Ako získať štátny príspevok na zateplenie staršieho rodinného domu

image 50824 25 v1

Na zatepľovanie starších rodinných domov prispieva slovenským domácnostiam aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

Na príspevok máte nárok, ak je váš rodinný dom starší ako 10 rokov. Vek nehnuteľnosti sa preukazuje napríklad kolaudačným rozhodnutím. Dom sa musí využívať iba na bývanie, nie na podnikateľskú činnosť a takisto nesmie ísť o rekreačnú chatu. Jednopodlažný dom môže mať maximálnu celkovú podlahovú plochu 150 m2, dvoj- a viacpodlažný 300 m2 (určenú z vonkajších rozmerov vykurovaných priestorov).

Čo všetko zahŕňa podpora od štátu?

Príspevok je určený na zateplenie obvodových múrov, strechy, vnútorných stien a podláh medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. Patrí sem aj výmena starých okien a dverí za nové, výmena zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo) a vyregulovanie vykurovacieho systému po zateplení. Zaujímavosťou je, že do výšky príspevku možno zahrnúť práce začaté už po 31. decembri 2014.

Na získanie príspevku však nie je potrebné rekonštruovať všetky uvedené časti domu. Môžete napríklad iba zatepliť strechu domu, ale pozor, ostatné stavebné konštrukcie musia spĺňať parametre slovenskej technickej normy STN 73 0540-2:2012. Takisto je potrebné, aby bolo v projekte uvedené, prečo sa ostatné konštrukcie domu nezatepľujú. Oblasť podpory je zobrazená na obrázku.

Môžem byť žiadateľom?

Žiadateľom o príspevok môže byť občan Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a je vlastníkom rodinného domu. Ak má zatepľovaný rodinný dom viacerých vlastníkov alebo je vo vlastníctve manželov, žiadosť podáva len jeden z nich a ostatní ho splnomocnia.

Koľko financií dostanem a kedy?

Výška príspevku sa vypočíta po zateplení na základe dosiahnutej kvality stavebných konštrukcií a hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu. Na základe dosiahnutých parametrov môže byť príspevok určený do výšky 40 % nákladov na stavbu, najviac však 8 000 €, a to najviac v sume:
» 7 000 € v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností jednotlivých stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom;
» 1 000 € v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.
Príspevok možno navýšiť o náklady spojené s vypracovaním potrebných dokladov najviac o sumu 800 €. Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 8 800 €. Príspevok sa poskytuje po zrealizovaní a úhrade vykonaných prác.
Výška príspevku pri obnovených alebo vymenených stavebných konštrukciách je limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy podľa tabuľky.

Aké sú podmienky poskytnutia príspevku?

Aby vám bol príspevok vyplatený, je potrebné:
» splniť požiadavku na tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy;
» splniť hygienické kritérium zodpove­dajúce slovenskej technickej norme;
» zateplenie rodinného domu uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému (certifikovaný systém);
» zrealizovať zateplenie rodinného domu zhotoviteľom, ktorý má na systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom;
» zrealizovať výmenu otvorových konštrukcií zhotoviteľom s licenciou (podmienka bude platná od 1. 1. 2019).

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteKde vyplním žiadosť?

Žiadosť sa podáva na základe výzvy elektronicky prostredníctvom formulára na internetovej stránke www.zatepluj.sk.
Po zaregistrovaní sa je potrebné žiadosť spolu s dokladmi zaslať v listinnej podobe do 10 pracovných dní na adresu ministerstva. Žiadosť je možné podať pred realizáciou alebo po realizácii zatepľovacích prác.

Pri žiadosti pred realizáciou zateplenia ministerstvo určí štandardnú lehotu na jeho realizáciu a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku. Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti. Ak budete predkladať žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia, o poskytnutí príspevku ministerstvo rozhodne do 90 dní. Ak predložíte žiadosť o príspevok pred realizáciou zateplenia rodinného domu, proces posudzovania žiadosti bude prebiehať v dvoch etapách, keďže súčasťou žiadosti nebudú všetky potrebné doklady a tieto bude môcť žiadateľ doložiť po realizácii zateplenia. Na realizáciu zateplenia však bude stanovená lehota najviac 12 mesiacov. Čas na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.

V súčasnosti je otvorená výzva č. 04/2018 na predkladanie žiadostí do 31. augusta 2018 alebo naplnenia limitu 500 žiadostí.

Kde nájdem ďalšie informácie?

Všetky potrebné informácie sú dostupné na www.zatepluj.sk.

Text Andrea Dingová v spolupráci s MDV SR, oddelením projektov zatepľovania rodinných domov
Foto isifa/Shutterstock
Zdroj časopis Urob si sám 9/2018

Komentáre

  1. zateplovanie je hlúposť! o 20-30 rokov sa všetci o tom presvedčia, keď budú musieť z plesnivých a vlhkých múrov strhávať to svinstvo, čo si tam na radu „odborníkov“ ponaliepali, aby ušetrili pár eur!

    1. Zdravim ,preco si to myslyte?

    2. Áno, ak je zle navrhnutá tepelná izolácia, platí čo ste napísali. Inak ak je rosný bod mimo muriva, toto nemôže vlhnúť a plesnivieť. Okrem toho existujú zateplovacie materiály s rôznou paropriepustnosťou, preto návrh netreba robiť amatérsky, ale nechať na odborníkov.

    3. No , zaujmave mne sa po zateplení praveže múrivo visušilo a od tedy mi v zimnych mesiacoch vôbec nerosi v rohoch . Odporúčam každemu kto má problem s vlhkosťou , samozrejme odborne prevedené.

      1. pokial mate rekuperaciu tak sa samozrejme nerosi, nema z coho kedze je to pravidelne vetrane, rosenie sa robi vplyvom vydychaneho vzduchu ktore je zdrojom vhlkosti… ak nie, urcite je v rohoch vlhko, ale to zistite za pomoci vhlkomeru, popripade rosenie na oknach pokial su to nove okna (nie stare drevene cez ktore vetra 🙂 )

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.