/ Dom / Strecha /

Rekonštrukcia strechy – montáž hrebeňa strechy

Rekonštrukcia strechy - montáž hrebeňa strechy

Krytinu ukladáme tak, aby sme čo najskôr uzavreli strechu a ochránili dom pred neočakávaným dažďom. Po ukladaní na ploche sú na rade nárožia a hrebene. Keďže sa pri oboch využívajú tie isté hrebenáče, práce na seba tesne nadväzujú a aj sa prekrývajú.

Rekonštrukcia strechy – seriál

1. Búranie 9/2014
2. Krov 10/2014
3. Odkvapový plech 11/2014
4. Zateplenie 12/2014
5. Odkvap 1/2015
6. Fólie 2/2015
7. Latovanie 3/2015
8. Ukladanie 4/2015
9. Hrebeň 5/2015
10. Nárožie 6/2015
11. Úžľabie 7/2015
12. Okraje 8/2015

UROB SI SÁM

náročnosť: ***
čas: 2 až 3 dni
ľudia: 5
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

Materiál

 hrebeňové laty
0,50 1 €/bm smrek, nehobľovaný, prierez 40 × 50 mm,
50 × 50 mm, 60 × 50 mm, 60 × 60 mm

 držiaky laty hrebenáča 1,03 €/ks
držia latu hrebenáča, sú vystrojené klincom
• vetrací pás hrebeňa 9,54 €/ks
napr. plastový vetrací pás hrebeňa Aerofirst
 hrebenáč Bramac Klasik 3,96 €/ks
s príchytkou hrebenáča (samotná príchytka 0,30 €/ks)
 rozdeľovací hrebenáč 19,20 €/ks
 uzáver hrebeňa z PVC 1,80 €/ks
 pozinkované klince 3,72 €/kg
 pozinkované skrutky 14,28 €/500 ks
 utesňovacia skrutka 0,62 €/ks

NÁRADIE
• akumulátorový skrutkovač
• akumulátorová vŕtačka
• kladivo
• meter 

PRACOVNÝ POSTUP

1. Vŕtanie
K vyčnievajúcim kontralatám treba pripevniť držiaky hrebeňovej laty. Latu môžeme čiastočne navŕtať, aby ju široký klinec nerozštiepil. 

2. Držiak hrebenáča
Po stanovení výšky hrebeňovej laty pribijeme držiaky hrebeňovej laty ku každej kontralate, resp. ku krokvovým väzbám. 

3. Dĺžka laty
Podľa toho, aký dlhý je hrebeň (v našom prípade hrebeň vikiera), odrežeme latu správnej veľkosti. 

4. Uloženie
Latu uložíme na pribité držiaky a priložením hrebenáča vyskúšame, či je v správnej výške. 

5. Pribíjanie
Latu pribíjame k držiaku pozinkovanými strechárskymi klincami. 

6. Vetrací pás
Na ochranu proti vnikaniu vody do strechy popod hrebenáč a zároveň účinné odvetranie použijeme plastový vetrací pás hrebeňa Aerofirst. 

7. Pripevnenie
Plastový vetrací pás jednoducho pribijeme k hrebeňovej late dvomi krátkymi pozinkovanými klincami. 

8. Hrebenáč
Pás je vyrobený z modifikovaného PVC. Jeho flexibilné časti pritlačíme ku krytine. Na hrebeňovú latu a vetrací pás pritlačíme hrebenáč. 

9. Skrutkovanie
Hrebenáč pripevníme jedným klincom 3,1/80 mm cez príchytku hrebenáča. Pozinkované skrutky do dreva môžeme použiť tiež, držia ešte lepšie. 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste10. Príchytka
Príchytku hrebenáča pripevníme dvomi klincami 2,7/45 mm cez vetrací pás k hrebeňovej late. 

11. Pokračovanie
Pokračujeme ďalej po hrebeni pribíjaním vetracieho pásu. Sústavou odvetrávacích otvorov zabezpečíme dodatočné odvetranie hrebeňa. 

12. Druhý hrebenáč
Uložíme nasledujúci hrebenáč. Vložíme ho do príchytky hrebenáča, ktorú sme už namontovali. 

13. Detail príchytky
Príchytku opäť pribijeme dvomi pozinkovanými klincami. Tie prekryje ďalší, v našom prípade tretí hrebenáč. 

14. Uložený hrebenáč
Každý hrebenáč teda drží v príchytke a je pripevnený klincom (resp. skrutkou) v hrebeňovej late. 

15. Rozdeľovací hrebenáč
Umiestnime ho na miesto, v ktorom sa spája hrebeň a dve nárožia pri valbových a polvalbových strechách.

16. Primeranie
Keďže rozdeľovací hrebenáč nemá susednú príchytku hrebenáča, treba využiť otvor, cez ktorý sa priskrutkuje k hrebeňovej late. 

17. Do keramiky
Predtým však treba ešte pripraviť prvý položený hrebenáč a vyvŕtať v ňom vhodný otvor. 

18. Tesniaca skrutka
Teraz možno upevniť rozdeľovací hrebenáč 150 mm dlhou pozinkovanou skrutkou. 

dobré rady

AKO URČIŤ VÝŠKU LATY

Výškové umiestnenie hrebeňovej alebo nárožnej laty závisí od modelu strešnej škridly a sklonu priľahlých plôch. Držiak laty hrebenáča odporúčame použiť na osadenie hrebeňovej laty v množstve 1 ks na každú krokvovú väzbu. Pripevňuje sa pozinkovanými klincami 3,1/80 mm. Držiak laty hrebenáča s klincom odporúčame použiť na osadenie nárožnej laty, a to vo vzdialenosti 70 cm.
Výška hrebeňovej či nárožnej laty sa stanoví nasledujúcim spôsobom:
1. hrebenáč sa položí bez vetracieho pásu priamo na škridlu,
2. zmeria sa vzdialenosť spodnej (vnútornej) plochy hrebenáča od zvoleného referenčného bodu (napr. vrchol krokiev alebo kontralát, hrebeňovej väznice a pod.),
3. takto stanovenú polohu hrebeňovej laty treba o 0,5 cm znížiť pre zabudovanie vetracieho pásu. Hrebenáče potom uložíme rýchlo a dosiahneme lepšie odvetranie hrebeňa, respektíve nároží.

Ukladanie do malty

Hoci suchá montáž je rýchlejšia a pohodlnejšia, hrebenáče môžeme ukladať aj do malty. Ukladanie do malty je možné, iba ak je pekné a suché počasie a pri teplotách nad nulou. Do strešnej plochy je potrebné umiestniť viac odvetrávacích škridiel, než pri ukladaní na sucho.

Pri ukladaní do malty je dôležité, aby na spodnej hrane hrebenáča nebola malta, vonkajšia hrana musí byť suchá. Hrebenáč sa nesmie celý úplne uložiť do malty, ale s dvomi pozdĺžnymi pásmi a jedným priečnym pásom. Pozor: malta nesmie pretiecť cez hranu hrebenáča (inak hrozí nebezpečenstvo zatekania vody vzlínaním). Posledná lata musí končiť 2 cm pod vrcholom hrebeňa.
Namáhanie vyvolané zmenou teplôt (mráz – teplo) vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu. Kladenie do malty sa neodporúča pri strechách nad obytným podkrovím práve z dôvodu odvetrávania.

MONTÁŽ HREBEŇA NASUCHO
Vykonáva sa použitím držiaka hrebeňovej či nárožnej laty, vetracieho pásu nárožia a hrebeňa, príchytiek hrebenáčov, hrebenáča na ukončenie nárožia, rozdeľovacieho hrebenáča a uzáverov hrebeňa. Výhodou je, že môžeme pracovať aj v chladnom počasí a dosiahneme riešenie strechy s jednoduchou údržbou.

Text: Stanislav Botur, Bramac
Foto :: autor v spolupráci s firmou Stavby Strechy Cerová
Zdroj: časopis Urob si sám 5/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.