Urobte si podlahové vykurovanie za jeden deň

Eco Term vykurovacie fólie v podlahe a sediaca rodina
Zdroj: Eco Term

Hľadáte spôsob, ako by ste vedeli prerobiť vaše zastaralé vykurovanie na moderné podlahové vykurovanie? Máte pocit, že by vás to stálo nemalé finančné prostriedky a zároveň obrovské rekonštrukčné zásahy? V tom prípade máme pre vás výbornú správu. Vaše obavy môžete hodiť za hlavu, pretože existuje jednoduché a lacné riešenie, ako si v byte alebo rodinnom dome svojpomocne zhotoviť podlahové vykurovanie.

S podlahovým vykurovaním sa obvykle spája predstava o náročnej inštalácii v podlahe, ktorej nevyhnutnou súčasťou je aj technológia vyžadujúca navyše extra priestor, resp. technickú miestnosť. Takýto stavebný zásah nie je možné vykonať ani z obmedzeným chodom domácnosti. Je nutné celý dom alebo byt kompletne vypratať čím sa dom stáva na čas rekonštrukcie neobývateľný. Z tohto dôvodu sa veľa ľudí vôbec nad touto možnosťou pri rekonštrukcii bytu či domu ani nezamýšla.

Existuje ale jedno riešenie, ktoré sa dá aplikovať aj pri plnom fungovaní domácnosti. Vykurovacie fólie Heat Decor je možné aplikovať priamo pod laminátovú podlahu a celá rekonštrukcia nemusí trvať viac ako jeden deň. V tomto článku si v skratke zhrnieme ako nato.

1. Príprava pred inštaláciou

V prvom rade je nutné zadovážiť si potrebný materiál. S touto otázkou si ľahko poradíte v e-shope na to určenom. Potom si pripravte miesto, kde sa vykurovacia fólia pripojí. Ak je rekonštrukcia rozsiahla, odporúča sa priviesť samostatný kábel CYKY 3 x 2,5 z rozvádzača do miestnosti, kde bude kúrenie inštalované. V núdzovom prípade sa dá využiť aj niektorá zásuvka v miestnosti, ktorá je súčasťou nie príliš zaťažovaného okruhu. Miesto, kde sa privedie kábel by malo byť vo výške vypínačov, nakoľko tam bude neskôr pripojený termostat, ktorý vyžaduje obsluhu. Je potrebné teda vykružiť otvor pre inštalačnú krabicu 76 x 70 mm. Od krabice k zemi zvediete dve chráničky s priemerom 16 mm. Jedna pre prípojné vodiče a druhá pre senzor teploty podlahy.

Príprava inštalácie pre pripojenie vykurovacej fólie
Príprava inštalácie pre pripojenie vykurovacej fólie. | Zdroj: Eco Term

Miestnosť je potrebné kompletne vypratať a vyčistiť. Ak sú na podlahe väčšie diery, uzavrite ich. Mierne nerovnosti do 3 mm vyrovná tepelnoizolačná podložka.

2. Pokládka tepelnoizolačnej podložky

Tepelnoizolačná podložka je potrebná z dvoch dôvodov. Zabraňuje priamemu ochladzovaniu vykurovacej fólie a zároveň slúži k zapusteniu vodičov a konektorov potrebných pri inštalácii. Tepelnoizolačnú podložku treba rozložiť po celej miestnosti, to znamená aj tam kde vykurovacia fólia nebude. Jednotlivé pásy sa medzi sebou spoja lepiacou páskou.

Tepelnoizolačná podložka.
Tepelnoizolačná podložka. | Zdroj: Eco Term

3. Pokládka vykurovacej fólie

Vykurovacia fólia sa rozmiestňuje pozdĺž izby, aby bolo čo najmenej pripojovacích bodov. V mieste, kde sa bude fólia pripájať musí zostať minimálne 8 cm miesta od steny. Fóliu treba rovnomerne rozmiestniť po miestnosti tak, aby sa neprekrývala a prilepiť lepiacou páskou po celých okrajoch.

Uloženie vykurovacej fólie
Uloženie vykurovacej fólie. | Zdroj: Eco Term

4. Zapojenie vykurovacej fólie

Prevlečte senzor teploty podlahy cez chráničku do inštalačnej krabice. V tepelnoizolačnej podložke vyrežte nožíkom drážku pre senzor v mieste, kde sa nachádza vykurovacia časť fólie, senzor uložte do drážky a prilepte páskou. Do druhej chráničky prevlečte hnedý a modrý vodič, aby z inštalačnej krabice presahoval aspoň 20 cm.

Výrez v tepelnoizolačnej podložke
Výrez v tepelnoizolačnej podložke. | Zdroj: Eco Term

V tepelnoizolačnej podložke vyrežte drážku na vodiče k najbližšiemu miestu pripojenia a potom ku všetkým ostatným. V mieste pripojenia vyrežte drážku na uloženie konektora 5 x 5 cm. Vodiče začnite ukladať do drážky od miesta chráničky a postupne ich prilepujte o tepelnoizolačnú podložku. Hnedý vodič zapojte do konektora vľavo a modrý do konektora vpravo.

Lisovanie konektora. | Zdroj: Eco Term

Ak je v miestnosti fólií viac, vložte do konektora aj ďalší vodič, ktorý bude pokračovať do nasledujúcej fólie. Vykurovacie fólie sa zapájajú paralelne, ako je vidieť na obrázku nižšie. K fixovaniu konektora použite lisovacie kliešte.

Zapojenie vykurovacej fólie Heat Decor
Zapojenie vykurovacej fólie Heat Decor. | Zdroj: Eco Term

1. Heat Decor vykurovacia fólia
2. Vstavaný nábytok
3. Vzdialenosť min. 5 cm
4. Vzdialenosť 0.5 – 1 cm
5. Maximálna dĺžka vykurovacieho pásu
(podľa tabuľky špecifikácie produktu)
6. Vodič Fázy (L)
7. Vodič Neutral (N)
8. Senzor teploty podlahy
9. Termostat

Keď sú všetky konektory zapojené, zaizolujte ich vodeodolnou samovulkanizačnou páskou. Na jeden konektor použite dva kusy vulkanizačnej pásky dĺžky 5 cm. Jeden prilepte zo spodu a druhý z vrchu. Poriadne pozatláčajte, aby sa obe pásky dokonale spojili a vytvorili vodotesný spoj. Na opačnom konci vykurovacej fólie, kde nie sú konektory, taktiež zaizolujte otvorené konce samovulkanizačnou páskou.

Vulkanizácia živých častí
Vulkanizácia živých častí. | Zdroj: Eco Term

5. Dokončenie inštalácie

Na záver ešte poprilepujte lepiacou páskou všetky kraje vykurovacej fólie o tepelnoizolačnú podložku. Prekryte celú inštaláciu paroizoláciou LDPE 0,2 mm, tak aby po krajoch zostala zahnutá 3 – 5 cm dohora.

Prekrytie paroizoláciou
Prekrytie paroizoláciou. | Zdroj: Eco Term

Pred pokládkou laminátovej podlahy, premerajte vodiče v inštalačnej krabici či majú správny odpor.

U fólie s výkonom 80W/m2 vypočítate odpor: R=230/(0,34*d)

U fólie s výkonom 140W/m2 vypočítate odpor: R=230/0,6*d)

Dĺžka fólie je vyjadrená premennou d v metroch. Ideálne je zapojiť vykurovaciu fóliu pomocou svoriek do zásuvky a zmerať elektrický prúd, prípadne použiť termokameru na dôkladnú kotrolu zapojenia.
Na takto pripravené vykurovanie už môžete ukladať laminátovú podlahu. Nie je už potrebné dávať žiadne kročajové podložky, ktoré by bránili prechodu tepla. Tepelnoizolačná podložka, ktorá je pod vykurovacou fóliou, už plní túto funkciu.

Na záver ešte zapojte termostat podľa priloženého návodu alebo poproste šikovného elektrikára, aby túto časť urobil za vás podľa platných noriem.

Celý postup si môžete pozrieť vo video návode Heat Decor, pretože sa oplatí raz vidieť ako trikrát čítať.

Teraz už len zapnite termostat, nastavte požadovanú teplotu a môžete si vychutnávať príjemnú tepelnú pohodu.

Eco Term Group s.r.o
Drevárska 23, Pezinok 902 01
info@heatdecor.sk

Zdroj: PR článok Eco Term Group s.r.o.