elektricke akumulacne vykurovanie efektivna alternativa

Elektrické akumulačné vykurovanie – efektívna alternatíva

Elektrické akumulačné vykurovanie sa po rokoch útlmu opäť stáva zaujímavou možnosťou, ako pri relatívne nízkych nákladoch zabezpečiť tepelnú pohodu vo vašej domácnosti. Princíp akumulačného vykurovania je jednoduchý – teplo potrebné na vykurovanie sa vyrába v noci, keď sú náklady na elektrickú energiu najnižšie. Takže stačí nočný prúd premenený na teplo uskladniť a počas celého dňa tak kúrite za ozaj výhodné ceny.

Čo to je akumulačné vykurovanie ?
Akumulačné vykurovanie využíva hore definovaný princíp: teplo vyrobené hlavne v noci sa do vykurovaného priestoru uvoľňuje počas celých 24 hodín. Umožňuje to efektívny spôsob jeho „uskladnenia“ do tzv. šamotových tehiel (pri akumulačnej peci), do vody v prípade elektroakumulačného kotla (ELAK) alebo do akumulačnej vrstvy podlahy, prípadne priečky.

Výhody akumulačného vykurovania

  •  Úspora nákladov využitím výhodnej ceny elektriny pre vykurovanie aj ostatnú spotrebu domácnosti.
  • Účinnosť 100 %, jednoduchá regulácia a presné meranie spotreby umožňuje neustály prehľad o spotrebovanej energii.
  • Blokovanie akumulačných spotrebičov počas platnosti vysokej tarify hromadným diaľkovým ovládaním (HDO) neobmedzuje pri vykurovaní; akumulačné pece po nabití (najmä v noci) uvoľňujú teplo podľa potreby.
  • Moderné technológie pre akumulačné vykurovanie pracujú efektívne – zariadenia sa nabíjajú na základe zostatkového tepla a vonkajšej i vnútornej teploty.
  • Jednoduché pripojenie doplnkových zdrojov (kozub, solárny systém) v prípade elektroakumulačnej kotolne ELAK na ďalšie zníženie prevádzkových nákladov.
  • Prevádzka akumulačného vykurovania je šetrná k životnému prostrediu – v mieste použitia nevzniká žiadny odpad a nedochádza k znečisťovaniu ovzdušia emisiami.

Systémy akumulačného vykurovania
Akumulačné vykurovanie je najčastejšie zostavené na báze dvoch systémov: ako akumulačný elektrokotol ELAK (novinka SSE vyvinutá v spolupráci s partnerom Drevokov, s. r. o.) alebo ako moderná dynamická akumulačná pec (s ventilátorom na efektívny rozptyl tepla). Výhodou ELAK-u je, že systém sa môže využiť v objektoch, kde bolo doteraz teplovodné vykurovanie (radiátory alebo podlahové vykurovanie) bez ohľadu na to, či zdrojom tepla bol elektrokotol, plynový kotol, alebo kotol na pevné palivo. Existujúci kotol sa len nahradí ELAK-om. Limitujúcim prvkom pri modernizácii vykurovacieho systému je priestor na umiestnenie nádrže ELAK. Akumulačné pece sú vhodné pre domy, byty, chaty, chalupy, kde nie sú teplovodné rozvody. 

Výhody pre zákazníkov Stredoslovenskej energetiky (SSE)

Stredoslovenská energetika, a. s., dlhodobo podporuje elektrické akumulačné vykurovanie. Cena nízkeho pásma (nízket tarify) v roku 2010 predstavuje pre domácnosti 0,0688 € s DPH, čo pre zákazníkov SSE (bez ohľadu na región Slovenska), znamená o 30 % nižšie náklady ako pri priamovýhrevnom vykurovaní (konvektory, elektrokotol). SSE považuje akumulačné vykurovanie za najefektívnejší systém elektrického vykurovania, preto ani do budúcnosti nebude meniť stratégiu jeho podpory.
SSE ponúka svojim zákazníkom profesionálne poradenstvo pri výbere systémov akumulačného vykurovania za výhodné ceny. Kvalitné akumulačné pece Stiebel Eltron so zľavou 30 % a novú modernú technológiu elektroakumulačného kotla ELAK s výhodnými investičnými a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Komplexné riešenie využitia akumulácie dopĺňajú úsporné akumulačné zásobníky Stiebel Eltron so zľavou 15 % a Tatramat so zľavou 10 %.

Viac informácií na www.akumulacnevykurovanie.sk; www.elak.sk

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.