Rekonštrukcia terasy – Lepenie platní na betónový podklad

Rekonštrukcia terasy
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.

Primárnou podmienkou na úspešné lepenie platní je vyzretý betónový podklad s vhodným spádom.

Doporučujeme priebežne si kontrolovať šírku škáry a osadenie platní. Akékoľvek neskoršie posuny sú náročnejšie pre ďalšie kroky realizácie s dosiahnutím kvalitného a vizuálne pekného výsledku. Dbať treba na prípadné zašpinenie platní od malty, ktorú treba čím skôr očistiť. Pri lepení platní je tiež potrebné počítať s časovo náročnejším škárovaním širokých škár maltou. Na realizovanú plochu bolo potrebných približne hodín čistého času práce.

Počet osôb potrebných na výstavbu: 2 osoby

Čas: 24 hodín / 16 m2 plochy (Optimálny čas realizácie podľa uvedeného postupu za vhodných poveternostných podmienok a bez technologických prestávok.)

Obdobie: jar, leto, jeseň

Materiál

Materiál na výstavbu terasy
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.

Čo potrebujeme na výstavbu

  • platne Bradstone Old Town
  • cement, piesok a štrkopiesok na vyrovnávacie práce
  • lepiaca malta (F-DBK)
  • asfaltový penetračný lak (na základovú časť domu, ak je to potrebné)
  • impregnácia

Náradie

Náradie na výstavbu terasy
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.

Čo potrebujeme na výstavbu

  • rezacia píla, vodováha, štetec, vedro
  • ručné elektrické miešadlo (na stavebné lepidlo)
  • lopata, fúrik, gumené kladivo, špagát, krieda
  • murárska naberačka, nerezové hladidlo, zubové hladidlo so stredne veľkým zubom
  • maliarsky valček a miska (na impregnovanie)

Pracovný postup

1. krok
Betónová plocha musí byť pred pokládkou platní vyzretá, pozametaná a očistená.

2. krok
Na lepenie platní použijeme lepiacu maltu, ktorú pripravíme podľa návodu výrobcu.

3. krok
Maltu nanesieme na podklad nerezovým hladidlom a následne rozhrnieme so zubovým hladidlom so stredne veľkým zubom (veľkosť zubov 10 – 12 mm).

Pracovný postup rekonštrukcie terasy
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.

4. krok
Takým istým spôsobom nanesieme lepiacu maltu aj na spodnú stranu platňového prvku a zatlačíme ho na podkladovú vrstvu.

5. krok
Rovnosť okraja terasy kontrolujeme vodováhou. Tak isto kontrolujeme aj škáry medzi jednotlivými platňami, ktoré by mali byť široké cca 6 – 15 mm.

6. krok
Čerstvo prilepený platňový prvok ihneď jemne poklepeme gumeným kladivom, aby sme dosiahli požadovanú rovinnosť. Akékoľvek posuny sú každou pribúdajúcou minútou ťažšie. Vydláždená plocha bude pochôdzna po cca 24 hodinách.

Pracovný postup rekonštrukcie terasy
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.

7. krok
Nalepené platne môžete po uschnutí ihneď naimpregnovať. Zamedzíme tým vnikaniu vody, mastnôt a iných nečistôt do platní. Impregnujeme aj bočné hrany platní (štetcom alebo rozprašovačom).

8. krok
Vo vedre si zarobíme škárovaciu maltu podľa návodu výrobcu. Škárujeme s využitím škárovacieho vrecka.

9. krok
Po miernom zatuhnutí malty očistíme okraje platní špongiovým hladidlom alebo vlhkou handričkou.

Pracovný postup rekonštrukcie terasy
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.

Zdroj: PR článok SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.