Nátery a ich použitie v stavebníctve I.

natery aich pouzitie vstavebnictve i.

Náterové látky chránia materiál pred vplyvmi prostredia, pričom ho aj esteticky dotvárajú. Podľa normy zaraďujeme medzi náterové látky všetky výrobky, ktorých spojivom je najčastejšie organická filmotvorná, povlaková látka. Keďže sa na stavbe bežne vyskytuje mnoho druhov stavebných materiálov, aj uplatnenie náterových látok je rôznorodé.
 

Stavebný materiál a náter tvoria jeden celok, pričom náter je najtenšia vrstva materiálu. Najdôležitejšou úlohou náteru je ochranná úloha. Pestrá ponuka náterových látok, ktoré z fyzikálneho hľadiska vytvárajú rozdielne tenké povlaky, ako aj množstvo podkladov komplikuje rozhodnutie ohľadom použitia tej-ktorej náterovej látky.

Náterová látka sa musí prispôsobiť podkladu, na ktorý je určená. Na podklad ju nanášame v tekutom, pastovitom alebo práškovitom stave vhodnou technikou – najčastejšie štetcom, valčekom, stierkou, striekaním a pod. Pri správnej aplikácii vytvorí na podklade súvislú, relatívne tenkú trvanlivú vrstvu, tzv. náterový film. Vytvrdnutie náteru nastáva vyprchaním, rozpúšťaním, oxidáciou, polymerizáciou alebo polykondenzáciou. Medzi náterové látky patria aj riedidlá a ďalšie pomocné látky.
 
Rozdelenie náterových látok
Náterové látky môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk. Podľa vlastností a účelu použitia poznáme vonkajšie, vnútorné, antikorózne, antivegetačné či ohňovzdorné náterové látky. Podľa vzhľadu ich delíme na brúsené, leštené, reflexné a iné. Podľa poradia v náterovom systéme na napúšťadlové, základné, vyrovnávacie, podkladové a vrchné nátery. 
 
Podľa charakteristických vlastností rozlišujeme náterové látky transparentné a pigmentované. Transparentné nátery tvoria priehľadný až priesvitný film. Patria medzi ne fermeže (vysychavé oleje), laky (vznikajú rozpustením filmotvorných látok v organických rozpúšťadlách) a emulzie (filmotvorné látky a ich roztoky). Pigmentované nátery vznikajú pridaním pigmentov – či už organických, alebo anorganických – do transparentných náterových látok. Sú to v podstate krycie farby a delia sa na fermežové, lakové a emulzné.
Podľa druhu náteru rozdeľujeme náterové látky na penetračné, hydroizolačné a ochranné. Úlohou penetračných látok je pripraviť a vylepšiť vlastnosti podkladového povrchu pred aplikáciou hydroizolačného alebo ochranného náteru. Zabezpečíme nimi požadované vlastnosti podkladu, ako sú jeho spevnenie, zjednotenie nasiakavosti a zvýšenie priľnavosti nasledujúcej povrchovej úpravy. 
 
Ako napovedá ich názov, úlohou hydroizolačných látok je zamedziť vstup vody do stavebných materiálov alebo konštrukcií vo všetkých jej skupenstvách. Tým sa zabráni škodám spôsobeným vlhkosťou a predlžuje sa životnosť stavebných materiálov. Ochranné náterové látky sú špecifickým a často povrchovým náterom na stavebné materiály, výrobky alebo konštrukcie. Ich úlohou je ochrana materiálov proti poveternostným vplyvom, mikroorganizmom, oderu, znečisteniu a pod. 
 
Hlavné zložky náterových látok
Hlavnými zložkami náterových látok sú filmotvorné látky (spojivá), rozpúšťadlá, riedidlá, farby a plnivá.
Filmotvorné látky sú nosnou zložkou náteru a majú funkciu spojiva. V náterových látkach sa vyskytujú najčastejšie vo forme roztokov alebo disperzií, zriedkavejšie aj ako práškové spojivo (živice, asfalty, nitrocelulóza, polyméry atď.).
 
Rozpúšťadlá sú látky, ktorých úlohou je rozpustiť obsiahnuté filmotvorné látky; z nanesenej vrstvy náteru vyprchajú bezo zvyšku. Na tento účel sa najčastejšie používajú terpentínové silice, benzíny, benzén, alkoholy, acetóny, étery atď.
 
Riedidlá slúžia na dodatočné riedenie náterových látok pred ich použitím a zvyčajne majú rovnaké zloženie ako rozpúšťadlo.
 
Farby sú zložky farebných náterových látok, ktoré môžu byť v rozpúšťadlách a riedidlách rozpustné (farbivá) alebo nerozpustné (pigmenty). Pigmenty dodávajú náteru farebný odtieň a kryciu schopnosť. 
Plnivá sú nerozpustné práškovité látky minerálneho pôvodu s malou farbivosťou a malou krycou schopnosťou (kaolín, hlinka, plavená krieda, sadra atď.), ktorých úlohou je zväčšiť objem náteru. Vylepšujú sa nimi aj niektoré vlastnosti náterových látok.
 
Označovanie náterových látok 
Náterové látky sa označujú veľkým začiatočným písmenom skupinovej charakteristiky, štvormiestnym číslom a stručným názvom. V rámci skupinovej charakteristiky môžu byť asfaltové, silikónové, liehové, olejové, polyuretánové, vodové a iné (napríklad: A – asfaltové, B – polyesterové, C – celulózové, K – silikónové, V – vodové). 
 
Štvormiestne číslo spresňuje podobu alebo účel výrobku náterovej látky. Prvá číslica štvormiestneho čísla za písmenom udáva druh náterovej látky (napríklad: 1 – nepigmentované a transparentné, 2 – pigmentované, 3 – pasty, 4 – tmely, 6 – riedidlá). Ďalšie číslice sú registračné a majú význam pre samotného výrobcu.
Dôležitou vlastnosťou je farebnosť. Podľa platnej STN sa označuje tiež štvormiestnym číslom, pričom označenie pre bezfarebné látky je 0000, pre biele 1000, čierne 1999 atď.
 
Charakteristika vybraných skupín náterových látok
 
  • Akrylátové 
Tieto jednozložkové látky riediteľné vodou sú vhodné na hydroizolačné nátery striech, stien a omietok. Sú vodoodpudivým náterom na báze akrylátovej disperzie. Určené sú najmä na konečnú úpravu povrchu novostavieb a pre zatepľovacie systémy. Majú veľmi dobrú priľnavosť k podkladu. 
 
  • Asfaltové
Patria medzi najlacnejšie nátery. Tvoria ich prírodné asfalty, syntetické asfalty a bitúmenové živice, ktoré sa rozpúšťajú v organických rozpúšťadlách. Majú čiernu farbu. Používajú sa na ochranu betónových a železobetónových častí stavieb.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePokračovanie nájdete na našom webe už zajtra!

Text: Blanka Golejová
Foto: Austis, Barvy Tebas, Baumit, Icopal, Chemolak, JUB Kastaco, Jan Loukotka, Mapei, Montaco Color, Murexin – Austrotherm, Pam, Primalex, Saint-Gobain Weber Terranova, Sika, Stachema, Teluria, archív vydavateľstva
 

 

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.