Aké materiály sú vhodné na ochranu stavby proti radónu?

Aké materiály sú vhodné na ochranu stavby proti radónu?

Základové konštrukcie a spodnú stavbu je potrebné v rizikových oblastiach s výskytom radónu v pôde chrániť na to určenými materiálmi. 

Radón je bezfarebný rádioaktívny plyn, a preto predstavuje priame riziko pre zdravie ľudí.

Radón sa ako rádioaktívny plyn uvoľňuje z pôdy a preniká cez základovú konštrukciu alebo konštrukcie spodnej stavby do interiéru stavby. Väčšiemu riziku sú vystavené podpivničené stavby. Pre nedostatočné vetranie sa radón v týchto priestoroch hromadí, čo znamená zvýšené riziko pre osoby, ktoré sa tu zdržujú. S ohľadom na plynopriepustnosť podložia rozlišujeme oblasti s rôznou koncentráciou radónu v pôde, podľa čoho ich charakterizujeme ako oblasti s nízkym, stredným alebo vysokým radónovým rizikom. Stupeň radónového rizika môžete zistiť z geofyzikálnej mapy, na ktorej sú znázornené oblasti vystavené vyššiemu rádioaktívnemu žiareniu z radónového plynu, alebo vykonaním radónového prieskumu na konkrétnom pozemku.

Ako vybrať najvhodnejší materiál?

Výber vhodného materiálu a spôsob zhotovenia radónovej izolácie je ovplyvnený predovšetkým stupňom radónového rizika v mieste stavby a jej členitosťou.

Na protiradónovú ochranu sú vhodné fólie na báze mäkčeného PVC, ktorých základnou vlastnosťou je dostatočne vysoký koeficient difúzie radónu. Ich výhodou je tvárnosť fólie, ktorá umožňuje spoľahlivú izoláciu jednoduchých, ako aj náročnejších detailov, akými sú napr. priestupy potrubí, výstuže, kúty nárožia atď. Na izoláciu základov a spodnej stavby proti radónu sú vhodné aj niektoré druhy asfaltovaných pásov z SBS modifikovaného asfaltu alebo oxidované asfaltované pásy. Asfaltované pásy možno celoplošne nataviť na podklad, čím sa vylučuje existencia vzduchovej medzery medzi izoláciou a stavebnou konštrukciou, ktorou by sa mohol radón šíriť. Ďalším vhodným variantom sú bitúmenové stierky alebo nátery, ktoré okrem schopnosti izolovať proti presakujúcej alebo tlakovej vode, vytvárajú zároveň aj protiradónovú bariéru.

Ing. Michal Kováč radí

Pri zhotovení izolácie stavby proti radónu je potrebné klásť dôraz predovšetkým na kvalitné a vzduchotesné zhotovenie detailov.

Zhotovenie protiradónovej izolácie by ste mali zveriť do rúk pracovníkov realizačnej firmy, ktorá disponuje osvedčením o absolvovaní školenia na prácu s daným izolačným systémom. Neustále treba mať na pamäti, že ani ten najkvalitnejší materiál nedokáže plniť svoju funkciu, ak sa zverí do rúk „pseudoodborníkom“. Keďže vo väčšine prípadov ide o izoláciu, ktorá je zabudovaná a možnosť jej opravy v budúcnosti je veľmi obmedzená. Ďalšou dôležitou súčasťou izolovania stavby proti radónu je voľba spoľahlivej ochrany izolácie pred mechanickým poškodením počas výstavby. Spôsobov, ako protiradónovú izoláciu ochrániť, existuje niekoľko. Ideálnym variantom je betónový poter s hrúbkou minimálne 40 mm. Taktiež je dôležité klásť veľký dôraz na kvalitu spracovania všetkých priestupov cez izoláciu, ktoré môžu predstavovať potenciálne riziko prieniku radónu do interiéru. Všetky priestupy a detaily je preto potrebné dôkladne utesniť.

Izolačné fólie

Fatrafol 803/V

Farby fólie: hnedá, žltá

Rozmery (hrúbka × šírka): 1 mm × 1,3 a 2 m, 1,5 mm × 1,3 a 2 m, 2 mm × 1,2 a 2 m

Cena: 5,75 €/m2 (odporúčaná hrúbka min. 1,5 mm)

Homogénna hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC. Pre svoju vysokú chemickú odolnosť proti väčšine anorganických kyselín, zásad a ich solí je určená na izoláciu podzemných a pozemných častí stavieb proti zemnej vlhkosti, presakujúcej a agresívnej tlakovej vode. S ohľadom na veľmi nízku priepustnosť fólie pre radón a možnosť zhotovenia dokonale tesných spojov a detailov plní aj funkciu účinnej protiradónovej ochrany. Neobsahuje výstužnú mriežku, vďaka čomu je mimoriadne prieťažná a odolná pri dilatačných pohyboch stavby.

Vlastnosti
– vysoká pevnosť a prieťažnosť
– pružnosť a ohybnosť za chladu
– odolnosť proti mechanickému namáhaniu pri sadaní stavieb
– odolnosť proti prerastaniu koreňov
– odolnosť proti plesniam a pôdnym mikroorganizmom
– odolnosť proti silážnym výluhom a produktom živočíšneho metabolizmu
– vysoká zvariteľnosť
– plynotesnosť spojov
– vysoká odolnosť proti perforácii
– zdravotná a ekologická neškodnosť

www.fatraizolfa.sk

Fatrafol 813/VS

Farba fólie: signálna žltá

Rozmery (hrúbka × šírka): 1,5 mm × 2,05 m, 2 mm × 2,05 m

Cena: 5,95 €/m2 (odporúčaná hrúbka min. 1,5 mm)

Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC vystužená skleným rúnom. Pre svoju vysokú chemickú odolnosť proti väčšine anorganických kyselín, zásad a ich solí je určená na izoláciu podzemných a pozemných častí stavieb proti presakujúcej a agresívnej tlakovej vode. Pre veľmi nízku priepustnosť proti radónu a možnosť zhotovenia dokonale tesných spojov a detailov plní aj funkciu účinnej protiradónovej ochrany.

Vlastnosti
– vysoká štruktúrna pevnosť a prieťažnosť
– dobrá rozmerová stabilita – možnosť využitia v prostredí s extrémnymi teplotami
– pružnosť a ohybnosť za chladu
– odolnosť proti mechanickému namáhaniu pri sadaní stavieb
– odolnosť proti prerastaniu koreňov
– odolnosť proti plesniam a pôdnym mikroorganizmom
– odolnosť proti silážnym výluhom a produktom živočíšneho metabolizmu
– vysoká zvariteľnosť
– plynotesnosť spojov
– vysoká odolnosť proti perforácii
– zdravotná a ekologická neškodnosť

www.fatraizolfa.sk

Elastobit Radon AL 4

Farba izolačného pásu: čierna

Rozmery (hrúbka × šírka): 4 mm × 1 m

Cena: 5,49 €/m2

Parotesný natavovací asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou kombinovanou nosnou vložkou odolnou proti korózii a zásadám. Na povrchu jemný pieskový posyp. Na univerzálne použitie. Hydroizolačný nastaviteľný pás s hrúbkou 4 mm sa používa ako parozábrana na betón a iné silikátové podklady. V izoláciách spodnej stavby sa používa ako podkladný pás v izolačnom súvrství proti zemnej vlhkosti a ako protiradónová izolácia.

Vlastnosti
– vysoká pevnosť a prieťažnosť
– za studena samolepiace termicky aktivovateľné spoje
– zlepovanie švov za studena
– vysoká parotesnosť
– plynotesnosť spojov
– odolnosť proti mechanickému namáhaniu
– odolnosť proti prerastaniu koreňov
– vysoká odolnosť proti perforácii

www.zaklady.icopal.sk

Foalbit AL S 40

Farba izolačného pásu: čierna

Rozmery (hrúbka × šírka): 4 mm × 1 m

Cena: 5,37 €/m2

Asfaltovaný hydroizolačný pás na hliníkovej fólii kombinovanej so sklenenou rohožou, s krycou vrstvou na báze oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane s jemným minerálnym posypom, na spodnej strane so separačnou fóliou. Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech ako parotesná zábrana a v systémoch spodných stavieb ako pás proti vlhkosti a na protiradónovú ochranu. Spracováva sa plnoplošným natavením.

Vlastnosti
– plynotesný
– spracovanie plnoplošným alebo bodovým natavením, alebo tiež voľným položením so zvarenými spojmi
– pri potrebe zvýšenia účinnosti, životnosti a ďalších úžitkových vlastností hydroizolačného povlaku kombinovateľný s pásmi modifikovanými SBS termoplastickým kaučukom
– veľmi účinná ochrana asfaltovanej hydroizolácie pred atmosférickým starnutím, prelietavým ohňom a pred mechanickým poškodením

www.zaklady.icopal.sk

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteMapethene LT a HT

Farba izolačného pásu: čiernosivá

Rozmery (hrúbka × šírka): 1,5 mm × 0,15, 0,3 a 1 m

Dĺžka: 20 m

Cena: 18,60 €/bm (Mapethene LT), 17,40 €/bm (Mapethene HT)

Samolepiaca bitúmenová fólia aplikovateľná za studena, premosťujúca trhliny na bezpečné hydroizolovanie vonkajších stien pivníc, základov, balkónov a terás. Určená na ochranu spodnej stavby a základových konštrukcií pred zemnou vlhkosťou a presakujúcou vodou. Vhodná na ochranu horizontálnych častí nepodpivničených stavieb a stropných konštrukcií pivníc pred vzlínajúcou vlhkosťou. Pre svoju tesnosť určená na zhotovenie ochrany proti prenikaniu radónu z podložia stavby.

Vlastnosti
– odolná proti vode a hnanému dažďu
– schopnosť premostiť trhliny so šírkou do 5 mm
– spracovateľnosť do -5 °C
– priľnavosť na suché a vlhké podklady
– dobrá odolnosť proti starnutiu
– odolnosť proti mechanickému namáhaniu
– zdravotná a ekologická neškodnosť

www.mapei.sk

Bitúmenové stierky

Plastimul 2K Super

Spotreba: 3,2 kg/m2

Balenie: plastová nádoba, 22,9 kg (súprava – zložka A a B)

Cena: 156,03 €/22,9 kg

Dvojzložková, rýchloschnúca, vysoko flexibilná bitúmenová izolačná emulzia bez obsahu rozpúšťadiel zložená z polystyrénových guľôčok a so zníženým zmrašťovaním. Určená na izoláciu horizontálnych a vertikálnych betónových konštrukcií a tehlového muriva vystaveného vysokému dynamickému zaťaženiu. Na izolovanie základov, pivníc a podzemných garáží, nosných stien a balkónov proti zemnej vlhkosti, netlakovej vode, stojatej a presakujúcej vode a tlakovej vode. Zároveň vytvára ochranu proti prenikaniu radónu.

Vlastnosti
– bez obsahu rozpúšťadiel
– bez zápachu
– ľahká aplikácia
– odolnosť proti agresívnym látkam obsiahnutých v zemi
– spracovateľnosť pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti
– priľnavosť na suché a vlhké podklady
– vhodnosť na aplikáciu na vertikálne podklady
– zdravotná a ekologická neškodnosť

www.mapei.sk

PCI Pecimor® 2K

Spotreba: 4 l/m2 (hrúbka 3 mm)

Balenie: plastové vedro, 30 l

Cena: 93,60 €/30 l

Dvojzložková hrubovrstvová bitúmenová hydroizolačná stierka. Plnidlo z polystyrénovej hmoty vytvára krémovú konzistenciu na vytvorenie pružnej, trhliny prekleňujúcej izolácie stavieb. Určená na izolovanie stavebných konštrukcií pred zemnou vlhkosťou, nezadržiavanou vodou, netlakovou vodou na stropoch a pred radónom. Po vložení výstužnej tkaniny odoláva aj tlakovej vode s hĺbkou menšou ako 3 m. Vhodná na lepenie tepelnoizolačných dosiek pri riešení soklových častí zateplenia.

Vlastnosti
– vysoká odolnosť proti presakujúcej vode
– rýchla odolnosť proti dažďu
– rýchle vytvrdzovanie
– dobrá priľnavosť na suché a mierne vlhké podklady
– vodotesnosť
– odolnosť proti starnutiu
– bez obsahu rozpúšťadiel
– zdravotná a ekologická neškodnosť

www.pci-sk.sk

Ökotan 2K bitúmenová stierka BD2K

Spotreba: približne 5,5 kg/m2 (pri utesnení proti tlakovej vode, hrúbka vrstvy: približne 5 mm)
Balenie: plastové vedro, 30 l (tekuté komponenty: 24 kg, práškové komponenty: 6 kg)
Cena: 73,68 €/30 kg

Dvojzložková hrubovrstvá bitúmenová hydroizolačná stierka bez obsahu rozpúšťadiel. Na utesnenie častí stavieb v kontakte so zemou podľa DIN 18195 časť 4 a časť 6, oddiel 9.1. Rýchlotvrdnúca, vystužená vláknami. Na vonkajšie a vnútorné použitie. Určená na utesnenie a ochranu častí stavieb proti zemnej vlhkosti a nehromadiacej sa spodnej vode, tlakovej vode, netlakovej vode na krycích plochách a vo vlhkých priestoroch, na utesnenie terás a balkónov. Odolná proti difúzii radónu.

Vlastnosti
– bez obsahu rozpúšťadiel
– rýchlotvrdnúca
– odolnosť proti dažďu
– vysoká pružnosť a stabilita
– zosilnená vláknami
– odolnosť proti rozpustným soliam

www.quick-mix.sk

Hydroizolačný náter

Tekutá lepenka 2K hydroizolácia

Spotreba: 1,5 kg/m2 (2 nátery, stekajúca voda), 2 až 3 kg/m2 (3 nátery, tlaková voda)

Balenie: plastové vedro, 7, 14 a 21 kg

Cena: 24,41 €/7 kg, 46,86 €/14 kg, 69,31 €/21 kg

Trvalo pružný dvojzložkový hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu. Určený na hydroizoláciu základov, pod obklady a dlažby, hydroizoláciu balkónov, lodžií, terás, bazénov, pivničných priestorov, oporných stien. Vhodný na izoláciu stavieb proti prenikaniu radónu z podložia.

Vlastnosti
– vysoká priľnavosť k stavebným materiálom
– aplikovateľný na vodorovné aj zvislé plochy
– vhodný na nadzemné a podzemné aplikácie
– vysokoflexibilný
– vysokoodolný proti vode
– trvalo pružný
– odolnosť proti poveternostným vplyvom, mrazu, chlórovanej a tlakovej vode

www.denbraven.sk

Text Andrea Dingová v spolupráci s firmami Fatra Izolfa, BASF Slovensko, Den Braven, Icopal, Mapei a quick-mix
Foto: isifa/Shutterstock, :archív firiem
Zdroj: časopis Urob si sám 10/2018

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.