Back to the article Montáž teplovzdušného kozuba svojpomocne 4 / 23

4. ZATLAČENIE ŠNÚRYVoľne zatlačená upchávková šnúra sa môže uvoľniť a vypadnúť. Použime radšej pripojovací kus, ktorý má tesniacu šnúru zabezpečenú proti vysunutiu. Foto: baltkama.lt