Zelená je tráva, údržba je hra I.
Galéria (8)

Zelená je tráva, údržba je hra I.

Smaragdový trávnik, tvoriaci zelené srdce záhrady, je snom každého užívateľa záhradného priestoru. Na pohodlnú údržbu treba myslieť už pri jeho zakladaní na správnom mieste, pri navrhovaní tvaru a výbere typu trávnika. Prvý diel.

 

Galéria


Typy
Reprezentačný trávnik je klenot záhrady, po ktorom sa nechodí, ale ktorý slúži ako výtvarný prvok – okrasná jednoliata zeleň na podčiarknutie tvaru plochy a kontrast pre vyššie výsadby v pozadí alebo solitérny strom v popredí. Je nízky a sviežo zelený, bez jedinej burinky, vždy nakrátko zostrihnutý, z jemných tráv, ktoré nie sú odolné proti zošliapaniu. Jeho funkcia je pohľadová, okrasná, zelenou farbou dotvára celú záhradnú kompozíciu.
 
Pobytový trávnik plní všeobecnú estetickú, ale aj pobytovú funkciu. Nesmie sa však zaťažovať pobytom na jednom mieste alebo pohybom vždy po tej istej línii.
 
Zakladá sa zo zmesi obsahujúcej aj druhy odolné proti zošliapaniu, možno ho spestriť skoro kvitnúcimi jarnými cibuľovinami,  chodníčkami v prechodových líniách, dláždenými okrajmi. Nie je určený na zaťažovanie behom a hrami, ale poležať si na ňom vo chvíľach oddychu alebo pod strom umiestniť prenosný nábytok na popoludňajšie posedenie je možné. Slúži najmä na oddych.
Rekreačný trávnik je príjemný na pobyt, z tráv, ktorú sú odolné proti zošliapavaniu, a nenáročný na údržbu.
Jeho hlavnou funkciou je rekreačno-športové využitie celou rodinou (prípadne i návštevou), ale najmä deťmi. Zakladá sa zo zmesí trávneho semena na rekreačné a športové plochy a po čase (keď odrastú deti) ho možno premeniť na pobytový trávnik dosiatím iných druhov tráv (alebo založiť nanovo, ak chceme trávnik okrasný). V tomto type trávnika sa tolerujú aj sporadicky sa vyskytujúce vytrvalé buriny, typické sú aj holé miesta (najviac namáhané športom), ktoré treba občas opraviť mačinovaním alebo dosiatím.
Rozkvitnutý lúčny trávnik je ekologickým spôsobom pokrytia vybraných plôch záhrady. Je vhodný do vysokokmeňových extenzívnych sadov pri dedinských chalupách, k chatám i do väčších prírodných záhrad, prípadne do zástavby na okrajoch sídiel. Kým v minulosti bola kvitnúca lúka najmä zdrojom sena ako kvalitného krmiva pre dobytok, dnes je ekologickým spôsobom pokrytia pôdy.
 
Jej výhodou je pestrá premenlivosť vzhľadu podľa kvitnutia jednotlivých druhov kvetov (margaréty, kukučky, zvončeky, smolničky, silenky, šalvie) a nenáročnosť na údržbu (dve kosby). Kvitnúcu lúku však nemožno intenzívne využívať na pobyt a hry, hoci občasný pobyt a pohyb znesie. Ak chceme miesto využívať, treba časť pokosiť. 
 
Pozemok
Na rovinnom teréne môžu nastať problémy s akumuláciou a odvádzaním dažďovej vody, najmä pri prívalových zrážkach, pretože tu chýba prirodzený sklon (aj topenie väčšieho množstva snehu môže spôsobiť problémy). Ak je pôdny pokryv a podklad slabšie priepustný, pôda sa veľmi rýchlo nasiakne, vytvoria sa mláky a povrch sa celkovo rozbahní, čo neprospieva trávniku (osobitne na ílovitých pôdach). Trávy, vystavené pôsobeniu stojatej vody, rýchlo zahnívajú v mieste koreňového krčka a na zamokrenom mieste sa vytvoria žlté fľaky odumretého trávnika. Rovinné pozemky v blízkosti vodných tokov alebo aj v polohách nadväzujúcich na úpätia pohorí môžu mať tiež problémy s miestnym zamokrením. Takýto stav treba riešiť melioračným odvodnením pozemku, vychádzajúcim z jeho tvaru a konfigurácie okolia. Treba pritom vyriešiť aj odvádzanie dažďovej vody podľa miestnych možností: buď mimo pozemku do dažďovej kanalizácie, alebo na vlastnom pozemku vytvorením možností na vsakovanie (drenážne jamy alebo zvody) alebo na zachytávanie vody dažďovej vody zo strechy do podzemných, resp. povrchových nádrží na ďalšie využitie.
 
Na svahovitom teréne bývajú podmienky veľmi rozdielne, čo závisí od stupňa sklonu svahu a druhu pôdy. Poloha na temene kopca alebo aj nad svahom býva zvyčajne veľmi suchá, zrážková voda totiž z vyvýšeniny rýchlo steká, lebo sa nemá kde kumulovať, a slabšie vsakuje do plytkej pôdy, ktorú  tu ohrozuje odnos, v niektorých polohách aj zosuv. Trávnik má v týchto miestach predovšetkým protieróznu funkciu, lebo na strmších úbočiach sa ťažko dá zabrániť splavovaniu nepokrytej pôdy pri prudkých lejakoch. Pri väčších sklonoch je preto nevyhnutné vyrovnať výškové rozdiely a podchytiť svahy vytváraním terás.
 
Pod úbočím na úpätí svahu býva sklon menší, pôdne pomery lepšie, no za určitých okolností sa tu môže objaviť vrstvová voda, a to až v takej miere, že ovplyvní celkovú pôdnu vlhkosť v užšom i širšom okolí, čo vedie k nerovnomernému rastu trávnikového porastu s problémami najmä pri kosení. Takéto polohy je vhodné drenážovať pre pobytový či rekreačný trávnik alebo miesto vybrať pre ekologickú kvetinovú lúčku.
 
Vlastnosti trávnikovej plochy z hľadiska údržby
Trávnikovú plochu akéhokoľvek typu musíme pravidelne ošetrovať zalievaním a kosením, občas pohnojiť a starší trávnik prevzdušniť, prípadne zbaviť plsti z odumretých stebiel alebo rozmnoženého machu. Najčastejšími a opakovanými úkonmi sú polievanie a kosenie, lebo sa od trávnika vyžaduje zelená farba, sviežosť stebiel a krátky strih najmä v najteplejších obdobiach roka, charakteristických u nás nepravidelným prísunom zrážok. Vzhľadom na opakovanie činností je dôležitá ich racionalizácia, ktorú môžeme ovplyvniť už správnym výberom typu trávnika, podľa charakteru využívania a súčasných potrieb rodiny.
Od výberu typu trávnika sa odvíja výber miesta preň v záhrade, spôsob jeho založenia i ďalšej údržby.
 
Modelácia terénu
Najvhodnejším terénom pod trávnikovú plochu je rovina, ale modelácia terénu oblými valmi a širšími plynulými priehlbinami (napr. s umiestnením jazierka v najnižšom mieste) oživuje záhradný terén (najmä väčšej záhrady), dodáva mu dymaniku a robí ho zaujímavým. Ani v prípade, že chceme kvalitný trávnik,  nemusíme sa modelácie vzdávať, terén však musíme upraviť tak, aby sa trávnik dal pohodlne udržiavať, najmä kosiť.
 

Aj moderné ľahké žacie stroje dokážu zdolať spád iba do 30°, preto terén modelujeme plynulo a len do tohto sklonu. Väčšie výškové rozdiely riešime radšej nižšími či vyššími terasami.  

Druhý diel už čoskoro!

Autor: Ing. Ľubica Lešinská
Foto: Ing. Ľubica Lešinská, archív JAGA

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje