odvzdušnenie radiátora

Údržba a opravy
Teplo z radiátora

Ak radiátor hreje iba do polovice, neotáľajte dlho a ihneď sa pustite do hľadania príčiny. Tento problém je typický pre začiatok vykurovacej sezóny, no niekedy sa objavuje aj počas nej. Nejde o stav, ktorý je normálny. Zvyčajne poukazuje na chyby a nedostatky vo vykurovacom systéme.

Údržba a opravy
Odvzdušnenie radiátora

Vzduch v teplovodnom obehu kúrenia prináša iba trápenie. Bráni prúdeniu vody, znižuje účinnosť vykurovania, a ak sa nahromadí na kritickom mieste, môže spôsobovať aj hluk. Náprava je jednoduchá, stačí vedieť, ako možno tento vzduch vypustiť a doplniť vodu.

Kde sa diskutuje