/ Dom / Strecha /

Difúzne strešné fólie Mastermax

Pokládka strešnej fólie
Zdroj: MASTER PLAST

Prečo je potrebné aplikovať strešnú fóliu? Hlavnou úlohou strešných fólií umiestnených pod strešnú krytinu je odvádzať vlhkosť, ktorá prenikla cez strešnú krytinu, a chrániť podstrešné priestory a konštrukcie. DÔLEŽITÉ! Samotné difúzne strešné fólie nechránia pred priamymi zrážkami a mali by sa čo najskôr zakryť alebo prekryť ďalšou ochrannou vrstvou.

Čo by mala vedieť dobrá strešná fólia?

Moderné strešné fólie musia okrem ochrany pred účinkami zrážok vnikajúcich do strechy zvládnuť aj zaťaženie vodnou parou smerujúcou z interiéru. Vodná para vzniká v dôsledku rozdielu vnútorných a vonkajších teplôt. Pary migrujúce z interiéru smerom von sa môžu dostať do strešnej konštrukcie cez poškodenú parotesnú fóliu na vnútornej strane. Túto migrujúcu paru musí strešná fólia inštalovaná na vonkajšej strane prepúšťať, aby nemohla poškodiť izoláciu, strešnú konštrukciu a podhľad tým, že sa zachytí a zrazí v strešnej konštrukcii. Najvhodnejšie strešné fólie na tento účel sú paropriepustné strešné fólie, známe aj ako difúzne strešné fólie.

Náš produktový rad strešných fólií Mastermax dokonale plní túto dvojitú funkciu vďaka vodotesnosti W1 z vonkajšieho smeru a vynikajúcej paropriepustnosti. Hodnota vonkajšej vodotesnosti strešných fólií je označená znakom W a rozdeľuje fólie do troch úrovní na základe ich vlastností. Najlepšiu vodotesnosť dosahujú výrobky klasifikované ako W1.

3D strešná fólia výrez
Zdroj: MASTER PLAST

Čo je difúzna strešná fólia?

Difúzna strešná fólia je paropriepustná strešná fólia, o ktorej sa môžeme rozprávať vtedy, ak je Sd hodnota fólie menšia ako 0,3 m. Táto vlastnosť charakterizuje, ako ľahko môžu pary prenikať (difundovať) cez membránu. Čím nižšia je Sd hodnota, tým nižší je odpor, a tým lepšia je paropriepustnosť fólie. Strešné fólie Mastermax majú zvyčajne hodnotu Sd 0,02 – 0,03 m, čo je mimoriadne dobrá hodnota poskytujúca vysokú paropriepustnosť.

Akú úlohu má strešná fólia v energetickej účinnosti budovy?

Veľká výhoda paropriepustnej strešnej fólie v porovnaní s bežnými neparopriepustnými fóliami je, že nie je potrebné vytvárať vetraciu medzeru medzi izolačným materiálom v strešnej konštrukcii a medzi vnútornou stranou fólie (ide o strechu s dvojitým odvetrávaním). Strešné fólie Mastermax možno použiť na vytvorenie jednorázovo prevetrávanej strechy, kde sa odporúča upevniť strešné fólie na krokvy pomocou lát v rozmere 5 × 5 cm. Okrem upevnenia poskytuje kontralata aj odvetrávanie strešnej konštrukcie spolu s vhodne navrhnutým vetracím systémom. Vďaka jednorazovému prevetrávaniu a difúznej strešnej fólii sa tepelnoizolačná schopnosť strechy v porovnaní s bežnými fóliami a dvojitým vetraním výrazne zlepší. Okrem toho nie je zanedbateľným aspektom ani skutočnosť, že nestrácame priestor pre dolnú vzduchovú medzeru, takže celý prierez krokvy (celá výška krokvy) môže byť vyplnený izolačným materiálom.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePrečo musia mať strešné fólie odolnosť proti UV žiareniu?

Možno vás to zaujíma, keďže pod krytinou nesvieti slnko. Veľmi často sa však stáva, že sa kladenie krytiny oneskorí a strešná fólia zostane nezakrytá týždeň alebo dva, prípadne aj dlhšie. Ak by fólia nemala vďaka špeciálnym prísadám odolnosť proti UV žiareniu, počas obdobia zakrývacích prác by sa poškodila vplyvom ultrafialového žiarenia. V závislosti od typu majú strešné fólie Mastermax odolnosť proti UV žiareniu 1 až 2 mesiace, čo (opäť v závislosti od typu) znamená dobu prekrytia od 1 týždňa do 2 mesiacov, preto je potrebné počas tohto obdobia zakryť strešnú fóliu strešnou krytinou.

Viac na www.masterplast.sk 

Zdroj: PR článok MASTER PLAST s.r.o.