Požiarna odolnosť

Stavebný materiál
image 50600 25 v1

Drevovláknité dosky Heraklith® sa využívali už v minulom storočí vďaka funkčným vlastnostiam – požiarnej odolnosti, výbornej pohltivosti zvuku i dobrým tepelnoizolačným schopnostiam. Dnes prichádzajú na trh inovované produkty s ešte vylepšenými vlastnosťami.