image 30222 25 v1
Galéria (29)

Tvarové a materiálové riešenia spevnených plôch v záhrade

Tvarové a materiálové riešenia spevnených plôch v záhrade sú individuálne a sú ovplyvnené nielen vlastnosťami materiálu, ktorý použijeme pri výstavbe, ale hlavne naším vkusom a možnosťami priestoru. Dôležitý je aj plán ukladania, ktorý hovorí, kde sa má čo nachádzať.

Galéria

Riešenia spevnených plôch v záhrade - 01_zámkova-dlazba
Riešenia spevnených plôch v záhrade - 03_thermowood_drevo_QD-Mosaic_reference
Riešenia spevnených plôch v záhrade - 05_Kostal_foto12
Riešenia spevnených plôch v záhrade - 08b_andezitova_terasa-(1)
Riešenia spevnených plôch v záhrade - 9a_kamenny_koberec_detail_466691268
Riešenia spevnených plôch v záhrade - 01_Quick_Deck_Mosaic
Riešenia spevnených plôch v záhrade - BARK-042
Riešenia spevnených plôch v záhrade - BARK-DSC_0170

Pri používaní terasy a jej údržbe sa nezaobídeme bez záhradného chodníka. Hlavne pre jeho funkčnosť a možnosti tvarovania priestoru. Chodník primárne slúži na bezpečný a pohodlný presun, respektíve umožňuje činnosť na terase alebo v záhrade. Navyše dokáže oddeliť jednotlivé plochy v záhrade podľa účelu. Tým pomáha vytvárať nielen funkčný, ale aj estetický priestor.

Aj keď je terasa v našich podmienkach často jednou z posledných vecí, ktoré prídu na rad po vyriešení všetkých náležitostí spojených s výstavbou novostavby alebo s rekonštrukciou rodinného domu, nesmieme ju zabudnúť zapracovať do projektu. Predídeme tak nepríjemnostiam alebo zbytočným obmedzeniam, ako sú príliš veľké výškové rozdiely, nevyhnutnosť dodatočného kotvenia, respektíve zásah do konštrukcie stavby domu.

Betónová dlažba

Terasa zo zámkovej a plošnej betónovej dlažby si získala obľubu pre cenovú dostupnosť materiálu, jednoduchú montáž, ľahko zvládnuteľné opravy poškodených alebo zdeformovaných častí a hlavne pre široký výber tvarov a farieb. Nevýhodou je, že oproti iným materiálom môže pôsobiť stroho a chladne. Netreba zabúdať na jej hrúbku. Pri bežnom užívaní terasy stačí 40 mm. Ak cez terasu prechádza automobil, musíme použiť dlažbu hrubú 60 mm a viac. Ak sa rozhodneme budovať z tohto materiálu aj záhradný chodník, platia pri zakladaní rovnaké pravidlá ako pri terase. Takýto druh chodníka sa hodí ako obslužná komunikácia napríklad pri rodinnom dome, v samotnej záhrade sa využíva minimálne, mínusom je ťažšie vyhotovenie kriviek, ktoré sa však dá zvládnuť.

1. zámková dlažba, hrúbka: 40 mm
2. kamenná drvina, frakcia: 4 – 8, hrúbka: 40 mm
3. kamenná drvina, frakcia: 16 – 32, hrúbka: 100 mm
4. pôvodná zemina

Položenie zámkovej dlažby zvládne zručný domáci majster aj svojpomocne.

Drevo a kompozit

Drevo vyniká prírodným vzhľadom a skvelými možnosťami pri opracovaní. Konštrukčne sa dá upravovať na rôzne výškové úrovne. Nevýhodou je, že podlieha poveternostným vplyvom a zemnej vlhkosti. Minimálne raz za rok musíme terasu natrieť ochranným náterom s olejom. Výber vhodného druhu dreva je podmienkou dlhej životnosti. Vyššiu odolnosť dosiahneme, ak použijeme termodrevo alebo exotické dreviny, no v týchto prípadoch treba rátať s vyššou cenou. Alternatívou k drevenej terase je woodplastic (WPC) – kompozitný materiál vyrábaný z dreva a polyméru. WPC odoláva poveternostným vplyvom, hnilobe, poskytuje farebnú a tvarovú stálosť. Kvalitné WPC s vyrovnaným pomerom dreva a plastu si zachováva prirodzený drevený výzor. Obidva druhy terás môžeme zakladať buď na dobre spracovanom štrkovom podloží, na betónovej ploche, alebo na oceľovej konštrukcii.


1. terasové dosky
2. drevený rošt
3. betónové kocky alebo rektifikačné terče, hrúbka: 50 mm
3. násyp z piesku alebo kamennej drviny, frakcia: 0 – 4, prípadne 4 – 8, hrúbka: 50 mm
4. kamenná drvina, frakcia: 16 – 32, hrúbka: 100 mm
5. netkaná textília
6. pôvodná zemina

Drevená terasa má nezameniteľný vzhľad a vôňu, ale vyžaduje si precízny výber dreva a pravidelnú starostlivosť. Odolnosť dreva zvyšuje termoúprava (foto: Thermowood).

Prefabrikované dielce

Netradičným riešením je terasa z drevených alebo prefabrikovaných dielcov so vzhľadom dreva voľne uložených do drveného kameniva s malou frakciou, ideálne do drveného kameňa s priemerom 4 – 8 mm. Výber vhodného výplňového kameniva určuje množstvo plošných dielcov v rámci samotnej terasy. Pri väčšom počte plošných dielcov možno použiť i riečne kamenivo. Výhodou je veľké množstvo variácií pri výbere samotných dielcov a kameniva. Ak sa rozhodneme pre chodník z drevených alebo prefabrikovaných dielcov, ktoré imitujú drevo, ukladáme ich rovnakým spôsobom ako na terase alebo samostatne na vzdialenosť ľudského kroku. Podklad musí byť stabilný a zdrenážovaný štrkovým zásypom.

1. prefabrikovaný dielec so vzhľadom dreva
2. kamenná drvina, frakcia: 4 – 8, hrúbka: 100 mm
3. netkaná textília
4. pôvodná zemina

Záhradu efektne skrášli chodník z nášľapných prvkov so vzhľadom surového dreva (foto: Presbeton).

Andezit

Vyniká netradičným vzhľadom, štruktúra samotného kameňa zabezpečí, že každá terasa je originálna. Vďaka možnosti štiepať andezit na rôzne hrúbky sa kameň môže použiť nielen na terasu, ale aj ako obklad domu alebo na nášľapné prvky chodníka v záhrade. Spôsob ukladania kameňa závisí od jeho hrúbky. Pri hrúbke 10 až 40 mm sa odporúča ukladať andezit do maltového lôžka, pod ktorým sa nachádza betónová plocha vystužená oceľovými kari sieťami. Andezitové kamene hrubé 40 až 100 mm môžeme ukladať do pieskového podložia spevneného utlačeným drveným kamenivom. Vo finálnej úprave položený kameň vyškárujeme pieskovo-cementovou zmesou s pridaním farbiva podľa potreby. Andezitový chodník kladie rovnaké požiadavky na skladbu konštrukcie ako terasa. Kameň možno ukladať rovnako ako na terase do plochy vymedzenej obrubníkom alebo vytvoriť cestu z nášľapných kameňov. Pod každým kusom kameňa sa odstráni časť podložia. Dosype sa jemná drvina alebo štrk a následne sa kameň pevne osadí.

1. andezit, hrúbka: 40 mm
2. piesok alebo kamenná drvina, frakcia: 4 – 8, hrúbka: 30 mm
3. kamenná drvina, frakcia: 8 – 16, hrúbka: 100 mm
4. pôvodná zemina


Andezit možno ukladať aj do trávnatej plochy.

Kamenný koberec

Terasa zo štrku, to znie možno najprv zvláštne, ale vďaka trojzložkovej technológii sa takto dá vytvoriť zaujímavý priestor. Ide o druh liatej podlahy, ktorú tvorí epoxidová živica, tvrdidlo a samotný štrk, respektíve kamenivo. Výhodou je možnosť prispôsobovať farebnosť a štruktúru povrchu prostredníctvom použitého kameniva. Exteriérová podlaha z kamenného koberca sa dá ukladať na takmer akýkoľvek spevnený povrch, dokonca na pôvodnú zámkovú dlažbu, starý i nový betón alebo dlažbu. V konečnej úprave má kamenivo mokrý vzhľad. Výhodou je nepriepustnosť, rýchla aplikácia a stálosť farieb. Touto technológiou možno vytvoriť nielen terasu, ale aj chodník alebo schody.

1. liata podlaha, hrúbka: 100 mm
2. betónová platňa, hrúbka: 100 mm
3. kamenná drvina, frakcia: 16 – 32, hrúbka: 40 mm
4. pôvodná zemina

Detail kamenného koberca

Kamenný koberec možno kombinovať aj s inými materiálmi alebo vytvárať rôzne vzory.

Triedený štrk

Najjednoduchšou možnosťou, ako vybudovať terasu alebo chodník v záhrade, je samotný štrkový zásyp. Tam, kde by sme štrk použili len ako podkladovú vrstvu pre inú konštrukciu, ho môžeme ponechať aj ako hlavnú roznášaciu vrstvu. Vyrovnanie terénu, odstránenie zeminy, ohraničenie plochy plastovým, dreveným alebo betónovým obrubníkom, položenie geotextílie proti prerastaniu burín a následné vytvorenie štrkového zásypu nám nezaberie viac ako jeden deň a efekt je okamžitý. Hlavne chodníky v záhrade je vhodné riešiť týmto spôsobom. Veľký výber rôznych frakcií a druhov kameniva zabezpečí voľnosť pri realizácii a funkčnosť riešenej plochy.

1. štrkový zásyp, hrúbka: 100 mm
2. netkaná textília proti prerastaniu buriny
3. pôvodná zemina

Štrk alebo drvený kameň je jednoduché, praktické a esteticky pôsobivé riešenie (foto: Daniel Košťál).

Prehľad materiálov

Terasové dosky Thermowood jaseň Quick Deck Mozaik

Materiál: drevo s termoúpravou, jaseň
Charakteristika: terasové drevo na miesta, kde nie je možné použiť podkladovú konštrukciu (nie je potrebná), rýchle rozoberanie, vysoká odolnosť
Rozmery: 3,1 × 19,9 × 59,5/79,5 cm
Cena: 65 €/m2
www.thermowoodmaster.sk

Kompozitné dosky Twinson

Materiál: WPC s patentovaným zložením
Charakteristika: drevoplastové dosky so vzhľadom dreva
Rozmery: šírka – 14 cm, dĺžka – 4,5; 6 m
Cena: od 60 €/m2 (za celý systém podľa druhu)
www.inoutic.sk

Dlažbová tehla Penter Záhradná

Materiál: pálená prírodná hlina (klinker)
Charakteristika: odolná proti poveternostným vplyvom a sklzu, drsný, hladký alebo antik povrch, vhodná pri prejazde automobilov
Rozmery: 26 × 14 × 5 cm
Cena: 30,26 €, 32,76 €/m2 (podľa druhu)
www.semmelrock.sk

Dlažbové nášľapné dosky Bark

Materiál: betón
Charakteristika: imitujú vzhľad starého dreva, povrch impregnovaný proti znečisteniu a vode, vhodné na menej zaťažené súvislé plochy
Rozmery: 60 × 22,5 × 5 cm (variant „pražec“)
Cena pre SR: 5,42; 5,57 €/ks v závislosti od nákladov na dopravu
www.presbeton.cz

Platne Bradstone Travero

Materiál: betón
Charakteristika: štruktúrovaný béžový melírovaný povrch, odolnosť proti mrazu a soliam, nepojazdné
Rozmery: 60 × 40; 40 × 40 ; 40 × 20; 20 × 20 cm
Cena: 45,72 €/m2
www.semmelrock.sk

Blokové schody BossIntak

Materiál: prírodný kameň, betón
Charakteristika: dvojvrstvová štruktúra s prírodným kameňom, hladká nástupnica, štiepaná čelná strana, sivý, grafitový a mušľový odtieň, vhodné do interiéru aj exteriéru
Rozmery: 49,9 × 34,9 × 15 cm
Cena: 76,26 €/ks
www.premac.sk

Text a vizualizácie: Ing. arch. Miroslav Šteiner
Foto: archív autora a firiem, Daniel Košťál, thinkstock.com
Redakčná úprava: Zuzana Kubalová
Zdroj: časopis Urob si sám 10/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje