Veľká čitateľská súťaž časopisu UROB SI SÁM

velka citatelska sutaz casopisu urob si sam

Redakcia časopisu Urob si sám sa rozhodla, že aj tento rok pre vás zorganizuje tradičnú Veľkú kupónovú čitateľskú súťaž, na ktorú ste boli zvyknutí počas minulých rokov. Naša súťaž bude prebiehať v letných číslach (júl, august a september) 2011, v ktorých budete môcť nájsť tri výherné kupóny; vašou úlohou bude zaslať ich na adresu redakcie. Aj tento rok môžete vyhrať množstvo hodnotných a praktických cien. Podmienkou zapojenia do súťaže je zozbierať a zaslať kupóny, ktoré nájdete v troch číslach časopisu Urob si sám. Do žrebovania budú zaradení len čitatelia, ktorý pošlú všetky tri kupóny.

Ako postupovať?

Na adresu JAGA GROUP, s. r. o., P. O. Box 61, 810 05 Bratislava 15 pošlite v termíne do 1. septembra 2011 list, korešpondenčný lístok alebo pohľadnicu s tromi kupónmi, ktoré nájdete v časopise Urob si sám v číslach 7, 8 a 9/2011, samozrejme, nezabudnite na svoju spätnú adresu, aby sme vám mohli cenu zaslať a uviesť vaše meno v čísle 11/2011 medzi výhercami.

Veľa šťastia vám praje redakcia časopisu Urob si sám

    
Elektrický fúrik od spoločnosti Bravo v hodnote 399 € (1x)Kosačka Dlomar EM-33 v hodnote 104,90 € (1x)Vertikulátor Dolmar PV 3936 v hodnote 762,90 € (1x)Gril One – Touch Original 47 cm od spoločnosti Weber Stephen v hodnote 129,90 € (1x)
    
Univerzálny rebrík od spoločnosti AJ Produkty v hodnote 134 € (1x)Záhradné čerpadlo BG-GP 636 od spoločnosti Einhell v hodnote 71 € (1x)Elektrická strunová kosačka BG-ET 5030 od spoločnosti Einhell v hodnote 53 € (1x)Aku nožnice na živý plot BG-CG 3,6 Li od spoločnosti Einhell v hodnote 49 € (1x)
    
Kalové čerpadlo BG-DP 6315 N Od spoločnosti Einhell v hodnote 81,50 € (1x)Súprava záhradných nožníc (jednočepeľové a dvojčepeľové nožnice) od spoločnosti Fiskars v hodnote 27,20 € (4x)Balíček sanitárnej ošetrujúcej chémie od spoločnosti Würth v hodnote 39 € (10x)Univerzálna vysávacia hubica na drevené a keramické podlahy od spoločnosti Cevys v hodnote 13,80 € (10x)
    
Súprava náradia do záhrady od spoločnosti Fiskars v hodnote 18,30 € (3x)Súprava záhradných nožníc (nožnice na ruže a powerLever) od spoločnosti Fiskars v hodnote 40,10 € (2x)Súprava háčikov od spoločnosti AJ Produkty v hodnote 42 € (2x)Publikácia Všetko o výstavbe a rekonštrukcii svojpomocne z vydavateľstva JAGA v hodnote 3,95 € (3x)
    
Montovaná skrinka na komponenty na stenu od spoločnosti AJ Produkty v hodnote (3x) 39 €Panel na náradie montovateľný na stenu od spoločnosti AJ Produkty v hodnote 25 € (3x)Balíček spotrebnej chémie od spoločnosti Würth v hodnote 65 € (10x)Publikácia Pohľady do interiéru z vydavateľstva JAGA v hodnote 11,58 € (3x)
    
Kvetináč Mareta od spoločnosti Plastia v hodnote 18 € (10x)Poukážka na nákup tovaru podľa vlastného výberu v predajniach Kúzlo farieb od spoločnosti BAL Slovakia v hodnote 30 € (10x)Ročné predplatné časopisu Môj dom z vydavateľstva JAGA v hodnote 16,50 € (3x) 

Použité fotografie sú ilustračné.
Finančné hodnoty výhier zodpovedajú bežným predajným cenám v obchodoch vrátane DPH.

www.ajprodukty.skwww.bal.skwww.isolit-bravo.cz
www.cevys.skwww.dolmar.skwww.einhell.sk
www.fiskars.skwww.svetknih.skwww.plastia.cz
 
www.weberstephen.skwww.wurth.sk 


Podmienky súťaže: Veľká letná čitateľská súťaž s časopisom Urob si sám 7, 8, 9/2011

1. Veľkej letnej súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR bez vekového obmedzenia. Účasťou na súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Súťažiaci zároveň prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je oprávnený spracovávať ako správca osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že usporiadateľ  má právo k ich prístupu, ako aj so všetkými ďalšími právami, ktoré vyplývajú z tohto zákona.
2. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zbieranie kupónov postupne uverejňovaných v časopisoch Urob si sám č. 7, 8, 9/2011 a ich zaslanie na adresu redakcie do 10. septembra 2011.
3. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o., ani rodinný príslušník zamestnanca.
4. Použité fotografie cien zobrazených v časopise Urob si sám na stranách venovaných súťaži sú ilustračné.
5. Finančné hodnoty darčekov zo súťaže uverejnených v časopise Urob si sám zodpovedajú bežným predajným cenám v obchodoch a sú vrátane DPH.
6. Spomedzi všetkých účastníkov zaradených do súťaže budú v priestoroch vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o., na Lamačskej ceste 45 vyžrebovaní výhercovia vecných cien.
7. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
8. Zoznam vecných cien v súťaži bude uverejnený v časopise Urob si sám č. 7/2011, 8/2011, 9/2011. Výhercovia budú zverejnení v čísle 11/2011 a upovedomení listom odoslaným najneskôr do 14 pracovných dní od uverejnenia.
9. Ceny budú výhercom súťaže odovzdávané po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
10. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
11. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
12. V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže povinný zaplatiť daň príjemca výhry alebo ceny.
13. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o. na adresu P.O.BOX 61, 810 05 Bratislava
14. Náhradník bude vyžrebovaný z účastníkov súťaže, ktorí v prvom žrebovaní nevyhrali žiadnu cenu. Pre náhradníka platí rovnaký postup ako pre pôvodne vyžrebovaného výhercu. Vyžrebovaní náhradníci a oznámenie o žrebovaní náhradníkov nebude uverejnené v časopise. Vyžrebovaní náhradníci budú o výhre upovedomení listom, pričom pre nich platia tie isté podmienky ako pre pôvodne vyžrebovaných výhercov.
15. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne záujem pôvodný výherca ani ďalší dvaja náhradníci, výhra prepadá v prospech vydavateľstva.
16. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
17. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov, a to aj bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

–>

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.