Meriame v dielni a na stavbe
Galéria (15)

Meriame v dielni a na stavbe

Časy, keď mierami dĺžky boli časti tela, sa aspoň pre nás pominuli. Používame miery odvodené od metra. Jeho zlomkom, teda najmä milimetrom a centimetrom, sú prispôsobené všetky naše stupnice. Stretávame sa ešte s palcom (cólom) (2,54 cm), ktorý je typickou mierou inštalatérov – vodárov. Presnosť merania sa neustále zvyšuje. Aj v stavebníctve sa namiesto tradičných centimetrov používajú milimetre. Na presné meranie však potrebujeme presné meradlá a meracie zariadenia.

Galéria

Na stavbe

Meranie sa používa odpradávna. Ak práve nemáme poruke meter, pomáhame si šnúrkou a pomocou nej porovnávame dve vzdialenosti. Preto sa zaviedla jednotná sústava dĺžkovej miery so základnou jednotkou 1 m, z ktorého sú odvodené aj ostatné miery.

Zvinovací meter

Oceľové zvinovacie meradlá všetci poznáme, sú veľmi rozšírené. Oproti skladaciemu metru majú menšie praktickejšie rozmery, pohodlne sa nimi pracuje a sú dostatočne presné. Dostať ich bežne, najčastejšie s dĺžkou od 2 do 10 m. Sú samonavíjacie. Presnosť týchto meradiel je pri väčšine domácich prác postačujúca, preto sú u domácich majstrov veľmi obľúbené a na meranie dĺžky sa najčastejšie používajú. Vyrábajú sa prevažne z oceľového pásika, ktorý sa pružinkou zvinie do obalu. Stupnice s milimetrovým delením sú lakované alebo vyleptané do meracieho pásika. Ak má povrch pásika teflónový povlak, je náter trvanlivejší, zabraňuje oteru čísel.

Zvinovacie metre sú zaradené do II. triedy presnosti. Triedy presnosti presne stanovujú chybu merania, ktorej sa možno pri meraní dopustiť. Na trhu sa predávajú meradlá s triedami presnosti I, II, III, pričom najpresnejšie sú meradlá zaradené do I. triedy presnosti. Zvinovací meter z materiálu, ktorého tepelná rozťažnosť je takmer nulová, s triedou presnosti I je však pomerne drahý. Na začiatku stupnice je výčnelok, ktorý sa zachytí o okraj meraného predmetu, takže uľahčuje meranie, ak človek meria sám. Praktická brzda zabráni neželanému zvinutiu meracieho pásu. Sú aj výrobcovia, ktorí ponúkajú zvinovacie metre s digitálnym ukazovateľom, ktorý zobrazuje rozmer s delením na 0,1 mm s presnosťou 1 mm pri meracom rozsahu 3 m.

Skladací meter

Pri meraní vzdialeností nad 50 cm už nevystačíme s pravítkom, to bol dôvod prečo sa začali vyrábať skladacie pravítka, čiže metre. Pri skladacích metroch sa stretneme s dreveným alebo plastovým vyhotovením, zriedkavo s hliníkovým. Predáva sa s dĺžkami od 1 do 5 m. Presnosť merania skladacieho metra je nízka, zaradený je do III. triedy presnosti. Dostať však aj kvalitnejšie, drahšie metre zaradené do triedy presnosti II. Spojenie dielcov pomocou kovových kĺbov znamená väčšiu presnosť a dlhšiu životnosť.

Meracie pásma

Používajú sa na meranie veľkých rozmerov, napríklad dreva, vymeriavaní parciel a pod. Od zvinovacích metrov sa líšia dĺžkou (od 10 do 20, resp. 50 a výnimočne až 100 m). Pri meracích pásmach je okrem iného určený napínací ťah, pri ktorom merajú hodnoverne (10 – 50 N). Pri meraní ich treba napínať ručne. Navíjajú sa kľučkou. Meracie pásma môžu mať nulu na kĺbiku uchytenia, na konci závesného očka alebo ju môžu mať posunutú na začiatok meracieho pásika. Pri nule sú spravidla umiestnené rôzne značky. Schvaľovacia značka v ovále s rímskou číslicou uvádza triedu presnosti. Značka vo štvorčeku udáva menovitú dĺžku. Ďalšie značky a čísla označujú vzťažnú teplotu, nominálnu napínaciu silu pásika a názov výrobcu. Merací pásik je pri lacnejších pásmach zo sklolaminátu, pri drahších z ocele (aj nehrdzavejúcej), môže mať povlak z PVC alebo lakovaný. Bežné stupnice sú delené po 1 mm. Pásma sa vyrábajú v II. triede presnosti, avšak predávajú sa aj pásma z výnimočne kvalitných materiálov s triedou presnosti I. Predávajú ich len špecializované predajne a ich cena je na bežné použitie príliš vysoká.

Ultrazvukové diaľkomery

Pracujú na jednoduchom princípe odrazu ultrazvukového akustického impulzu. Merajú čas od vyslania po jeho návrat. Na svoju činnosť potrebujú veľkú kolmo postavenú homogénnu odrazovú plochu. Ich presnosť kolíše, lebo je ovplyvnená rýchlosťou šírenia zvuku pri určitých atmosférických pomeroch. Merací dosah sa pohybuje v rozmedzí 18 až 75 m, delenie stupnice (displeja) býva po 1 cm a chyba merania predstavuje typicky 0,5 až 1 % z meranej hodnoty.

Laserové diaľkomery

Laserové prístroje zaznamenávajú veľký boom najmä v stavebníctve, lebo výrazne uľahčujú prácu a ich cena sa postupne znižuje. Pritom majú vysokú presnosť merania. Na domáce občasné použitie sú menej výhodné, lebo pre domácich majstrov je ich cena pomerne vysoká. Merajú čas návratu vyslaného a odrazeného optického impulzu a pomocou procesora ju okamžite prepočítajú na vzdialenosť. Merací dosah ručných laserových diaľkomerov býva v rozmedzí 30 až 100 m, pričom stupnica (displej) sa delí po jednom milimetri. Chyba merania týmto náradím nepresahuje 3 mm v ktoromkoľvek bode meracieho rozsahu. Používajú sa aj na meranie veľkých vzdialeností a veľmi urýchľujú prácu pri meraní. Meranie rýchlo vykoná aj jeden pracovník. Procesor nielen prepočítava odraz na vzdialenosť, ale zároveň z nameraných hodnôt môže vypočítať priemer, plochu, objem, prípadne výšku obrazca a robí aj špeciálne výpočty uhlov, trojuholníkov atď. Drahšie modely majú pamäť na ukladanie nameraných hodnôt a komunikačné zariadenie na prenos týchto hodnôt na tlačiareň, prípadne do počítača.

V domácej dielni

Mnohí domáci majstri sa zaoberajú spracovaním kovov, takže ich dielne v mnohom pripomínajú vybavenie zámočníkov. V zámočníckych dielňach je nevyhnutnou pomôckou pri meraní posuvné meradlo a veľakrát aj mikrometer.

Posuvné meradlá

Patria do skupiny často používaných meradiel v domácich dielňach. Posuvné meradlá na technické merania majú namiesto ukazovateľa samostatné odčítacie zariadenie (nónius), ktorého dielik je o hodnotu 1/n zúžený (spravidla 1/10, 1/20, výnimočne 1/50), prípadne kruhový číselník. Novšie prístroje majú namiesto nónia číslicový displej s rozlíšením 0,1 mm. Neznamená to však, že tieto prístroje majú vyššiu presnosť merania. Posuvné meradlá sú vybavené meracími ramenami na vnútorné aj vonkajšie merania, resp. na meranie hĺbky. Posuvné meradlo sa často používa najmä na meranie vonkajších a vnútorných rozmerov vrátane hĺbky, resp. na porovnávanie odchýlky od referenčného rozmeru.

Mikrometre

Používajú sa na veľmi presné meranie strojárskych , resp. zámočníckych výrobkov. Predávajú sa v rozsahoch 0 až 25 mm, resp. 25 až 50 mm a vyššie (bežne 50 – 75 mm, 75 – 100 mm). Pri týchto bežne používaných rozsahoch merania ich chyba neprekročí 4 až 5 µm (mikrometrov, teda 4 až 5 milióntin metra, resp. tisícin milimetra) Patria popri posuvných k často používaným ručným meradlám. Najnovšie mikrometre sú vybavené elektronickým odčítacím zariadením s digitálnym ukazovateľom. Hodnota odčítania zodpovedá spravidla 0,001 mm (= 1 µm). Ich meracie plochy sú presne vybrúsené, obyčajne z tvrdokovu. Vybavené sú aj zariadením na vytvorenie konštantnej meracej sily – voľnobežkou. Vyrábajú sa zvlášť na vonkajšie merania (napríklad priemer hriadeľa) a zvlášť na vnútorné merania (vnútorný priemer diery). Merací rozsah je zvyčajne 100 mm. Stupnica sa delí na dieliky 0,01 alebo 0,001 mm. Základom meracieho systému je bubon s mikrometrickou skrutkou. Zvyčajné stúpanie mikrometrickej skrutky je 0,5 mm na otáčku a počet dielikov po obvode bubna 50, čomu zodpovedá hodnota dielika 0,01 mm. Presnejšie mikrometre majú nónius na presnejšie odčítanie veľkosti meraného rozmeru.

Text: Stanislav Botur
Foto: autor
Zdroj: časopis Urob si sám

  1. pedro says:

    posledný obrázok máte blbo k

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.