image 22407 25 v1
Galéria (7)

Plánujete zatepľovať fasádu? Viete, aký materiál zvoliť?

Vonkajšie zateplenie kontaktným spôsobom je najpoužívanejšou formou zateplenia, pri ktorej sa najčastejšie využívajú tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS). Táto technológia umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať sendvičové steny s výbornými parametrami. Výhoda kontaktného zateplenia spočíva aj v tom, že sa dá rýchlo a jednoducho aplikovať nielen pri novostavbách, ale v rámci rekonštrukcie. Pri zateplení fasády máte na výber z dvoch základných materiálov – minerálnej vlny a polystyrénu. Kedy ktorý z nich zvoliť a aké možnosti ponúkajú?

Galéria

Zateplenie fasády
Zateplenie fasády - 01_IMG_7424
Zateplenie fasády
Zateplenie fasády
Zateplenie fasády
Zateplenie fasády

Viac informácií o kontaktnom zatepľovacom systéme nájdete v samostatnom článku

Minerálna vlna

Minerálna vlna je izolačný materiál, ktorý pozostáva z anorganických vlákien prírodného alebo syntetického pôvodu. Delí sa na kamennú a sklenú vlnu. 

Kamenná vlna

Medzi hlavné suroviny používané na výrobu minerálnej kamennej (čadičovej) vlny patria čadič, diabas, ďalšie vyvreté horniny a vysokopecná troska. K nosným výhodám materiálu patrí veľká pevnosť, požiarna odolnosť a schopnosť prepúšťať vodné pary. Na fasády sa dá použiť v kontaktných i odvetraných systémoch, pričom všetky dosky z kamennej vlny sú hydrofobizované, a teda odolné proti krátkodobej vlhkosti. Spravidla sa používajú vo výške 30 cm nad zemou, keďže v nižšie položených miestach by sa mal používať materiál dlhodobo odolný proti vode – extrudovaný alebo perimetrický polystyrén. V prípade, že kamenná vlna pri montáži na fasádu zmokne, vo väčšine prípadov postačí nechať izoláciu dostatočne vyschnúť a následne naniesť ďalšie vrstvy zatepľovacieho systému, ktoré ju ochránia pred zrážkami aj vzdušnou vlhkosťou.


Orientácia vlákien

Väčšina tepelnoizolačných dosiek sa vyrába s pozdĺžnou orientáciou vlákien (napr. ISOVER TF PROFI), vďaka ktorej dosahujú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a vyššiu odolnosť proti vyvlečeniu kotvy (rozperky). Izolácia s takto orientovanými vláknami sa využíva v kontaktných aj odvetrávaných systémoch. Kolmé vlákna (napr. ISOVER NF333) sa v porovnaní s pozdĺžnymi vyznačujú výrazne vyššou pevnosťou v ťahu (až osemnásobne). Z tohto dôvodu sa využívajú výhradne v prípade kontaktného systému – pri celoplošnom lepení na stenu (strop) alebo pri použití keramického obkladu. Vďaka celoplošnému lepeniu sú dosky s kolmo orientovanými vláknami menej náročné na mechanické kotvenie.

Sklená vlna

Izolácia zo sklenej vlny sa vyrába z piesku a až 80 % recyklovaného skla, vďaka čomu znižuje sa dosah odpadového skla na životné prostredie. Medzi hlavné výhody sklenej vlny patria výborné tepelno- i akustickoizolačné vlastnosti a nehorľavosť. K ďalším plusom materiálu patrí aj schopnosť komprimácie (až päťnásobná), ktorá sa využíva predovšetkým v prípade kotúčov mäkkej izolácie. Tie sa využívajú napríklad na zateplenie podkrovia a do fasádnych systémov nie sú veľmi vhodné. V prípade odvetraných fasádnych systémov sa používajú dosky s vyššou objemovou hmotnosťou, pri kontaktom zateplení sa sklená vlna štandardne nepoužíva.  

Výhody minerálnej vlny

– tepelnoizolačné vlastnosti
– požiarna ochrana – v porovnaní s EPS pri jej použití neplatia žiadne výškové obmedzenia 
– nízky difúzny odpor – dobrá priepustnosť vodných pár
– akustické vlastnosti – pohlcuje zvuk
– pevnosť pri fasádnych kamenných vlnách – sú niekoľkonásobne pevnejšie ako mäkké sklené vaty, dajú sa jednoducho omietať aj obkladať
– ekologická a hygienická neškodnosť 

Polystyrén

Ďalšou možnosťou pri zateplení fasády kontaktným spôsobom sú tepelnoizolačné dosky z penového polystyrénu. V ponuke nájdete expandovaný, expandovaný perimetrický a extrudovaný polystyrén, ktoré sa vzájomne líšia vlastnosťami i použitím.

Penový expandovaný polystyrén

Expandovaný polystyrén (EPS) sa vyrába vypeňovaním pevných perál speňovateľného polystyrénu pôsobením sýtej vodnej pary do blokov, ktoré sa následne režú na jednotlivé dosky. Počas tohto procesu sa zväčší objem jednotlivých perál 20- až 50-násobne a vo vnútri každej z nich sa vytvorí veľmi jemná bunková štruktúra. EPS obsahuje až 98 % vzduchu a je charakteristický svojou bielou farbou. Medzi jeho hlavné výhody patria ľahkosť, dobré mechanické parametre a cenová dostupnosť. Na fasádach sa používa iba pri kontaktnom zateplení od výšky 30 cm od zeme do výšky, ktorú povoľujú aktuálne platné požiarne predpisy (viac v samostatnom článku), alebo v rámci sendvičového muriva. Svoje počiatočné izolačné vlastnosti si zachováva počas celej životnosti. 
Čoraz populárnejší je polystyrén s prídavkom grafitu, vďaka ktorému získava materiál až o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, pričom si zachová všetky ostatné parametre. Tento druh polystyrénu je charakteristický svojou sivou farbou. 

Penový expandovaný perimetrický polystyrén

Podobne ako klasický expandovaný polystyrén vzniká aj perimetrický speňovaním perál speňovateľného polystyrénu, v tomto prípade ale do foriem. Táto technológia umožňuje intenzívnejšie zvarenie perál, vďaka čomu sa dosiahne nižšia nasiakavosť ako pri bežnom bielom či sivom EPS. Tieto izolačné dosky sa používajú na zateplenie soklov a spodnej stavby. 

Ukážka realizácie zateplenia soklu – spodnej stavby domu, s použitím ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA

Penový extrudovaný polystyrén

Na výrobu extrudovaného polystyrénu (XPS) sa používa podobná surovina ako na EPS, rozdielny je ale spôsob vypeňovania – XPS sa vyrába tzv. extrúziou, teda vytláčaním. Medzi nosné výhody patrí vysoká pevnosť a minimálna nasiakavosť. Na fasádach sa extrudovaný polystyrén používa na izoláciu sokla, hlbokých podzemných stien, prekladov a tepelných mostov. Podobne ako pri EPS je možné do materiálu pridať grafit a tým zvýšiť jeho tepelnoizolačné vlastnosti. 

Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu Styrodur určené na zateplenie soklových častí obvodových plášťov budov, suterénnych stien a podláh.

Výhody polystyrénu

– tepelnoizolačné vlastnosti – najmä v prípade nových grafitových materiálov
– mechanické vlastnosti
– jednoduchá aplikácia
– minimálna hmotnosť
– nízka nasiakavosť
– v súčasnosti dostupný iba v samozhášavom vyhotovení – zvýšená požiarna bezpečnosť
– ekologická a zdravotná neškodnosť
– dobrý pomer cena/výkon

Kombinovaný izolant

V portfóliu spoločnosti Isover nájdete aj špeciálny grafitový izolant z penového polystyrénu s ochrannou vrstvou z čadičových vlákien Isover Twinner. Táto kombinácia využíva najlepšie vlastnosti oboch izolantov – výbornú tepelnoizolačnú schopnosť grafitového polystyrénu a zvýšenú požiarnu odolnosť i výborné zvukovoizolačné vlastnosti minerálnej vlny.  


Isover Twinner sa okrem štandardného vyhotovenia dodáva aj ako zakladacia a rohová doska. 

www.isover.sk
www.isover-vzduchotesnost.sk
www.isover-konstrukcie.sk 
www.isover-akustika.cz

TEXT: Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
ZDROJ: PR článok

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.