konštrukčné riešenia

Stavebný materiál
Kladenie stropných panelov

Od spracovania základného výpočtu spotreby materiálu až po riešenie odvodu spalín komína, teda vo všetkých fázach stavby, sa môžu stavebníci z tehlového systému HELUZ spoľahnúť na pomoc odborníkov a technických poradcov spoločnosti HELUZ. Ako môžu využiť napr. poradenstvo statika, vysvetľuje Ing. Zuzana Hejlová, hlavná statička spoločnosti HELUZ.