Burina do škár nepatrí. Ako postupovať pri exteriérovom škárovaní?

Pri kúpe exteriérových dlažieb venujú investori iba minimálnu pozornosť ich škárovaniu. A to napriek tomu, že vhodné škárovanie zohráva kľúčovú úlohu pre dokonalosť výsledného vzhľadu. Spomedzi škár neskôr totiž začne prerastať burina, mach a takmer nová dlažba pôsobí ošumelo a všedne. Preto sa mnohí domáci majstri po dvoch-troch rokoch od prvotnej inštalácie dlažby vracajú naspäť k problematike, ktorej nevenovali náležitú pozornosť pri kladení dlažby. Teda k škáram. Jedným z riešení údržby škár je ich každoročné čistenie od buriny a ich následné škárovanie pieskom.

Poďme sa však pozrieť na postup, akým možno prostredníctvom produktu ROMPOX® D1 od nemeckého výrobcu ROMEX® AG vytvoriť trvalé škáry bez buriny.

1. Príprava: Škáry vyčistite do hĺbky minimálne 30 mm (šírka škáry minimálne 3 mm). Plocha, ktorú chcete vyškárovať, sa musí pred vyškárovaním dôkladne zbaviť všetkých nečistôt. Priľahlé plochy, ktoré nechcete vyškárovať, je nutné prikryť.

2. Navlhčenie: Plochu musíte najskôr navlhčiť. Nasiakavejšie plochy alebo vyššie teploty vzduchu vyžadujú intenzívnejšie navlhčenie.

3. Miešanie: 25 kilogramové vrece kremičitého piesku vysypte celé do miešačky a spustite miešačku. Počas miešania pomaly prilejte celý objem oddelene zabalených komponentov epoxidu a tužidla. Tieto sú zabalené v dvoch navzájom spojených plastových fľašiach. Po približne troch minútach miešania pridajte vodu v objeme vyprázdnených fliaš a pokračujte v dôkladnom miešaní minimálne ďalšie tri minúty.

Zdroj: TQQ, s.r.o.

4. Aplikácia: Celé množstvo pripravenej škárovacej hmoty ihneď po domiešaní rovnomerne vysypte na vopred dobre navlhčenú plochu a dôkladne ju zapracujte do škár pomocou gumovej stierky. Pre optimálne zatečenie škárovacej hmoty sa odporúča vysypať ju na 3 až 4 miestach na ploche škárovania. Pri teplote + 20 °C spracujte hmotu do približne 20 – 30 minút.

Zdroj: TQQ, s.r.o.

 

5. Záverečné čistenie: Po približne desiatich minútach od aplikácie (pri teplote povrchu + 20 °C) opatrne pozmetajte prebytky škárovacej hmoty z povrchu, a to použitím najskôr hrubej a následne jemnej metly, až kým z povrchu dlažby neodstránite všetky zvyšky škárovacej hmoty. Správny okamih poodmetania sa dá spoznať tak, že pri odmetaní sa už netvoria biele čiary na povrchu plochy. Odmetanie prevádzajte diagonálne (šikmo) k škáre. Materiál odstránený pri odmetaní sa už nepoužíva.

6. Následné ošetrenie: Čerstvo vyškárovaný povrch je nutné chrániť pred dažďom počas nasledujúcich 12 – 24 hodín. Ochrana proti dažďu sa nesmie položiť priamo na plochu; vzduch musí cirkulovať. Na začiatku, hneď po zapracovaní, zostane na povrchu plochy veľmi tenký epoxidový film, ktorý zintenzívni farbu kameňa a chráni ho pred znečistením. Tento film sa pôsobením počasia a oteru plochy časom stratí.

 

Pre správny výber škárovacej hmoty je nutné brať do úvahy šírku škáry a záťaž akou sa bude na zaškárovanú plochu v budúcnosti pôsobiť. Škárovacie hmoty ROMPOX® preto poskytujú riešenia pre škáry od 1 mm šírky škáry a až po 40 ton záťaže. Ak potrebujete pomôcť s výberom vhodnej škárovacej hmoty, volajte 0908 723 874, resp. kliknite na www.rompox.sk.

ZDROJ PR článok spoločnosti TQQ, s.r.o.