ošetrovanie plodín

Záhrada

Hoci sú chemické prostriedky používané v záhradách tak trochu na pranieri, faktom ostáva, že sa aplikujú s cieľom záchrany úrody.

Kde sa diskutuje