bitúmenové stierky

Stavebný materiál
izolácia sokla

Na ochranu muriva pod úrovňou terénu proti vlhkosti a vode môžete použiť viaceré riešenia. Okrem asfaltovaných hydroizolačných pásov či mPVC fólií sú vhodné napr. hydroizolačné stierky.

Kde sa diskutuje