izolačné nátery

Stavebný materiál
image 43083 25 v1

Výberu obkladu a dlažby venujeme mnoho času. Veď akoby aj nie!? Súčasná ponuka je naozaj veľká a rozmanitá. Ale takúto investíciu do krásneho a kvalitného obkladu by mal sprevádzať aj správny výber produktov na prípravu podkladu, ich lepenie, ako aj následné škárovanie. Dizajnérska krása by sa mala spájať s technickou aj technologickou dokonalosťou.