image 22529 25 v1
Galéria (9)

Ako zatepliť fasádu kontaktným spôsobom?

Pri zateplení fasády kontaktným spôsobom máte na výber z dvoch základných materiálov – minerálnej vlny a polystyrénu –, pričom oba sa dajú použiť nielen pri novostavbách, ale aj v rámci rekonštrukcie. Ako postupovať a čo všetko treba zohľadniť?

Galéria

Zateplenie kontaktným spôsobom
Zateplenie kontaktným spôsobom
Zateplenie kontaktným spôsobom
Zateplenie kontaktným spôsobom
Zateplenie kontaktným spôsobom
Tropické ovocie
Zateplenie kontaktným spôsobom
Zateplenie kontaktným spôsobom

Pri zateplení fasády nie je dôležitý len správny technologický postup, ale aj výber vhodnej izolácie (ako vybrať správny materiál na zateplenie fasády si môžete prečítať tu), pričom kľúčovým parametrom nie je iba jej hrúbka. Rovnako dôležité je všímať si jej kvalitu, teda tepelnoizolačné vlastnosti vyjadrené súčiniteľom tepelnej vodivosti λ, ktorý vyjadruje, ako dobre vedie materiál teplo (viac o nárokoch na zateplenie budov a novej tepelnotechnickej norme nájdete v samostatnom článku).   

1 Príprava podkladu. Izolačné dosky je možné lepiť len na súdržný, dostatočne pevný a rovný podklad bez prachu a iných nečistôt. Povrch fasády sa odporúča umyť tlakovou vodou a penetrovať, prípadne vyrovnať novou omietkou. Rovinnosť podkladu by mala byť maximálne 20 mm/m, pri použití minerálnych dosiek s kolmým vláknom maximálne 10 mm/m. Zároveň je nutné demontovať všetky zariadenia, ktoré sa nachádzajú na fasáde, a označiť elektrické káble, aby nedošlo k ich poškodeniu kotvami.

2 Založenie fasády. Na založenie fasády sa najčastejšie používa certifikovaný soklový profil s odkvapovým nosom, ktorý by mal spĺňať atest podľa aktuálne platnej požiarnej normy. V súčasnosti sú v ponuke aj kovové či plastové lišty, ktoré z požiarneho hľadiska plne vyhovujú. Plastové profily majú navyše tú výhodu, že nevytvárajú tepelný most ani výrazne nedilatujú. Fasádu je možné založiť aj na drevenú latu, predstavuje to ale prácnejšie riešenie.

VIDEO – Zateplenie fasády kamennou – minerálnou vlnou

www.youtube.com/watch?v=5KRSox8kYQo

3 Lepenie dosiek. Penový polystyrén sa rovnako ako minerálna izolácia s pozdĺžnymi vláknami lepí iba po obvode a v niekoľkých vnútorných bodoch tak, aby kontaktná lepená plocha predstavovala minimálne 40 %. Niektoré druhy izolácií, napríklad minerálna izolácia z kolmých vláken Isover NF333, sa vždy lepia celoplošne. Jednotlivé dosky sa vždy lepia tesne na seba zdola nahor, v niektorých prípadoch je možné vynechať kotvenie rozperkami (tzv. hmoždinkami). Pri lepení soklových dosiek Isover EPS Soklová doska na asfaltové hydroizolácie sa používajú bezrozpúšťadlové lepidlá na báze asfaltu, prípadne lepiace PUR peny.            

4 Kotvenie rozperkami. Po nalepení dosiek a primeranom vytvrdnutí lepidla (minimálne 24 hodín) sa jednotlivé dosky prebrúsia brúsnym hladidlom tak, aby sa odstránili prípadné drobné nerovnosti. Po prebrúsení sa dosky následne ukotvia tanierovými kotviacimi rozperkami. Množstvo, dĺžka a umiestnenie rozperiek na ploche a pod či nad výstužnou sieťovinou vyplývajú z projektovej dokumentácie podľa platnej normy a odporúčaní výrobcu.  

VIDEO – Zateplenie fasády – sivý polystyrén

www.youtube.com/watch?v=HCsUOCaW6Ro

5 Ochrana hrán a izolácie pri montáži. Nárožné aj všetky ostatné hrany sa musia pri zateplení fasády vystužiť špeciálnymi profilmi alebo zdvojením výstužnej sieťoviny v prípade menej náročných aplikácií. V prípade okien a dverí sa realizuje diagonálne spevnenie v rohoch pruhom tkaniny s rozmermi asi 300 × 500 mm, ktorý zabezpečí prenesenie zvýšeného napätia v týchto miestach. Pri použití grafitového polystyrénu je nevyhnutné počas aplikácie ochrániť dosky pred priamym slnečným žiarením, napríklad použitím ochranných plachiet na lešení.  

6 Penetrácia podkladu. Penetrácia slúži na zníženie a zjednotenie nasiakavosti výstužnej vrstvy, aby sa následne mohli bezproblémovo realizovať tenkovrstvové omietky. Do penetračného náteru je možné pridať farbu v odtieni výslednej povrchovej úpravy alebo priamo kúpiť farebný, čo je vhodné najmä v prípade, ak ste sa rozhodli pre fasádu výraznej farby. Vždy pritom postupujte podľa pokynov výrobcu penetrácie a omietky, ktoré ste sa rozhodli použiť.  

7 Základná (výstužná) vrstva. Realizuje sa spravidla jeden až tri dni po ukončení lepenia tepelnoizolačných dosiek, respektíve ich ukotvení rozperkami. Vystuženie základnej vrstvy sa realizuje fyzicky – plošným zatlačením sklenenej sieťoviny do vopred nanesenej stierkovej hmoty na tepelnoizolačnej vrstve. Stierková hmota, ktorá prestúpi cez oká sieťoviny, sa následne uhladí. Sieťovina sa do stierkovej hmoty spravidla ukladá zhora nadol s presahom najmenej 100 mm. V miestach, kde sa stretajú rôzne druhy tepelnej izolácie, alebo v miestach s vysokými požiadavkami na odolnosť izolácie proti prerazeniu sa odporúča výstužnú sieťovinu zdvojiť.  

8 Povrchové úpravy. Na povrchovú úpravu stien sa v prípade kontaktného zatepľovacieho systému najčastejšie používajú ušľachtilé tenkovrstvové omietky – akrylátové, silikónové, silikátové a silikón-silikátové. Jednotlivé druhy sa líšia svojimi vlastnosťami, predovšetkým priepustnosťou vodných pár, pružnosťou, spracovateľnosťou či odolnosťou proti riasam. Pri ich ručnom nanášaní a následnom štruktúrovaní sa používajú výhradne hladidlá z nehrdzavejúcej ocele, prípadne plastu.  

VIDEO – Zateplenie fasády – ISOVER TWINNER 

www.isover.sk
www.isover-vzduchotesnost.sk
www.isover-konstrukcie.sk 
www.isover-eshop.sk 

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje