Kondenzačný kotol

Vykurovanie
Menej paliva, viac tepla - ako na to?

Čierne a hnedé uhlie, palivové drevo a zemný plyn sú u nás tradičné palivá, ktoré sa využívajú na výrobu tepla. Ponuku rozširuje aj propán a elektrina. V priemysle používaný ťažký vykurovací olej, známy ako mazut, je v podstate na ústupe. Ceny všetkých energetických komodít však stále rastú, čo núti spotrebiteľov neprestajne hľadať výhodné a úsporné riešenia.

Stavebný materiál
vymente stary kotol a usetrite

Vykurovacia sezóna sa skončila. Dlhá zima preverila účinnosť a funkčnosť vykurovacích zariadení. Vynaložili ste na tohtoročné vykurovanie viac finančných prostriedkov ako v minulosti? Nechcete už vyhadzovať peniaze von oknom? Je optimálny čas na zmenu. Ovplyvniť úsporu energie a tiež financií možno výmenou starého kotla za nový, modernejší.

Kde sa diskutuje