ochrana proti vírusom

Náradie

V živote údržbára sú úlohy, v ktorých je mimoriadne potrebná osobitná opatrnosť a správna ochrana. To zahŕňa prácu s čiastočne toxickým prachom a parami. Vysvetlíme vám, ktorá ochranná maska zo železiarstva sa na čo hodí.

Kde sa diskutuje