Montáž teplovzdušného kozuba svojpomocne

Montáž teplovzdušného kozuba svojpomocne

Svojpomocnú montáž kozuba odporúčame len pri jednoduchých vložkách, ktoré používame občas na vytvorenie atmosféry a pohody, ako je to v našom postupe. Montáž jednoduchej obstavby vykonal síce profesionál, no niektoré kroky možno urobiť lepšie.

UROB SI SÁM

náročnosť: *****
čas: 3 dni
náklady: 1 815 €
ľudia: 1
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL                                                         1 815 €
• dosky na obstavbu                                          240 €
napr. sivé vláknité panely Superisol (hrúbka 2,5 – 7 cm, sú najtvrdšie zo spomenutých), resp. vermikulitové
lisované dosky Grenaisol (3 – 5 cm) alebo Skamol , mäkšie biele vláknité dosky Silca (3 – 10 cm), 50 – 70 €/m2
 lepidlo                                                                   60 €
napr. Malta FL6 (práškové lepidlo na lepenie dosák Superisol), Rudokit (univerzálne lepidlo v hotovom stave), lepidlá Ortner alebo Rath (v práškovej podobe)
• kozubová vložka                                           1 000 €
 stojan pod vložku                                               20 €
alebo tvarovky či tehly na podmurovku
• dymovod                                                              80 €
rúra ku komínu spolu s pripojovacím kusom a tesnením
• prívodná rúra                                                      15 €
na spaľovací vzduch
• prieduchy a mriežky                                         80 €
na výduchových otvoroch v stenách, napríklad 8 ks
• teplovzdušné rúry                                             80 €
hliníkové flexibilné na teplovzdušné rozvodné potrubia
• stierka, omietka                                             240 €
špeciálna, vrchná a základná vrátane sieťky zo skleného vlákna

NÁRADIE
• píla
alebo uhlová brúska s kotúčom na rezanie kameňa
• bežné murárske náradie

PRACOVNÝ POSTUP

1. PRED STAVBOU
Na stene a podlahe vytýčime a nakreslíme budúci obrys obstavby.

2. OPRACOVANIE
Pracujeme s bežným stolárskym náradím. Pozor, dosky pôsobia výrazne abrazívne a ostré náradia rýchlo otupia až znehodnotia.

3. ZAČÍNAME
Ako prvý lepíme obklad na zadnú stenu teplovzdušnej komory.

4. ZATLAČENIE ŠNÚRY
Voľne zatlačená upchávková šnúra sa môže uvoľniť a vypadnúť. Použime radšej pripojovací kus, ktorý má tesniacu šnúru zabezpečenú proti vysunutiu.

5. OKOLO KOMÍNA
Izolačné dosky tu dôkladne, presne a čo najtesnejšie vyrežeme. Ohriaty vzduch sa tak nedostane do systému vetrania komína.

6. ZADNÁ STENA
Dokončený obklad zadnej steny a vybudovaný stojan vložky. Je viditeľné, že v hornej časti je styk tesniacej dosky a komínovej rúry vykonaný nedbalo.

7. PODSTAVEC VLOŽKY
Vložka na nespojených stienkach z penových plynosilikátových tvaroviek nemusí byť stabilná. Použijeme pevný kovový stojan alebo podmurovku zo šamotiek.

8. SPÁJANIE DOSIEK
Tepelnoizolačné dosky spájame lepením a skrutkovaním. Keďže materiál je pomerne mäkký, skrutky treba dotiahnuť s citom, aby sa z dosiek nevytrhli.

9. NADPÁJANIE DOSIEK
Dosky spájame naplocho na poldrážku, tzv. ozub a falc. Tiež ich lepíme.

10. NA PRÍLOŽKU
Pri lepení používame aj príložky. Vytvoriť „ozub“ nie je možné na všetkých typoch vložiek, a preto si obvykle vystačíme iba s „falcom“.

11. BOČNÁ STENA
Montujeme bočnú stenu, viditeľné sú príložky.

12. REGULAČNÁ KLAPKA
V mäkkej stene je lepšie použiť kovové lôžko, lebo sa v nej môže vydrať dierka. Ako lôžko použijeme napr. kúsok kovovej rúrky. Lôžko sa samostatne nepredáva.

13. STOJAN VLOŽKY
Tepelná izolácia je nedostatočne zakrytá. Jedna vrstva fólie nestačí. Pozor, vláknité tepelné izolácie by nemali prísť do styku so vzduchom, ktorý dýchame.

14. BOČNÉ STENY
Najneskôr v tejto etape treba vložku vyskúšať na tri a viac cyklov kúrenia, aby sa mohli prejaviť prípadné chyby výrobku, ktoré možno následne reklamovať.

15. STROPY
Vyhotovujeme horný strop a rám tzv. falošného stropu.

16. „FALOŠNÝ“ STROP
Ochraňuje hornú stropnú konštrukciu pred prehriatím. Prúd teplého vzduchu usmerní bližšie k podlahe a vzduch nevyfukuje na strop, kde ho nepotrebujeme.

17. IZOLÁCIA STROPU
Priestor nad tzv. falošným stropom má byť čo najdokonalejšie tepelne odizolovaný. Preto aj sem pripevníme tepelnú izoláciu.

18. POLICE
Podľa typu materiálu je potrebné zvoliť náležite pevné lôžka poličky. Tieto sú asi slabé na ukladanie dreva, ale umelecký predmet ľahko udržia.

19. SKRUTKAMI A LEPIDLOM
Pri rozpätiach nad 50 cm je lepšie dve zlepené platne vystužiť napríklad profilom na sadrokartón. Zároveň to zvyšuje bezpečnosť.

20. LEPENIE OBKLADU
Obklad lepíme na stvrdnutú základnú omietku. Rubová strana obkladu by nemala byť hladká, aby obklad dobre držal. Uprednostníme ľahšie platne.

21. OCHRANA PÁSKOU
Kamenné obklady dôkladne chránime páskami. Používané omietky či lepidlá môžu (neraz sa to už stalo!) rozleptať či inak nevratne poškodiť kamene.

22. ZÁKLADNÁ OMIETKA
Omietku, napr. Rath universal, nanesieme na steny. Hneď do nej vtlačíme sieťku a opäť nanášame omietku. Celková hrúbka je asi 3 mm. Necháme stvrdnúť 1 deň.

23. VRCHNÁ OMIETKA
Vrchné omietky sa obyčajne leštia, hladia, škrabú a inak zušľachťujú. Táto práca vyžaduje skúsenosť i grif, inak je omietka hrboľatá a fľakatá.

Tipy pri montáži

NA AKÝ STOJAN POSTAVIŤ VLOŽKU?

Ak využijeme dve stienky z plynosilikátu, tvarovky nie sú priečne vystužené a postačí len lepšie „tresknúť dvierkami“, a celá vložka sa zvalí na zem. Preklad nad stienkami by mal byť vyhotovený z tepelne odolného, ale pevného materiálu. Veľké šamotové dosky u nás nie sú bežne dostupné. Preklad urobíme napríklad zo šamotovej tehly položenej do oceľových uholníkov. A samozrejme, treba domurovať zadnú stienku stojana, aby bol stabilný.

KEDY VOLAŤ KOMINÁRA KVÔLI PRIPOJENIU VLOŽKY

Podľa platných predpisov má revízny technik – kominár – skontrolovať pripojenie spotrebiča ku komínu, kým ešte teplovzdušná komora nie je zakrytá. Technik vydá potvrdenie, revíznu správu o tom, že spotrebič je (alebo nie je) schopný prevádzky.

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miesteNEHORĽAVÝ PRÍVOD
Na pravej strane našej vložky je prívod vzduchu potrebného na horenie. U nás sa odporúča, aby rúra prívodu vzduchu bola v komore obstavby nehorľavá. Plastové potrubie obvykle na konci (posledný meter) nahradíme flexibilnou hliníkovou hadicou. Zabudovaná vložka nemá hrdlo na priame pripojenie prívodu exteriérového vzduchu. Prívodné potrubie je v našom prípade len voľne ukončené. Správnejšie by bolo vybaviť ho mriežkou proti hmyzu a hlodavcom a najmä uzatváracím mechanizmom, aby chladný vzduch neochladzoval budovu, ak sa v kozube nekúri. V tesných a izolovaných objektoch už používame dvojité klapky na začiatku i na konci potrubia. Na oboch koncoch by mal byť tiež revízny otvor na kontrolu prívodného potrubia.

dobré rady

VYZBROJTE SA VEDOMOSŤAMI
Obstavba kozubovej vložky sa na prvý pohľad javí ako jednoduchá zlepená a zoskrutkovaná debna. No pri jej stavbe treba postupovať zodpovedne. Predtým, ako sa pustíte do obstavby, je potrebné si preštudovať literatúru. Aj pri nákupe materiálu vám v obchode radi poradia. V stavebno-kachliarskej firme už nemusia byť až takí ochotní, lebo sa domnievajú, že ich chcete pripraviť o prácu.

SPÁJANIE DOSIEK SKRUTKAMI
Skrutkovanie si nacvičíme na odrezkoch, aby sme skrutky príliš nedoťahovali. Pred pripevnením dosák na zadnú stenu (múr domu) sa vždy presvedčíme, či nie je drevená alebo z iného horľavého materiálu. Priskrutkovanie zadnej izolácie o drevenú stenu už spôsobilo nejeden požiar. Ak je stena za obstavbou drevená, konzultujeme problém s odborníkom.

NÁRADIE NA OBSTAVBU
Keďže kozubársky materiál dosť tupí nástroje, používame preto radšej staršie kusy, ktoré po práci vyradíme. Pri opracovaní sa uvoľňuje množstvo dráždivého prachu. Používame osobné ochranné pomôcky. Ak nie je na náradí namontované odsávanie, dosky radšej opracujeme vonku pred budovou. Pozor, prach môže obťažovať iných ľudí.

NÁKUP A PRÁCA S LEPIDLAMI
U nás dostupné materiály na stavbu vložky sú zväčša dovezené zo zahraničia. Ku každému materiálu sa dodávajú určené lepidlá. Nemiešame rôzne materiály a rôzne lepidlá. Tu sa improvizácia môže pomstiť. Po čase používania sa spoje môžu rozpadnúť. Pri amatérskej obstavbe či drobných opravách odporúčame použiť hotové lepidlá vo vedierkach a tubách. Práškové lepidlá vo veľkom balení sú už profesionálne a ich miešanie niekedy pripomína kuchárske majstrovstvá vo varení. Pružné lepidlá („flex klébery“) používané na lepenie dlažby nad podlahovým kúrením možno obmedzene použiť na prichytenie izolačných dosák na murované steny domu, ku ktorým je obstavba pristavená.

Text: Ing. arch. Vladimír Institoris
Foto: baltkama.lt, thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, 12/2014, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

 1. Toto je polovičný návod. Chýba montáž mriežky na vývod tepla, rozvody teplého vzduchu atď. Aj krbová vložka za 1000 € je drahá. Ja som si urobil podobný krb za polovičnú cenu a ešte som použil aj ventilátor na odvod teplého vzduchu do vedľajších miestností. Tiež som použil superizol, ale bez sieťky a omietky, je vyhladený a nabielený vápnom.

  1. ja som to spravil za 1200 vymurovane obložené s tehlovym obkladom použil som superizol rozvody do vsetkych izieb mám to detailne nafoteny celi proces ked volakto chce inšpiráciu tak može mi napisat email petrus1971@gmail.com

   1. Dobrý večer tak ja by som vás poprosila keďže sa chystáme robiť to isté Ďakujem maja
    maja757@azet.sk

   2. Stano Harviš says:

    Zdravim.Budete tak dobry a poslete mi ten Vaš navod?
    ĎAKUJEM

   3. Dobry poslete aj mne foto na inspiraciu lebo podobne chcem urobit aj ja dakujem

   4. Jozef Butala says:

    zdravím,mal by som záujem o Váš postup pri budovaní krbu.Vopred Vám dakujem za ochotu.

   5. Dobry vecer idem obstavat krbovu vlozku a potrebujem nieco coho by som sa chytil, mohli by ste my poslat foto postupu ako ste to robili vy., Dakujem.

   6. Dobry den, prosim poslite aj mne navod, dakujem pekne.

   7. Prosím, pošlite aj nám návod.dakujem Alena

 2. Dobrý deň,
  je to super nápad a aj ja nad tým rozmýšľam, chcem obstavať krbové kachle. Niečo na spôsob Anglického krbu. Ale veľa ľudí ma odhovára kvôli prašnosti.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.