Prečo impregnovať drevo proti škodcom a ako správne na to

Proti obávanému drevokazovi pomôže len preventívna impregnácia dreva.
Zdroj: Bochemit

V priaznivých podmienkach môže drevo použité na stavbu slúžiť dlhý čas, ale musíme mu zabezpečiť také podmienky, ktoré nepodporujú množenie škodcov.

Drevo musíme chrániť pred vlhkosťou, dažďom, UV žiarením, zmenou teplôt, priamym kontaktom so škodcami, alebo dokonca vodou. Týka sa to tak dreva pod strechou (krovov, nosných aj dekoratívnych prvkov), ako aj dreva vonku – napríklad pergol, altánkov, plotov, prístreškov pre autá, detských domčekov a preliezačiek, kôlní a lavičiek, ktoré sú navyše vystavené vyššiemu riziku napadnutia vďaka pôsobeniu dažďa.

10 dôvodov na vykonanie preventívnej impregnácie:

Rozdiel ceny impregnovaného a neimpregnovaného dreva nie je príliš veľký. Náklady spojené s následnou sanáciou napadnutého dreva môžu aj mnohonásobne prevýšiť náklady na prevenciu.

Porovnanie nákladov na impregnáciu a sanáciu pri použití impregnácie Bochemit
Porovnanie nákladov na impregnáciu a sanáciu pri použití impregnácie Bochemit. | Zdroj: Bochemit

Impregnácia predĺži životnosť drevených prvkov a ich bezúdržbový stav.

Použité impregnačné prípravky musia byť registrované – procesom registrácie prejdú také, ktoré nezhoršujú mechanické a fyzikálne vlastnosti dreva, nie sú toxické ani neohrozujú životné prostredie.

Ani v prípade dreva umiestneného v interiéri (pod strechou) nemožno nikdy úplne zabrániť náhlemu zvýšeniu vlhkosti napr. v dôsledku zatekania do drevenej konštrukcie vplyvom extrémnych poveternostných podmienok.

Nebezpečenstvo ohrozenia dreva hmyzom môže nastať už pri vlhkosti dreva nad 10 % a teplote nad 10 °C, to znamená, že ohrozené je aj drevo veľmi dobre vysušené. Pritom sa často stáva, že drevo sa na stavbu dodá aj s oveľa vyššou vlhkosťou, ako je žiaducich 20 %.

Krov napadnutý fúzačom
Krov napadnutý fúzačom | Zdroj: Bochemit

Kvalita dreva je ohrozená napadnutím plesňami už pri vlhkosti povrchu dreva vyššej ako 25 %.

Rozvoju drevokazných húb, medzi ktoré patrí aj obávaný drevokaz, napomáha optimálna teplota 22 – 25 °C. Pritom prirodzená odolnosť bežne používaných drevín (smreku, borovice, jedle, smrekovca, duba, buka) proti drevokazným hubám nie je veľká.

Proti obávanému drevokazovi pomôže len preventívna impregnácia dreva.
Proti obávanému drevokazovi pomôže len preventívna impregnácia dreva. | Zdroj: Bochemit

V súčasnosti neexistujú výrobky určené na zaručenú likvidáciu drevokazných húb. Ako účinné riešenie tu existuje len prevencia.

Drevo je aj po zapracovaní do stavby stále živý materiál. V dôsledku teplotných výkyvov dochádza k jeho rozpínaniu a zmršťovaniu, pri ktorom v dreve vznikajú prasklinky. A tie sú ideálnym miestom prenikania škodcov. Bežný krycí lak alebo farba drevo pred škodcami neochráni.

Nákupom profesionálne impregnovaného dreva získate čas na iné aktivity, ktoré máte radi.

Ako impregnovať? Profesionálne s Bochemitom!

Najjednoduchšie je kúpiť rezivo už profesionálne impregnované na pílach. Drevo sa buď namáča do impregnačného prípravku, alebo sa vykoná vákuovo-tlaková impregnácia, a to podľa EN 335-1: Trvanlivosť dreva a materiálov na báze dreva. Najčastejšie používaným prípravkom v profesionálnej sfére je Bochemit QB Profi. Ide o rokmi overený produkt na ochranu dreva nielen pre strešné konštrukcie, podlahy a ďalšie interiérové drevené prvky, ale aj pre drevo použité v exteriéri, ako sú strešné podbitia, pergoly alebo ploty. Na kvalitu vykonanej impregnácie dohliada výrobca; na pílach vyžadujte certifikát o správnej impregnácii dreva fungicídnymi a insekticídnymi prípravkami značky Bochemit.

Bochemit QB Profi preventívne chráni drevo proti škodcom.
Bochemit QB Profi preventívne chráni drevo proti škodcom. | Zdroj: Bochemit

Aj v prípade, že sa rozhodnete impregnovať si drevo sami, má Bochemit riešenie, a to Bochemit Opti F+ alebo Bochemit QB hobby (vhodný pre menšie plochy). Aplikáciu náterom alebo postrekom zvládne skutočne každý.

Bochemit Opti F+ na preventívnu ochranu dreva proti drevokazným hubám, hmyzu a plesniam
Bochemit Opti F+ na preventívnu ochranu dreva proti drevokazným hubám, hmyzu a plesniam | Zdroj: Bochemit
Bochemit QB Hobby na preventívnu impregnáciu najmä menších plôch
Bochemit QB Hobby na preventívnu impregnáciu najmä menších plôch | Zdroj: Bochemit

Aj vy môžete drevo profesionálne ošetriť – nepodceňujte návod na etikete.

  • Nemusí platiť, že čím je roztok menej nariedený, tým lepšie. Voda pôsobí ako nosič, ktorý dopraví účinné látky do dreva. Koncentrovanejší roztok môže na povrchu zasychať skôr, ako sa vsiakne. Dodržte teda predpísané riedenie.
  • Pri ošetrovaní dreva dodržte odporúčanú teplotu vonkajšieho prostredia. Zvyčajne to je +5 °C až +30 °C. Najlepšie tak dosiahnete celistvý a rovnomerný nános impregnačného roztoku po celom povrchu dreva. Do zmrznutého dreva sa roztok nevsiakne. Ak na drevo páli slnko, roztok sa odparí skôr, ako sa stačí vsiaknuť.
  • Prach, predchádzajúce nátery alebo stará vrstva skorodovaného dreva bráni prieniku impregnácie do dreva, preto vždy drevo očistite.
  • Čím je drevo vlhšie, teda čím viacej vody obsahuje, tým menej je schopné nasiať impregnačný roztok.
  • Do hobľovaného dreva vsakuje impregnačný roztok horšie ako do nehobľovaného.
  • Dodržte predpísaný počet aplikácií, zvyčajne sú potrebné jedna až dve aplikácie. Vždy však spotrebujte všetok pripravený roztok na zadané štvorcové metre ošetrovaného dreva. Pomôže vám kalkulátor spotreby.
  • Nezabudnite ošetriť rezy, zárezy, plátovanie a iné spoje vykonané až po impregnácii, pretože práve tieto miesta sú škodcami ohrozené najviac.
  • Na ošetrenie dreva do exteriéru použite po impregnácii vhodný krycí náter (napr. Bochemit Estetik), a to po zaschnutí impregnácie, čo je spravidla po 4 – 24 hodinách od poslednej aplikácie.
Bochemit Estetik – krycí náter po impregnácii dreva v exteriéri
Bochemit Estetik – krycí náter po impregnácii dreva v exteriéri | Zdroj: Bochemit

Ďalšie informácie, rady i video návody, ako a čím kvalitne impregnovať drevo, nájdete na www.bochemit.eu.

Zdroj: PR článok Bochemie Slovakia, s.r.o.