Montáž sadrokartónu
Zdroj: shutterstock.com

Vešanie ťažkých predmetov do sadrokartónu

Dutinové hmoždinky Knauf Hartmut sú špeciálne navrhnuté pre montáž ťažkých predmetov do sadrokartónu. Vhodné sú pre jedno- až trojvrstvové opláštenie sadrokartónovými doskami hr. 12,5 alebo 15 mm.

Hartmut je dutinová hmoždinka, ktorá sa skladá z kovu a plastu s príslušnou skrutkou (M5x60).

Vlastnosti

 • Únosnosť do 65 kg (2 x 15 mm Knauf Diamant GKFI).
 • Jednoduché a rýchle spracovanie bez špeciálneho náradia.
 • Vysoká bezpečnosť pri spracovaní.
 • Trvalá únosnosť.
 • Variabilná montáž pre všetky hrúbky aj počty opláštenia vďaka
  posuvnému jazdcovi s Klick-funkciou.

Oblasť použitia

 • Pre steny aj podhľady.
 • Použitie v interiéri.
 • Vysoko hodnotná dutinová hmoždinka so skrutkou k upevneniu
  bremien na steny s kovovou podkonštrukciou, predsadené steny a
  zavesené podhľady.
 • Vhodné pre jedno- až trojvrstvové opláštenie doskami 12,5 mm alebo
  pre jedno- až trojvrstvové opláštenie doskami 15,0 mm.

Spracovanie

Vyvŕtať dieru a osadiť dutinovú hmoždinku

Vyvŕtanie diery
Zdroj: KNAUF

Do dutiny vyvŕtať otvor vrtákom o priemere 13 mm. Dutina musí mať hĺbku min. 50 mm. Dutinovú hmoždinku Knauf vsunúť do vyvŕtaného otvoru sklopeným kovovým priečnikom dopredu. Následne zatiahnuť za plastové tiahla, ktoré sa tým dostanú do rovnakej polohy voči sebe a kovový priečnik priľahne na rubovú stranu dosky.

Fixácia dutinovej hmoždinky

Fixácia dutinovej hmoždinky
Zdroj: KNAUF

Následne posunúť biely fixačný klip (jazdec) k otvoru a súčasne v protismere zatiahnuť za tiahla. Biely fixačný klip musí pevne a v celej ploche priľahnúť k otvoru a súčasne byť pevne fixovaný k tiahlam.

Odstránenie tiahel

Odstránenie tiahel
Zdroj: KNAUF

Tiahla odlomiť kmitavým pohybom hore a dolu. Tiahla prasknú presne pri fixačnom klipe.

Montáž skrutky

Montáž skrutky
Zdroj: KNAUF

Skrutku M5 x 60 mm, ktorá je súčasťou dodávky, vsunúť do otvoru a zaskrutkovať do závitu kovového priečnika. Použiť bit PH2. Skrutka musí vyčnievať do dutiny min. 15 mm.

Maximálna hrúbka upevňovaného predmetu

Maximálna hrúbka upevňovaného predmetu sa riadi podľa hrúbky opláštenia
a vypočíta sa nasledovne:

 • Dĺžka skrutky* 60 mm
 • mínus hrúbka opláštenia – d (mm)
 • mínus nutná dĺžka skrutky v dutine – 15 mm
  ………. mm

*V prípade potreby je možné použiť dlhšiu skrutku M5, pokiaľ prečnievajúca
dĺžka do dutiny nedosahuje 15 mm

Maximálna zaťažiteľnosť v stenách

Maximálna zaťažiteľnosť v stenách
Zdroj: KNAUF

Maximálna prípustná hmotnosť skrinky v kg a minimálny počet hmoždiniek

V nasledujúcej tabuľke je uvedený správny počet dutinových hmoždiniek Knauf pre konzolové zaťaženie P. V prípade hodnoty ležiacej medzi uvedenými údajmi sa uvažuje vždy horšia z oboch variant.

Maximálna prípustná hmotnosť skrinky v kg a minimálny počet hmoždiniek
Zdroj: KNAUF

XX kg/ X = 12,5 mm jednovrstvové opláštenie / ≥ počet hmoždiniek
XX kg/ X = 25 mm (2 x 12,5 mm) dvojvrstvové opláštenie / ≥ počet hmoždiniek

Príklad:

Skrinka hĺbky 40 cm, šírky 100 cm o hmotnosti max. 55 kg má byť zavesená na stenu opláštenú jednovrstvovo doskami Knauf, pričom musia byť použité minimálne 2 dutinové hmoždinky Knauf.

Obmedzujúce údaje:

 • vzdialenosť hmoždiniek ≥ 75 mm
 • steny s kovovou podkonštrukciou môžu byť v ľubovolnom mieste zaťažené
  konzolovým zaťažením (skrinky, televízie s plochou obrazovkou, vešiaky,
  digestor apod.) do 70 kg/m dĺžky steny pri zohľadnení vyloženia (výška
  skrinky ≥ 30 cm) a hĺbka skrinky (≤ 60 cm)
 • konzolové zaťaženie musí byť upevnené min. 2 hmoždinkami
 • Jednotlivé bremeno upevnené priamo k oplášteniu podhľadu nesmie
  prekročiť 6 kg na rozpätie dosky a meter. Ťažšie bremená sa upevnia
  priamo na hrubý strop.

Obmedzenia použitia:

Dutinová hmoždinka Knauf nie je vhodná k upevneniu predmetov na
dosky hrúbky 9,5 mm.

Nevhodné pre sadrové kombinované dosky (Verbundplatten).

Zdroj: PR článok KNAUF Bratislava, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.