Hviezdy tepelnej izolácie

Združenie výrobcov a spracovateľov polystyrénu spustilo edukatívnu kampaň „Polystyrén men – Hviezdy tepelnej izolácie„ kde hravou formou informuje o výhodách a vhodných spôsoboch použitia tejto tepelnej izolácie.

Hlavnými aktérmi sú štyri postavy: Polystyrén Biely, Polystyrén Sivý, Polystyrén Vodoodolný a Polystyrén Tvrdý. Každá z postáv reprezentuje najdôležitejšie vlastnosti polystyrénu. Hrdinovia sa predstavujú v troch krátkych animovaných videách.

Hrdinov „Polystyrén men“ môžete vidieť a počuť na sociálnych sieťach YouTube a Facebook, na špecializovanej stránke, v online a tlačených médiách so zameraním na stavebníctvo a bývanie.

www.polystyren.men