Vonkajšie nátery kovov

vonkajsie natery kovov

Oceľ a niektoré farebné kovy treba chrániť, a to z estetických, ekonomických a často i bezpečnostných dôvodov. Životnosť kovových konštrukcií sa niekoľkonásobne zvyšuje vhodnou povrchovou úpravou.

Opravu starších náterov by sme mali robiť už pri menších náznakoch korózie, pretože rozsiahlejšie opravy sú nákladné, najmä ak je potrebné odstrániť starý náter.

Odstránenie hrdze
Prvým krokom, ktorý rozhoduje o životnosti urobeného náteru, je odstránenie hrdze. Hrubú a voľnú hrdzu možno odstrániť oceľovou strelkou a drôtenou kefou. Najúčinnejšie  odstránime hrdzu pieskovaním. Používa sa najmä na väčších konštrukciách, ale vhodné je aj na úpravu menších plôch, kde využijeme malé pieskovacie pištole. Prácu uľahčí použitie brúsky a prípadne i elektrickej vŕtačky s drôteným kotúčom alebo nástavcom s gumovým kotúčom a brúsnym papierom. Ručné brúsenie brúsnym papierom je prácne a dôkladnejšie možno hrdzu odstrániť len na menších plochách. Z hľadiska korózie sú rizikové najmä miesta zvarov a rôznych spojov. Preto sa im musí venovať i pri čistení zvýšená pozornosť. Zvyšky hrdze odstraňujeme, najmä na väčších plochách, odhrdzovačom. Používajú sa oplachové alebo bezoplachové odhrdzovače. Pri použití bezoplachových odhrdzovačov nie je na škodu, ak po odstránení hrdze opláchneme povrch vodou, vždy však musíme z povrchu zotrieť voľné reakčné produkty a nečistoty. Ak hrdzu neodstránime, alebo odstránime len čiastočne, znižuje sa životnosť náteru. To platí viac alebo menej i pre tzv. antikorózne náterové hmoty, ktoré sa predávajú ako náterové hmoty na hrdzavé povrchy.

Odmastenie povrchu
Zvyčajne musíme povrch natieraného predmetu odmastiť. Tento krok môžeme vynechať, ak vznikol čerstvý, prakticky nedotknutý povrch už pri odstraňovaní hrdze. Odmasťujeme horúcou vodou so saponátom, ktorý spláchneme, alebo pomocou špeciálnych odmasťovacích prostriedkov. Dôležité je rýchle vysušenie povrchu po opláchnutí, pretože inak dochádza na mokrom povrchu ocele k okamžitej korózii. Na odmastenie možno použiť i vhodné rozpúšťadlá. Často sú to zdraviu škodlivé látky a horľavé tekutiny (technický benzín). Ťažká je aj ekologická likvidácia znečistených handier nasýtených rozpúšťadlami.
–>
Zvýšenie odolnosti

Koróznu odolnosť ocele a zinku môžeme pred vlastným náterom zvýšiť fosfátovaním povrchu. Používajú sa na to prípravky na báze fosforečnanov. Povrch ocele pred fosfátovaním zbavíme hrdze. Staré nepevné a zhrdzavené nátery odstránime. Pozor, pri opaľovaní tenkých plechov, môžu sa teplom pozohýbať! Staré pevné nátery mierne zdrsníme. Povrch odmastíme, ako sme uviedli vyššie. Čerstvé lesklé nezoxidované pozinkované plechy (odkvapy, odkvapové rúry) ponecháme na zvýšenie priľnavosti základnej farby k plechu nejaký čas bez náteru, alebo použijeme špeciálne základné farby na čerstvý pozinkovaný plech.

Farby
Podstatné údaje pre výber farby by mala obsahovať etiketa. Základným údajom je, či ide o farbu základnú alebo vrchnú – email. Medzi ďalšie významné údaje patrí odporúčaný druh riedidla a pomer riedenia. Dôležitý je i spôsob likvidácie zvyškov farby a čistenie použitého náradia. Niektoré typy farieb môžu obsahovať i zdraviu škodlivé látky, napríklad niektoré druhy antikoróznych pigmentov. Na etikete musí byť vždy upozornenie na toto nebezpečenstvo. Najmenšie problémy sú s vodou riediteľnými farbami. Nemôžeme však ľubovoľne kombinovať rôzne typy základných a vrchných farieb, prípadne i podkladových farieb a tmelu. Kombinovať možno farby toho istého druhu (na báze rovnakého spojiva). Niektoré kombinácie sú výhodné, napríklad kombinácie syntetických na vzduchu schnúcich náterov s disperznými vodou riediteľnými akrylátovými nátermi. Kombináciu s farbami obsahujúcimi agresívne rozpúšťadlá si overíme náterom na menšej ploche. Pri náteroch ocele, najmä vo vonkajšom prostredí, musíme použiť základnú antikoróznu farbu. Vodidlom pri výbere farby sú i uvedené charakteristické vlastnosti dané typom použitého spojiva.

Rozpúšťadlové náterové hmoty
Olejové farby sa teraz používajú výnimočne. Najviac sa používajú na vzduchu schnúce syntetické farby. Výhodou nitrocelulózových farieb, skôr známych pod nesprávnym názvom acetónové farby, je rýchle schnutie. Napriek tomu sa prestávajú používať, pretože obsahujú veľký podiel organických rozpúšťadiel. Nevýhodou dvojzložkových farieb je nutnosť zmiešať dve zložky v predpísanom pomere a obmedzená doba spracovateľnosti tejto zmesi. Ich výhodou je však (napríklad pri epoxidových náteroch) vysoká chemická a mechanická odolnosť, pri nežltnúcich polyuretánových a akryluretánových náteroch vysoká poveternostná odolnosť. Vypaľovacie syntetické farby poskytujú kvalitné, mechanicky odolné nátery s dlhodobou životnosťou, ale musia sa vytvrdzovať pri vyššej teplote – zväčša v rozmedzí 90 až 130 ºC.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteVodou riediteľné náterové hmoty
S disperznými vodou riediteľnými náterovými hmotami sa dobre pracuje, pretože rýchlo schnú a obsahujú zanedbateľný podiel organických rozpúšťadiel. Použité náradie ľahko umyjeme vodou, kým farba nevyschne. V niektorých prípadoch je určitou nevýhodou, že si vodou riediteľné farby vyžadujú starostlivejšie odmastenie podkladu. Základné antikorózne vodou riediteľné náterové hmoty obsahujú väčšinou zdravotne neškodné antikorózne pigmenty zabraňujúce korózii a sú vhodné i pre použitie vo vonkajšom prostredí.

V súčasnosti sa vyrábajú antikorózne vodou riediteľné alkydové hmoty. Antikorózne nátery na tejto báze majú vyššiu koróznu odolnosť ako alkrylátové antikorózne náterové hmoty. Niektoré druhy možno nanášať aj v hrubších vrstvách – dajú sa teda použiť ako základný náter pod vrchný email a aj samostatne ako jednovrstvový náter. Na nátery pozinkovaných a hliníkových pokladov odporúčame použiť vodou riediteľnú základnú náterovú hmotu. Má dobrú priľnavosť ku žiarovo nanášanej pozinkovanej oceli, ku hliníku a jeho zliatinám. Podľa požiadaviek na ochranné vlastnosti a vzhľad môže základný náter zostať ako konečný, alebo ho možno pretrieť vodou riediteľným emailom. Používajú sa aj vodou riediteľné vypaľovacie akrylátové základné antikorózne náterové hmoty. Vyberať si môžeme aj z vrchných disperzných náterových hmôt. Akrylátové vodou riediteľné farby majú dlhú životnosť a menší sklon k skriedovateniu než nátery na báze iných spojív. Pred ich použitím je vhodné zabezpečiť oceľové povrchy antikoróznym základom. Kvalitné náterové látky tohto druhu sú vhodné aj na pozinkované povrchy, meď i ľahké kovy.

Ing. Igor Novák PhD., Ing. Vladimír Pollák, PhD.
Fotografie: Stanislav Botur
Zdroj: Časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.