Obrábanie pôdy v záhrade

obrabanie pody v zahrade

Na obrábanie  pôdy, ale aj na iné činnosti v záhradke potrebujeme mechanizačné prostriedky, ktoré nám uľahčia prácu. Výhodné je mať napríklad kultivátor, malotraktor s prídavnými zariadeniami, hodí sa aj drvič odpadu či mulčovač.

Mulčovanie
Mulčovanie je málo zaužívané sekanie neudržiavaných plôch prerastených starými, suchými nekosenými rastlinami. Mulčovač usekne a rozdrví porast na menšie kusy. Ak mulčujeme vysokú trávu a necháme ju na mieste, dodáme trávniku živiny potrebné na rast. Niektoré z mulčovačiek sú vybavené náhonom kolies. Ľahšie otáčanie zabezpečuje voľnobeh. Riadidlo by malo byť ergonomicky nastaviteľné.

Orba
Na oranie pôdy potrebujeme ťažší stroj s veľkými kolesami s uzávierkou diferenciálu. Výhodný je mechanizmus s nastaviteľným riadidlom. Rýchlosť stroja prispôsobujeme vždy chôdzi oráča. Pri niektorých modeloch strojov na orbu možno natočiť riadidlá tak, aby sa oráč mohol pohybovať mimo oranej pôdy. Na obrábanie pôdy v záhradke však potrebujeme aj základné ručné náradie (motyku, rýľ, vidly, rôzne vedrá, fúrik a podobne).

Kultivátor – pomocník záhradkárov
Kultivátor je určený najmä pre záhradkárov, vinohradníkov, chalupárov. Jeho používaním eliminujeme ťažkú fyzickú prácu pri okopávaní. Slúži na plošné obrábanie pôdy, prípadne na obrábanie medziriadkové, tzv. plečkovanie. Vďaka širokej škále príslušenstva ho môžeme premeniť práve na ten stroj, čo práve potrebujeme. Pri výbere kultivátora nás zaujíma, či je vhodný na obrábanie pôdy v záhradkách, vo viniciach či v ovocných sadoch. Stroj využijeme na jar na spracovanie pôdy pred sadením rastlín, počas vegetačného obdobia, ale aj po zbere úrody na úpravu pozemku pred zimou.

Kultivátor sa skladá z motora, prevodovky, kypriacich nožov a radličky. Motor môže mať elektrický alebo benzínový – dvojtaktný alebo štvortaktný v rôznych výkonových triedach. Štvortaktné motory sú určené na tzv. hobby alebo profi triedu. Kultivátory, ktoré majú dvojtaktné a štvortaktné motory s tlakovým mazaním, sú vhodné na obrábanie plôch na rovine aj na svahu so sklonom nad 7 stupňov. Štvortaktné so vstrekovacím mazaním sa používajú na rovine a na svahu do 7 stupňov. Elektrické a malé benzínové kultivátory sú prevažne jednoúčelové stroje. Ich obsluha je jednoduchá, keďže sa ľahko ovládajú. Využijeme ich najmä v malej kvetinovej, okrasnej alebo úžitkovej záhradky. Majú malý výkon motora a malý pracovný záber, preto ich nemôžeme používať na obrábanie ťažkých a kamenistých pôd.

Špeciálny benzínový kultivátor – okopávačka – je určená len na medziriadkové plečkovanie v zeleninovej, kvetinovej alebo poľnohospodárskej výsadbe, a to na väčšie plochy. Pôdu spracúva do hĺbky 4 cm, preto slúži iba na narušenie povrchovej škrupiny.

Pomocou spojky kultivátora sa výkon motora prenáša na kypriace nože a v konečnom dôsledku do pôdy. Spojka je buď s priamym prevodom a vidličkou, respektíve s remeňovým prevodom, alebo je kužeľová, prípadne odstredivá. Prevodovka môže byť v rôznych konštrukčných variantoch: reťazová (obal skrine je plechový), závitová (tzv. šneková) s hliníkovým alebo liatinovým obalom alebo závitová s rýchlosťami, ktorá má liatinový obal.

Kultivátor s hliníkovým obalom 
Do pieskových a ľahkých pôd bez kameňov s rozlohou 3 až 6 árov sa používa kultivátor s hliníkovým obalom skrine a reťazovým a remeňovým prevodom. Je vhodný na jemné rozrobenie pôdy pred sejbou, na rozpracovanie záhradného odpadu, hnojiva či rašeliny, ako aj na narušenie koreňov buriny. Používajú ho najmä malopestovatelia a väčšinou sa vyrába ako jednoúčelový stroj, ktorý sa nedá použiť na inú prácu. Motor má výkon 3,5 až 5,5 HP, šírka záberu kultivátora je od 35 do 80 cm. Pre tento stroj sa rozhodneme vtedy, ak potrebujeme obrábať malú kvetinovú alebo zeleninovú záhradu.

Kultivátor s liatinový obalom
Na obrábanie stredne ťažkej a ťažkej pôdy bez kameňov s rozlohou 3 až 20 árov potrebujeme kultivátor s liatinovým obalom skrine, závitovým (šnekovým) prevodom a remeňovým zosilneným prevodom so spiatočkou. Tieto kultivátory používame na plošné kyprenie, ale aj na medziriadkové okopávanie. Tento viacúčelový stroj môžeme s pridaním príslušného adaptéra použiť aj na iné práce – napríklad na sadenie zemiakov, obránenie, oranie, vyorávanie zemiakov, kosenie, vozenie atď. Šírka záberu kultivátora je od 60 do 100 cm. Jeho konštrukcia je prispôsobená náročnejším podmienkam, preto je určený skôr pre veľkopestovateľov – na zeleninovú či kvetinovú výsadbu, do menších sadov a viníc – alebo pre náročnejších malopestovateľov.

Pri použití kypriaceho noža v tvare L je kultivátor s liatinovým obalom skrine vhodný na ľahké alebo stredne ťažké zeminy. S kopinatými kypriacimi nožmi môže rozrábať aj ťažkú a kamenistú pôdu. Jedinečnou výhodou tohto kultivátora je chod dopredu aj dozadu, čo využijeme najmä v sade alebo vinohrade. Motor môže mať benzínový alebo dieselový v triede profi s výkonom 4,7 až 6,5 HP.

Kypriace nože
Môžeme použiť dva základné typy kypriacich nožov:

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste  • L-kypriace nože sú ohnuté do uhla 90 stupňov a majú tvar písmena L; používame ich na ľahké, stredne ťažké a ťažké pôdy,
  • kopinaté nože v tvare špirály (ohnutie 90 stupňov, pričom nôž je ohnutý dozadu) sú vhodné do ťažkých a kamenistých pôd.

Radlička
Slúži na nastavenie hĺbky kypriacich nožov. Kultivátor môže pracovať v hĺbke od 4 do 18 cm. Ak chceme ísť hlbšie, radličku nastavíme čo najnižšie, a naopak, ak chceme povrch pôdy iba rozryť, nastavíme radličku čo najvyššie. Veľmi dôležitým prvkom kultivátora sú bočné ochranné a vodiace kryty, ktoré vedú stroj v zemi a zároveň chránia plody, stromy či rastliny.

Malotraktory
Sú to najvýkonnejšie troje na obrábanie pôdy. Môžu byť jednonápravové alebo dvojnápravové s výkonom od 5 do 50 HP a s možnosťou použitia radličkových kypričov či aktívne ťahaných kultivátorov. Malotraktor je konštrukčne pevný, a preto je vhodný do akýchkoľvek podmienok. Kyprič slúži na obrobenie veľkých plôch pomocou radličiek a urovnávacieho valca, ktoré sú umiestnené na ráme do tvaru obdĺžnika. Aktívny kultivátor pripojíme na malotraktor prostredníctvom kardanového hriadeľa. Dopredu je hnaný silou malotraktora, pričom obrába pôdu, čo je obrovská výhoda oproti kultivátorom bez pohonu kolies – v ich prípade na pohon slúžia len samotné nože kultivátora. S uvedeným typom kultivátora sa obrábajú plochy nad 50 árov.

Odporúčame
Uvedené stroje treba zásadne kupovať v predajni špecializovanej na záhradnú techniku. Pri výbere sa pozeráme aj do budúcnosti, aké druhy prác by sme chceli časom vykonávať. Z vhodného kultivátora možno zostaviť malotraktor vhodný na všetky potrebné práce.

Spracovanie záhradného odpadu
V každej záhrade narastie počas vegetačného obdobia veľké množstvo organickej hmoty, ktorú priamo nezužitkujeme. Táto organická hmota by sa mala vrátiť v optimálne upravenom stave do pôdy.

Kompostovisko si môžeme urobiť aj sami. Malo by byť 2- až 3-dielne, základňa by nemala byť užšia ako 1,5 m a širšia ako 2 m, výška 1 až 1,5 m, dĺžka môže byť neobmedzená. Pri malých rozmeroch kompost rýchlo presychá, pri veľkých rozmeroch by v strede kompostoviska hmota nehumifikovala, ale konzervovala by sa.
Kompost zakladáme tak, že jednotlivé komponenty vrstvíme tomto poradí: 25 až 30 cm organickej hmoty, 5 cm vrstvy zeminy, očkovacia látka (zvyšky starého kompostu, maštaľný hnoj, fekálie a podobne), na to opäť zemina a organická hmota. Ak pridávame do kompostu vápenaté látky alebo minerálne hnojivá, nasypávame ich medzi dve vrstvy zeminy.

Kompostéry si môžeme aj kúpiť. Napríklad v rýchlokompostéroch sa organická hmota, často aj relatívne ťažko rozložiteľná, premení na použiteľný kompost za 4 až 6 mesiacov. Deje sa to vďaka technológii biokompostov – pomocou urýchľovačov (baktériové a proteínové preparáty), ďalej formou termokompostov, kde sa využíva slnečná tepelná energia, teplá voda a iné energetické zdroje.

Text: Vladimír Chudý
Foto: archív vydavateľstva

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.