Výstavba múru Bradstone Lias

Zdroj: Semmelrock

Moderný vzhľad múrového systému sa dokonale hodí k našim Lias platniam. Vďaka svojmu elegantnému a decentnému dizajnu je možné jeho využitie do akéhokoľvek prostredia – či už k moderným domom alebo na vidiek. Môže byť použitý na rôzne účely, buď ako múrový systém alebo ako dekoratívny kvetináč.

Materiál

 • Základné prvky a krycie platne múrového systému Bradstone Lias
 • Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes
 • Štrk, tekutá hydroizolácia
 • Oceľová výstuž
 • Drevené alebo plastové kliny
 • Malta na murovanie a škárovanie lícového muriva s nasiakavosťou 7 až 10 %
 • Mrazuvzdorná a flexibilná lepiaca malta, škárovacia malta pre exteriér

Náradie

 • Miešačka alebo fúrik
 • Rýľ, lopata, rukavice
 • Murárska lyžica, škárovacia lyžica,
 • Vodováha, gumené kladivo, stavebná šnúra, drevená lata,
 • Vedro, štetec, handrička, špongia, ochranná fólia
 • Vrecko na škárovanie, stavbárska lepiaca páska, nožnice

Použité výrobky Semmelrock

• Bradstone Lias – múr

Bradstone Lias - múr
Zdroj: Semmelrock

Postup

stavba múru návod
Zdroj: Semmelrock

Vytvoríme si základový pás v priestore, v ktorom chceme postaviť múr. Na dne základového pásu vytvoríme štrkové lôžko vo výške približne 15 cm. Aby betón, ktorý sa vylieva na štrkové lôžko do základového pásu odolal vplyvom mrazu, musí byť základový pás dostatočne široký (min. 40 cm) a hlboký (aspoň 80 cm).

Základy musia byť vyhotovené v súlade s požiadavkami na statiku. Na zaliatie výkopu použijeme betón triedy C16/20. Nadzemnú časť základovej konštrukcie ukončíme približne 5 cm nad úrovňou upraveného terénu.

stavba múru návod
Zdroj: Semmelrock
stavba múru návod
Zdroj: Semmelrock

Pri nanášaní malty na prvky si môžeme pomôcť roxorovými tyčami umiestnenými pribl. 1 cm od vonkajšieho okraja múrového prvku, ktoré nám vytvoria optimálnu šírku ložnej škáry, uľahčia nanášanie malty, zabránia jej vytekaniu pri osádzaní prvku a zašpineniu profilovej strany tvárnic. Po uložení ďalšej vrstvy tvárnic tyče vytiahneme.

stavba múru návod
Zdroj: Semmelrock

Pokračujeme v ukladaní ďalších radov. Jednotlivé prvky ukladáme vždy s prekrytím. Maltu nanášame aj medzi jednotlivé prvky. Po navlhčení dotykovej plochy nanesieme vrstvu malty, na ktorú ukladáme ďalší prvok.

stavba múru návod
Zdroj: Semmelrock

Rovinu udržiavame aj pomocou plastových alebo drevených klinov, ktoré nám zároveň vytvárajú pravidelné a rovné škáry. Dodržiavame hrúbku ložnej a styčnej škáry (7 až 10 mm). Týmto krokom vyrovnávame prípadné nerovnosti.

stavba múru návod
Zdroj: Semmelrock

Vždy po 2-3 radoch zalievame dutiny výplňovým betónom triedy C25/30 so zrnami do 8 mm. Betón by mal mať takú konzistenciu, aby nikde nevytekal. Betón v tvárniciach je potrebné zhutniť prepichovaním a utláčaním pomocou oceľovej tyče a drevenej laty. V prípade, že sa betón vyleje na tvárnice, odporúčame ho ihneď odstrániť.

stavba múru návod
Zdroj: Semmelrock

Pokračujeme vo výstavbe múru až do požadovanej výšky. Pravidelne je potrebné kontrolovať horizontálnu aj vertikálnu rovinu múru pomocou vodováhy, udržiavať rovnakú veľkosť škár pomocou oceľovej tyče, plastových alebo drevených klinov a vypĺňať dutiny tvárnic betónom.

stavba múru návod
Zdroj: Semmelrock

Po dosiahnutí požadovanej výšky osádzame a lepíme krycie platne určené pre stĺpik a múr do stavebného lepidla s tým, že dodržiavame minimálnu šírku škáry 8 mm.

stavba múru návod
Zdroj: Semmelrock

Keďže sú krycie platne vyrábané bez spádu, pri osadení je potrebné vytvoriť jednostranný spád, ktorý je potrebné na záver skontrolovať a doladiť pomocou gumeného kladiva.

stavba múru návod
Zdroj: Semmelrock

Pred škárovaním krycích platní použijeme lepiacu pásku, aby nám škárovacia malta nevytiekla a neznečistila vonkajšiu plochu múru.

stavba múru návod
Zdroj: Semmelrock

Všetky škáry postupne vyplníme škárovacou maltou s použitím škárovacieho vrecka a škárovacej lyžice.

stavba múru návod
Zdroj: Semmelrock

Na záver začistíme škáry štetcom a vyčistíme tiež všetky znečistené plochy od murovacej a škárovacej malty. Následne odlepíme použité lepiace pásky.

Zdroj: Semmelrock
Tipy a odporúčania
Pri nízkych dekoračných a okrasných múrikoch nie je potrebné zalievať dutiny tvaroviek výplňovým betónom.
VYŠŠIE UVEDENÉ POPISY SÚ VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPÔSOBE VÝSTAVBY PLOTOV A MÚROV.
Bližšie informácie a technické podklady k samotnej výstavbe nájdete v technickom liste. Odchýlky pri realizácii môžu nastať v závislosti od geologických pomerov a klimatických podmienok danej stavby. Pri všetkých stavebných prácach treba rešpektovať platné zákonné, technické normy a smernice.

Zdroj: PR SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.