Postaviť dom zo „stavebnice“ KMB SENDWIX nie je nijaká veda Stavajte s nami!

postavit dom zo stavebnice kmb sendwix nie je nijaka veda stavajte s nami

Trendom súčasnosti sú úspory. Medzi požiadavkami na nový dom už nie je iba pekný vzhľad a vysoký komfort bývania, patria sem aj čo najnižšia energetická náročnosť a snaha získať čo najväčší obytný priestor. Moderné viacvrstvové, čiže sendvičové, konštrukcie s voliteľnou vrstvou tepelnej izolácie a so základom v podobe vápenno-pieskových tehál sú ideálne na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov. Vzhľadom na vysokú pevnosť vápenno-pieskového muriva možno využiť aj tenšie obvodové steny, vďaka čomu sa rozšíri obytný priestor. Murovanie s vápenno-pieskovými prvkami je navyše jednoduché a podobá sa na skladanie detskej stavebnice. Na rozdiel od hier pre deti však ponúka kompletné výsledky – najmä skrátenie vykurovacej sezóny až o jeden mesiac vďaka vynikajúcej tepelnej izolácii a akumulácii, v priemeru jednu miestnosť v dome navyše vďaka subtílnejšej konštrukcii pri zachovaní požadovaných vlastností a na dôvažok cenu porovnateľnú s jednoplášťovou konštrukciou. Zahrajte sa s nami a stavajte zo SENDWIX-u!


Základová doska je už pripravená na murovanie. Pomocou povrázka a vodováhy ste si vyznačili rohy budúcej stavby a ďalej ste murovacou maltou vyrovnali základy. Vrstva malty v šírke zodpovedajúce šírke budúceho muriva (+ asi 1 cm na každú stranu) musí úplne vyrovnať nerovnosti a výškové nepresnosti základovej konštrukcie. Viac o zakladaní stavby sa dozviete na www.kmbeta.cz.

Obvodové murivo

1)

Prvá vápenno-piesková tehla sa pokladá priamo do malty. Vždy treba začať od väzby rohov, pri murive s hrúbkou 24 cm prvkom KMB SENDWIX 2DF-LD (písmeno L v názve tehly označuje prvky určené na murovanie na lepidlo). Prvok uložte do čerstvej malty a urovnajte pomocou vodováhy a napnutých povrázkov.
Ak ste si na murovanie zvolili lepidlo, pripravte si lepidlo KM BETA FLEX SX-L v takom množstve, aby ste ho stačili spracovať do predpísaného času uvedeného na obale (pozri čas spracovateľnosti).

2)

Zubovou stierkou rozprestrite lepidlo v celej šírke na hornej časti prvku KMB SENDWIX 2DF-LD a pokračujte v realizácii rohovej väzby tak, že na vápenno-pieskový prvok 2DF-LD položíte na lepidlo ďalší prvok rovnakých rozmerov. Rovinu kontrolujte vodováhou a gumenou paličkou.

3)

Zubovou stierkou a lepidlom vytvorte spoj na bočnej strane spojených prvkov 2DF-LD a potom priložte vápenno-pieskový prvok KMB SENDWIX 8DF-LD.
Maltu v ložnej škáre treba naniesť až k obom lícom steny, ale nesmie presiahnuť cez hrany tehál, preto prebytočnú maltu vytekajúcu z ložnej škáry po položení prvku stiahnite murárskou lyžicou.

4)

Postupujte od rohov ostenia do strán po celom obvode stavby. Zvislé škáry pri prvkoch so systémom pero – drážka sa nemaltujú. Každý blok 8DF-LD má na sebe tzv. kapsy na ľahšiu manipuláciu a kladenie.
Pri postupe od rohov do strán môže ostať v murive medzera na ukončenie radu. Túto medzeru možno zaplniť presne zrezaným kusom zo základného prvku 8DF-LD. Pri dodržaní pôdorysného modulu 125 mm už pri navrhovaní stavby však nie je náročné rezania alebo sekanie tehál nevyhnutné. Rad možno zostaviť pomocou kombinácie existujúcich prvkov zo systému KMB SENDWIX.

5)

Druhý rad začnite podobne väzbou pomocou dvoch prvkov 2DF-LD nad sebou. Ich pôdorysná orientácia je však v rohu kolmo na tieto dva prvky v predchádzajúcom rade. Spoje prvkov 2DF-LD s ostatným murivom sa realizujú pomocou lepidla.

6)

Spoj medzi prvým a druhým radom muriva tvorí lepidlo. Opäť ho naneste zubovou stierkou. Potom pokračujte do rohov a ostení do strán, rovnako ako pri prvom rade.

Každý ďalší rad sa realizuje podobne. 

Murujeme priečky

1)

Pri zakladaní priečkového muriva možno uplatniť rovnaký postup ako pri obvodovom murive, teda opäť s použitím zakladacej malty.

Pripravte si priečkové murivo KMB SENDWIX 4DF-LD na murovanie na lepidlo (248 × 115 × 248 mm), prípadne 4DF-D (248 × 115 × 238 mm), ak ste sa rozhodli pre murovanie na maltu. Prvý rad vápenno-pieskových priečkových tehál sa v oboch prípadoch pokladá priamo do murovacej malty. 

2)

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePostupujte od kraja postupným pridávaním ďalších priečkových prvkov 4DF. Zvislé škáry pri týchto prvkoch, ktoré majú systém pero – drážka, sa nemaltujú.

3)

Priečky sa k obvodovému murivu kotvia pomocou vopred vložených kotiev do obvodového muriva. Kotva z nehrdzavejúcej ocele (je súčasťou systému) sa asi z jednej tretiny zamuruje do obvodovej steny na mieste stredu priečky. Kotviť možno aj dodatočne (pozri obrázok).

Pri dodatočnom kotvení sa kotva ohne do pravého uhla a podľa obrázku sa priloží k murivu. Ceruzkou si cez otvory v kotve naznačte, kde bude treba vŕtať otvory na rozperky (hmoždinky).


4)


Do muriva, ku ktorému chcete priečku ukotviť, vyvŕtajte dva otvory nad sebou. Kotvu upevnite do múra pomocou rozperiek a zápustiek.

Kotví sa minimálne každý druhý rad. Kotvy na prvom a druhom konci priečky sa v radoch striedajú (napríklad 1., 3. a 5. rad na jednom konci a 2. a 4. na druhom konci).

5)

Pokračujte ďalším radom vápenno-pieskovým tehál. Na vodorovnú škáru medzi prvým a druhým radom priečkových prvkov použite lepidlo rozprestreté zubovou stierkou. Lepidlo tvorí aj zvislú škáru na mieste dotyku obvodovej steny a priečky.

S ohľadom na správnu väzbu muriva sa druhý rad začína prvkom s polovičnou šírkou, ako je prvok 4DF-LD. Polovičnú veľkosť si z celého prvku odrežete diamantovým kotúčom.

6)

Pokračujte rovnako ako pri prvom rade ďalšími priečkovými prvkami 4DF. Zvislé škáry pri prvkoch so systémom pero – drážka sa ani v tomto prípade nemaltujú.

Riešenie prekladov nad oknami a dverami

Riešenie prekladov nad stavebnými otvormi (oknami, dverami a pod.) je celkom jednoduché. Zo systému vyberte preklad podľa hrúbky muriva. Pri obvodovom murive s hrúbkou 240 mm možno využiť buď preklad SENDWIX 8DF (240 × 240 × 1 000 – 3 000 mm), alebo dva užšie preklady SENDWIX 2DF (240 × 115 × 1 000 – 3 000 mm) vedľa seba. Druhá možnosť, pochopiteľne, znamená lepšie možnosti manipulácie. Pri prekladoch platia rovnaké pravidlá pre väzbu muriva ako pri murovaní obvodového a priečkového muriva.

Väzba jednotlivých prvkov je zo statického hľadiska veľmi dôležitá. Tehly v stene alebo v pilieri treba preväzovať tak, aby sa stena alebo pilier správali ako jeden konštrukčný prvok. Na zabezpečenie náležitej väzby muriva musia byť zvislé škáry medzi jednotlivými tehlami vždy v susedných vrstvách presadené minimálne o 40 mm. Odporúčaný pôdorysný modul stavby po 250 mm umožňuje pri týchto formátoch dĺžku previazania 125 mm.

Nič zložité, však? Ďalšie informácie a tipy na murovanie so systémom KMB SENDWIX si prečítate na www.sendwix.cz.
–>

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.