Jazierka a vodné nádrže, príjemné spestrenie vašej záhrady

jazierka a vodne nadrze prijemne spestrenie vasej zahrady

Voda v záhrade môže mať rôzne podoby - od prúdu vodometu po prírodné jazierko. Pre dnešné moderné záhrady, typické menším pozemkom, je však vhodná vodná nádrž pravidelného tvaru, kde voda ani pri menších rozmeroch nádrže nestráca na príťažlivosti.

Vodná nádrž vo formálnom štýle
Voda ako okrasný prvok sa v záhrade uplatňuje už od staroveku, veľmi často je dominantou celého priestoru. Vodná nádrž geometrického tvaru sa často využívala na zdôraznenie efektu architektúry, ktorá pôsobila monumentálnejšie vďaka zrkadleniu jej obrazu na vodnej hladine. Geometrický tvar (najčastejšie obdĺžnik) a jednoliaty materiál nádrže k tomu výrazne prispievali.

Kým v prírodnom jazierku s jeho biologickým životom je problém udržať vodu primerane čistú, v betónovej nádrži to nie je až taký problém najmä vtedy, keď je v nej len striedmo použitá vegetácia a keď má zabezpečené s prevzdušňovanie a okysličovanie vody. To možno dosiahnuť tak, že voda preteká cez umelo vybudované prahy alebo strieka zo stredu, či z okrajov nádrže (čím sa zvýši aj vlhkosť vzduchu v jej bezprostrednom okolí).

Mestský štýl

Vychádza z modernej súčasnosti. Je charakteristický čistými líniami, jednoduchými geometrickými tvarmi a použitím kvalitných materiálov, jemne opracovaných (hladký a lesklý povrch, výraznejšia farba).

Vodný prvok zohráva v architektúre dôležitú úlohu, lebo sa pri ňom využíva zrkadliace pôsobenie vodnej hladiny. V zvyčajne menšom priestore záhrady sa uplatňuje jednak zrkadliaca plocha v pravidelnej nádrži, jednak hladký vodopád padajúci cez hranu vyvýšenej nádrže alebo prúd vody vytekajúci z chrliča umiestneného na stene.

Pôdorys nádrže v mestskom štýle
Vychádza z obdĺžnika, štvorca, kruhu, prípadne elipsy alebo trojuholníka, rôzne výtoky a prahy majú tvar kvádra, valca, ihlanu, kocky či gule. Trendovosť zdôraznia ušľachtilo spracované materiály – viac či menej lesklé kovové doplnky, abstraktné skulptúry z kovu, betónu alebo jemne opracovaného hladeného kameňa.

Vegetácia vodných rastlín
Môže sa uplatniť aj vo vodnej nádrži mestského typu, ale nemá to byť botanická zbierka rôznych druhov, ale jeden či dva druhy s nápadnými listami alebo zaujímavou stavbou tela, vysadené na celej ploche (v časti nádrže alebo na okraji).

Umiestnenie v záhrade
Najvhodnejšie umiestnenie vodnej nádrže či menšieho  jazierka je v nadväznosti na odpočívadlo alebo v blízkosti obytnej terasy, kde pri posedení môžeme pozorovať vodnú hladinu, počúvať šum vody z vodometu alebo sa kochať vodnými rastlinami. Dláždený okraj terasy môže pritom na jednej alebo viacerých stranách tvoriť i okraj nádrže. Pri väčšej ploche nádrže môžeme prístup na odpočívadlo riešiť kamennými platňami vedúcimi ponad vodnú hladinu, čo je veľmi obľúbený prvok.

Umiestnenie na ploche
Pri plánovaní miesta pre nádrž treba zobrať do úvahy svetové strany, obývanie budovy počas roka a umiestnenie okien, aby odraz slnečných lúčov z hladiny neoslňoval obývací priestor. Vhodná je východná, juhovýchodná, prípadne severná strana, no musíme dbať na to, aby budova nevrhala na hladinu počas vegetačného obdobia celodenný tieň, najmä ak chceme do vody umiestniť vodné rastliny.

Umiestnenie v teréne
Výhodou vybetónovaných vodných nádrží oproti fóliovým jazierkam je, že ich môžeme stavať rôznym spôsobom a umiestňovať i nad úrovňou terénu, čo pri fóliových jazierkach nie je možné (musia sa urobiť v úrovni povrchu alebo môžu byť mierne ponorené).

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miesteVybetónovanú vodnú nádrž môžeme umiestniť na úrovni terénu alebo môže byť vyvýšená nad terénom tak, že jej okraj je vnímateľný a pôsobí esteticky ako súčasť kompozície. Okraj nádrže (30 – 40 cm výšky) môže pohodlnejšie sprístupniť vodu v nej. Zážitok z vody môžeme mať bez nepríjemného nakláňania sa k hladine. Obruba nádrže môže poslúžiť i na príležitostné sedenie.

Tvar a veľkosť vybetónovanej nádrže
Vodná nádrž štvorcového pôdorysu v modernom štýle obložená hladkým kameňom je doplnená umeleckým dielom.Tvar betónovej nádrže alebo pravidelného jazierka vychádza z geometrických tvarov, ale treba ho prispôsobiť aj charakteru záhrady. Pre pozdĺžny tvar pozemku je vhodný obdĺžnik, môže byť umiestnený i symetricky. Nádrže nadväzujúce na odpočívadlá, átriové jazierka a vodné plochy v menších priestoroch, rovinných záhradách a mestskom prostredí môžu mať tvar obdĺžnika (v pôdoryse), štvorca, ale aj kruhu. Vhodné sú aj kombinácie tvarov – napr. spojenie dvoch štvorcov úzkou vodnou stružkou. Môžu sa využiť aj zalomené tvary, ak lemujú odpočívadlo alebo terasu.

Veľkosť a hĺbka
Veľkosť nádrže musí byť primeraná ploche záhrady a mala by tvoriť 1/6 až ¼ jej celkovej plochy, resp. jej okrasnej časti. Rovnako závisí aj od účelu a výdatnosti zdroja vody. Stačí, ak v betónovej vodnej nádrži bude 30 – 40 cm vody. Na pestovanie vodných rastlín a chov rýb sú vhodnejšie hlbšie nádrže, lebo sa v nich voda v lete tak rýchlo neprehrieva.

Bezpečnosť
Ak sa v blízkosti nádrže pohybujú malé deti, musíme sa postarať o ich bezpečnosť, čo môže byť zložité (prikrývanie jazierka príklopom alebo oceľovou sieťou) alebo neestetické (vysoké oplotenie), preto je vhodné výstavbu vodnej nádrže odložiť na neskôr. Už hotovú nádrž, ktorej sa nechceme vzdať, môžeme zmeniť na pieskovisko do času, kým deti odrastú.

Funkcia betónovej vodnej nádrže
Konštrukcia, veľkosť i hĺbka nádrže geometrického tvaru alebo pravidelného jazierka by mala vychádzať z účelu, na ktorý ho budujeme. Môže to byť len estetický prvok alebo  v nádrži chceme pestovať aj vodné rastliny či chovať rybičky.

Text: Ing. Ľubica Lešinská, PhD.
Foto a kresby: autorka
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.