Ako vylepšiť pôdu v okrasnej kvetinovej záhrade

Ako vylepšiť pôdu v okrasnej kvetinovej záhrade

Ako prevzdušniť pôdu v okrasnej kvetinovej záhrade? Už druhý rok je veľmi ťažká. Nepomohlo primiešať piesok ani drevený popol, ba dokonca niektorým ružiam uškodili. Nevedeli mi poradiť ani v záhradkárstve. (Helena H., e-mail)

Keďže neuvádzate lokalitu, kde sa záhrada nachádza, ani veľkosť kvetinovej časti, ani to, či je pôda pôvodná, alebo ide o navážku, prípadne spodinu (napríklad z výkopových prác), ani ďalšie fyzikálne vlastnosti pôdy (hutnosť, vzdušnosť, pórovitosť, priľnavosť, zrnitosť, vodná kapacita), chemické, biologické vlastnosti, či je pozemok trvalo zamokrený, či je pôda ílovitá, hlinitoílovitá a podobne, ťažko možno úplne klasifikovane poradiť. Rady môžu byť len vo všeobecnej rovine:
• Najjednoduchšie, fyzicky, časovo aj finančne menej náročné je pestovať rastliny vhodné do danej pôdy. Treba vyberať rastliny podľa ich nárokov – také, ktoré znášajú aj menej vhodné podmienky; prípadne úplne zmeniť využitie tejto časti pozemku, napríklad na jazierko, odpočívadlo, ohnisko či altánok.
• Ak je pozemok zamokrený, možno ho odvodniť – urobiť drenáž na viacerých miestach a odviesť vodu napríklad do vsakovacej jamy v odľahlej časti pozemku.
• Vylepšiť pôdu len lokálne v mieste výsadby konkrétnej rastliny: pôdu z výkopovej jamy (napríklad pre spomínané ruže) úplne odstrániť a nahradiť ju kvalitným substrátom; dno a boky jamy možno vystlať geotextíliou, ktorá zabráni miešaniu okolitej pôdy so substrátom.
• Odstrániť vrchnú vrstvu ornice (50 cm) a naviezť novú kvalitnú ornicu.
• Pôdu s obsahom nad 45 % ílovitých častíc zľahčíte pridaním piesočnatej pôdy a kompostu, piesku, pridať možno i perlit. Do pôdy je lepšie zapracovať ich pred príchodom mrazov. Pôdu zrýľujte na veľké hrudy. Mráz ich roztrhá na drobné hrudky, vznikne priaznivá drobnohrudkovitá štruktúra.
• Vhodné je dať si urobiť laboratórny rozbor pôdy vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy, www.vupop.sk.

Odpovedala: Ing. Hana Szabóová
Foto: isifa/Shutterstock 

  1. Jozef14 says:

    Dosť výstižné rady ako s pôdou narábať.Záleží na konkrétnej základnej pôde a potom ju prispôsobovať rastlinám.Piplačka. Ale asi podľa môjho úsudku po troch rokoch to bude poznať.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje