi a pod krokvy. Aplikácia izolácie v dvoch a viacerých vrstvách zodpovedá rastúcim požiadavkám na tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Takto realizované zateplenie má veľkú výhodu vo výraznom obmedzení vplyvu tepelných mostov. Práve vytvorením súvislej vrstvy tepelnej izolácie dochádza k ich minimalizovaniu. Výborným izolačným materiálom pre tento typ zateplenia je kamenná vlna ROCKWOOL“, hovorí Pavel Matoušek, technický manažér spoločnosti.
www.rockwool.sk

www.rockwool.sk/media/press+releses+viewer?releaseid=3810

ZDROJ PR článok spoločnosti ROCKWOOL Slovensko s.r.o. 

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.