revolucny system murovania palenych tehal
Galéria (4)

Revolučný systém murovania pálených tehál

V Bratislave, apríl 2010 – spoločnosť Wienerberger prináša na trh novinku  v technológii murovania – lepenie brúsených tehál POROTHERM Profi na PU penu DRYFIX extra -  ktorá predstavuje ďalšie urýchlenie murovania brúsených tehál. V polovici 90 rokov spoločnosť zaviedla tehly  POROTHERM so systémom zvislého spoja na pero a drážku (P+D). Neskôr zaviedla brúsené tehly POROTHEM Profi so spájacím spôsobom malty pre tenké škáry.

Galéria

Základom superrýchleho, presného a spoľahlivého spájania tehál v každom ročnom období je jednozložková polyuretánová pena DRYFIX extra, ktorá sa dodáva v plechovej dóze o objeme 750 ml. 

Systému POROTHERM Profi DRYFIX.extra prináša na stavbu množstvo výhod:

  • Pena DRYFIX.extra = ľahká a pohodlná manipulácia
  • Murovanie bez miešačky = nižšie náklady na vybavenie stavby
  • Superrýchle murovanie = úspora času 50 % oproti klasickému spôsobu
  • Použitie do –5 °C = možnosť murovať aj v zimných mesiacoch
  • Murivo bez malty = odstránenie tepelných mostov v ložnej škáre
  • DRYFIX.extra = rýchlo, jednoducho, presne a bez miešačky

Pracovný postup je podobný ako pri murovaní brúsených tehál POROTHERM Profi na tenkovrstvovú maltu. Rozdiel je v spájaní jednotlivých radov tehál. Prvým dôležitým krokom je aj v tomto prípade výškové zameranie základovej dosky, resp. stropu, čo robíme až po natavení izolačných pásov v miestach stien.  Pomocou nivelácie určíme najvyšší bod základovej dosky (stropnej dosky). Z toho bodu potom vychádzame pri zakladaní prvého radu. Prvú vrstvu tehál zakladáme na dokonale vodorovnú súvislú vrstvu vápennocementovej malty. Pozdĺž murárskej šnúry, natiahnutej medzi rohovými tehlami z vonkajšej strany, ukladáme jednotlivé tehly prvého radu. Osadzované tehly sa musia dať pohodlne urovnať, nesmú sa pritom príliš zabárať do malty. Treba dbať na to, aby rad tehál bol vodorovný a medzi jednotlivý mi tehlami neboli výškové rozdiely.

Počnúc druhým radom začína úplne nový spôsob murovania. Namiesto doteraz používaných murovacích mált nastupuje polyuretánová pena DRYFIX extra, ako nový materiál na spájanie tehliarskych murovacích prvkov nová technológia ktorá je dodávaná spolu s tehlami POROTHERM Profi. Je to jednozložková pena, tvrdnúca na vlhku a je určená výlučne na lepenie brúsených tehál POROTHERM Profi. Spôsob aplikácie je veľmi jednoduchý a rýchly. Pri murovaní nosných stien, t.j. pri hrúbkach steny nad 150 mm, nanášame paralelne dva pásy peny šírky 3 cm v osovej vzdialenosti 5 cm od okrajov tehál. Pri nenosných priečkach, t.j. pri hrúbkach steny do 150 mm, nanášame iba jeden pás peny v osi steny.

Pred nanášaním peny DRYFIX extra treba obe ložné plochy zbaviť prachu po brúsení. Najjednoduchší spôsob je pretrieť ložné plochy murárskym štetcom namočeným vo vode (pri teplotách pod 0 °C štetec nenamáčame). Tehly ukladáme ešte pred zavädnutím povrchu peny. Aplikačnú pištoľ po použití necháme naplnenú penou a naskrutkovanú na plnej dóze. Dózu odkladáme vždy vo zvislej polohe pištoľou nahor.

Táto nová technológia si ešte pred oficiálnym zaradením do nového cenníka našla svojich prvých priaznivcov. Jednou z prvých väčších stavieb je bytový dom v Spišskej Novej Vsi, realizovaný stavebnou firmou SOLITÉRA, s.r.o. Ide o železobetónovú skeletovú  konštrukciu s výplňovým tehlovým murivom. Investor sa rozhodol pre systém POROTHERM Profi DRYFIX extra na základe benefitov, ktoré boli preňho v danom momente najaktuálnejšie, a to rýchlosť murovania a možnosť murovania pri teplotách do -5°C. Obe tieto deklarované výhody potvrdila prax k plnej spokojnosti investora. Murárske práce mohli nerušene prebiehať napriek pokročilému termínu ich zahájenia začiatkom decembra 2009.  V druhej polovici januára boli murárske práce dokončené. Výsledok- cca 540 m3 muriva za necelé dva mesiace s prestávkou počas vianočných sviatkov.

Zdroj: www.wienerberger.sk

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje