/ Dom / Strecha /

Krytina do pohody aj nepohody

krytina do pohody aj nepohody

Strešná krytina chráni strešný plášť a podstrešné priestory pred prenikaním vlhkosti, vody, tepla, chladu, žiarenia, škodlivín a vetra. Pri výbere konkrétnej strešnej krytiny by sme mali poznať najmä minimálny sklon strechy. Ak sa však pri výstavbe strechy správne technologické postupy nedodržia alebo sa na konkrétnu strechu použije nesprávny materiál, potom postavíme aj z veľmi kvalitnej krytiny nekvalitnú strechu.


Čo si všímame pri výbere
Ak sa rozhodneme, že si strešnú krytinu vyberieme sami, mali by sme si dôsledne pozrieť ponúkané produkty a ich vzhľad – rovnaký tvar, hladkosť povrchu… Nemali by sme zabúdať ani na vetranie a dôležité detaily, ako sú napríklad vyriešené ukončenia krytiny v úžľabí alebo pri komíne. Veľmi dôležité sú aj požiadavky na dilatáciu krytiny, jej odolnosť proti kyselinám, korózii, poveternostným vplyvom, chemickým účinkom a výparom.

Skladaná strešná krytina je balená štandardne v drevených paletách, ktoré sú kryté kartónom, stiahnuté páskou a prekryté ochrannou fóliou. Na životnosť krytiny vplýva aj jej skladovanie. Palety by sa mali ukladať na rovný a pevný podklad, a to na mieste, kde sú chránené proti poveternostným vplyvom. Treba ich zaistiť proti samovoľnému posunutiu, pádu a nárazu. Krátkodobo môžeme skladovať krytinu na voľnom priestranstve, ale musí byť prekrytá plachtou, ktorá prepúšťa vzduch. Ak sa skladuje dlhšie, ako udáva výrobca, alebo nesprávne, považuje sa to za porušenie záručných podmienok a akákoľvek reklamácia týkajúca sa poškodenia povrchovej úpravy krytiny nebude uznaná.

Všeobecné požiadavky
Dôležitou vlastnosťou strešných krytín je ich odolnosť proti meniacim sa klimatickým vplyvom z čoho vyplýva aj ich životnosť. Farba, tvar a štruktúra krytiny aj s konštrukciou strechy dotvárajú celkový vzhľad budovy. Ak chceme mať peknú a trvanlivú strechu, mali by sme poznať vlastnosti materiálov jednotlivých druhov krytín a pri návrhu dodržať niekoľko základných konštrukčných zásad v súlade s príslušnými normami. Strešné krytiny sa vyrábajú z rôznych materiálov v rôznych tvaroch, veľkostiach, farbách a povrchových úpravách a ukladajú sa rôznymi spôsobmi .V základnom rozdelení rozoznávame krytiny povlakové, ktoré sa používajú najmä na ploché strechy (patria k nim napríklad asfaltované pásy a fólie) a skladané krytiny, ktoré sa ďalej delia na tvrdé (napr. betónová alebo pálená škridla, vláknocementové prvky, plech, dosky na báze polykarbonátu či skla a iné) a  mäkké krytiny (napr. asfaltový šindeľ, bitúmenová krytina atď.).

Požiadavky na vlastnosti strešnej krytiny sú dané klimatickými, konštrukčnými a mechanickými nárokmi a účelom stavby. Nemali by sme zabudnúť ani na zabezpečenie vnútornej pohody v letnom aj zimnom období. Z tohto hľadiska sú dôležité tepelnotechnické, akustické a hygienické vlastnosti konkrétneho materiálu.

Strešná krytina:

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste  • mala by byť mrazuvzdorná, pričom jej vlastnosti sa nesmú rýchlo meniť,
  • musí byť odolná proti stekajúcej zrážkovej vode a bezpečne spracovateľná,
  • materiál krytiny hrá svoju úlohu aj so zreteľom na stabilitu strešnej konštrukcie.

Strecha má aj dôležitú estetickú funkciu, ktorú ovplyvňuje napríklad jej sklon a tvar, štruktúra a farba povrchu strešnej krytiny atď. Napríklad červená farba strešnej krytiny dom rozjasňuje, tmavá ho stemňuje a napríklad prírodné odtiene strechy pôsobia veľmi elegantne. Pri výbere krytiny by sme mali zohľadniť aj polohu stavby, nadmorskú výšku, poveternostné vplyvy, napríklad náporový dážď, usadzovanie snehu, námrazu, účinky silného vetra a pod. Pamätať by sme mali aj na možnosť využitia solárnych panelov. Najčastejšie sledované vlastnosti krytín sú únosnosť, hmotnosť, odolnosť proti mrazu, nasiakavosť, rozmerová a tvarová stálosť, rovinnosť materiálu, tvrdosť a iné.

Základné rozdelenie
Podľa pôvodu materiálu použitého na výrobu rozoznávame krytiny z prírodných látok organického pôvodu (napríklad z dreva, slamy, tŕstia…), krytiny z prírodných látok nerastného pôvodu (napríklad bridlicové), umelo vyrobené krytiny z prírodných materiálov (z pálenej hliny, betónu, kovu, skla…) a krytiny z umelých materiálov (z plastov…). Ďalšie rozdelenie je už závislé od konkrétneho materiálu, z ktorého je krytina vyrobená, napríklad pálená keramická krytina, betónová, vláknitocementová, kovová plechová, bridlicová, drevené šindle, slamená a trstinová krytina, asfaltové šindle, vlnité bitúmenové šindle a dosky.

Z hľadiska konštrukčného riešenia možno rozlišovať strechy so skladanou krytinou, ktorá sa zhotovuje skladaním jednotlivých kusov bez tuhého spojenia, strechy s povlakovou krytinou vyhotovené spojením jednotlivých pásov, a to tak, že sa po položení na spojoch zlepia či pritmelia, čím sa vytvorí vodonepriepustná a nepriedušná vrstva.

Text: Ing. Mária Kostolná, Vladimír Chudý
Foto: Bramac, Icopal, KM Beta, Lindab, Mediterran, Onduline, Rheinzink, Rova, Ruukki, Tondach, archív vydavateľstva

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.