Video seriál Stavba domu 5. diel: Stavba stien

murovanie stien
Zdroj: Heluz

Pri murovaní je nevyhnutné neustále kontrolovať správnu polohu muriva s pomocou vodováhy či olovnice. Pri murovaní odporúčame tehly ukladať tak, že sa približne jedna polovica dĺžky steny muruje od jedného rohu a potom od druhého rohu smerom k sebe. Prípadné dorezanie tehly tak vznikne uprostred steny. V mieste ostenia dverí a okien je vhodné použiť doplnkové tehly, ktoré zabezpečujú vzájomné previazanie tehál, zaisťujú podmienky pre kotvenie rámov dverí a okien, vodiacich líšt tieniacej techniky a eliminujú tepelné mosty po vložení izolantu do káps tehál.

Stavba stien:

1.diel seriálu nájdete tu: Príprava pred stavbou

2.diel seriálu nájdete tu: Vyrovnanie zakladacej malty

3.diel seriálu nájdete tu: Technológia murovania

4.diel seriálu nájdete tu: Založenie prvého radu